Çocuklarda Kullanılan Psikolojik Testler

Moodist Hastanesinde Çocuklara ve Ergenlere Uygulanan Test ve Ölçekler

 

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WISC-IV)

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV, 6 – 16 yaş 11 ay aralığındaki çocukların bilişsel becerilerini değerlendirmeyi amaçlayan ve yetkin kişiler tarafından bireysel olarak uygulanan klinik bir ölçme aracıdır.

Bu ölçüm aracı ile çocuğu hem kendi içinde hem de yaşıtlarına göre değerlendirme olanağı sağlanırken, aynı zamanda çocuğun güçlü ya da desteklenmesi gereken becerileri için gerekli çalışmayı yapabilmek amacıyla veriler elde edilir.

WISC-IV, klinik alanda çocuklar için yaygın olarak kullanılan WISC-R ‘ın güncellenmiş halidir. WISC-R’ın uyarlama yapıldığı yıllardaki koşullarla sınırlı kalması nedeni ile günümüz çocuklarının zihinsel gelişimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini tam olarak yansıtmadığı ve elde edilen sonuçların güvenilir olmadığı düşüncesiyle yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Moodist Uzmanlarının ölçmeyi hedeflediği yaş aralığındaki çocukların değerlendirilmesi için bilimsel ve güncel verilere dayanan WISC-IV, klinik ve eğitim alanında planlama, çalışma ve danışmanlık yapmak için alanda kullanılan en güvenilir ölçüm aracı olarak kabul görmektedir.

 

Beier Cümle Tamamlama Testi

8-16 ve 16 yaşından büyüklere olmak üzere iki ayrı formu olan bu test ile kişinin tutumları ve motivayonları hakkında bilgi edinilmektedir.

 

CAT ( Çocuklar İçin Tematik Algı Testi)

Çocukların davranış, dürtü ve çevresine yönelik algısını değerlendiren projektif bir testtir. Bu test ile, çocuklardaki davranış problemleri ve aile içindeki yerinin nasıl olduğu ile ilgili algıların anlaşılmasına yarar sağlamaktadır. Aynı zamanda çocukların tepkilerinin anlaşılması ve gözlenmesine olanak sağlanmaktadır.

3 ile 9 yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilmektedir.

 

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE))

Moodist Medikal Ekibi tarafından uygulanan diğer testlerden biri olan Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), 0-6 yaş arası bebek ve çocukların gelişimini değerlendirmek için uygulanan bir envanterdir. AGTE, anne yada bakım veren kişinin soruları cevaplandırmasıyla, yetkin kişiler tarafından uygulanır.

AGTE, Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba-Motor, Sosyal Beceri-Öz bakım becerilerini ölçen 154 maddeden oluşmaktadır.

 

DENVER

Denver, 0-6 yaş arası çocuklarda gelişimsel değerlendirme amaçlı kullanılan bir tarama testidir. Testin gerekli görüldüğü durumlarda belirli aralıklarla gelişimin takibi amacıyla tekrarlanması önerilir. Test, çocuğun kişisel-sosyal, ince motor, dil ve kaba motor alanlarındaki gelişimini inceler.

 

MoodSoft

Genel belirtileri taramak amacıyla Moodist Hastanesi tarafından geliştirilen Moodsoft, içinde yaygın kullanılan ölçekleri barındırmaktadır. Moodsoft, hastanemiz bünyesinde internet tabanlı olarak uygulanmaktadır. Moodsoft’un içinde aşağıdaki testler bulunmaktadır:

SCL-90, Beş Faktör Kişilik Envanteri, Kocaeli Ruhsal Travma Envanteri, Bapirt Ölçekleri: Bapirt-Alkol Ölçeği, Bapirt-Madde Ölçeği, Bapint, KURT, Erişkin Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği, Mini Mental Test.

Moodsoft ile; genel belirtilerin değerlendirilmesinin yanı sıra, uygun tedavi planı oluşturmak ve izlemek açısından da önemlidir.

 

MoodCog (Moodist Kognitif Test)

Bilişsel işlevlerin değerlendirilmesi amacıyla Moodist Hastanesi tarafından geliştirilen internet tabanlı test programıdır. Bu test ile aşağıdaki bilişsel işlevler değerlendirilmektedir: Dikkat, Hafıza, Dürtüsellik, Risk alma.

MoodCog, bilişsel işlevleri değerlendirmek ve tedavi sürecinde iyileşmeyi gözlemlemek için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

 

Bize Ulaşın