Sosyal medya ve internet üzerinden yayılan oyunlar aslında nedir?

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Klinik Psikoloğu Ayşe Handan Özkan, gündemde olan Mavi Balina ve Momo isimli oyun adı altındaki ürünlerle ilgili ebeveynleri uyarıyor: “Bilgisayar ve internet üzerinden uygulamaya yönelik kurguların ismi oyun değildir.”

 

Sanal şiddet oyun mudur?

“Sosyal medya ve internet üzerinden yayılan oyunlar nedir?” Asıl tartışılması ve üzerinde düşünülmesi gereken soru bu olmalıdır. Çocukların ve gençlerin saatlerce başında vakit geçirdiği ve bağımlılık geliştirdiği sürecin ismi oyun olamaz.

Oyun nedir? Çocukların kesinlikle kendi hayal ettikleri, kendi kurguladıkları ve ortaya çıkardıklarıdır. Oyuna oyun demek için; çocuğu fiziksel, duygusal ve sosyal ve bilişsel açıdan geliştirmelidir. Oyun, çocuğun ruhsal çatışmalarını tedavi eden, ilişkilerini anlamamıza yardım eden süreçlerdir aynı zamanda.

Gerçek çocuk oyunlarında ekran olmamaktadır. Oyun, çocuğun gelişimine yönelik olduğu için bağımlılık oluşturmaz. Bağımlılık oluşturan bir ürün zararlı olarak nitelendirildiği için uzak durulması gerekmektedir.

Bilgisayar ve internet üzerinden uygulamaya yönelik kurguların ismi oyun değildir. Bu kurguların adı “game” olarak ifade bulmaktadır. Game kelimesinin karşılığı oyun değildir. Oyun kelimesinin karşılığı ise “play” olarak karşılık bulmaktadır. Game, başka insanlar özellikle ve çoğunlukla da kaynağı bilinmeyen kişiler tarafından oluşturulmuş ürünlerdir. Bu ürünlerde çocukların gelişim süreçlerini olumlu yönde etkileyen herhangi bir veri bulunmamaktadır.  Aksine çocuklar üzerinde olumsuz etkileri gözlemlenmektedir. Bağımlılık gibi kötü bir sonuca giden süreçte çocuğun ilişkilerini ve sorumluluklarını negatif etkileyen bir durum söz konusudur.

Gelişimsel olarak, çocukların sosyal gelişimlerini sıkıntıya sokan bir durum söz konusu olabilmektedir. “Game” dediğimiz ürünlerin çocuklar için korkutucu olmasının ana ögesi çocuğu manipüle ediyor olmasıdır. Bu durum da ciddi problemler oluşturmaktadır. Bu problemlerin en önemlisi çocukları köleleştirmesi, her denen komuta itaat etme çabası içinde olması gibi neticeler oluşturabilmektedir.

Son zamanlarda ortaya çıkan ve intihar etmeye kadar sebebiyet veren “game” içerikli bilgisayar ürünlerinin, çocuklar üzerinde büyük sıkıntılar oluşturduğu saptanmıştır.  Gece korkuları, alt ıslatma, tırnak yeme, içe kapanma, kendine zarar verme  gibi sorunları sıklıkla yaşıyor olmaları  kaygıyı  tetiklediğini göstermektedir.  Bilgisayar ve internet üzerinden uygulanan “game” için çocuklarda gelişimsel olarak gerilik oluşturmaktadır. Bu gerilik uzun vadede daha büyük sorunlara sebebiyet verebilmektedir.

Bize Ulaşın