NÖROLOJİ

Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları, baş ağrıları, baş dönmeleri, inmeler, şuur değişikliği, el ayak uyuşmaları, çeşitli kas güçsüzlükleri de nörolojinin alanına girer. Modern nöroloji uygulamalarında gelişmiş laboratuvar çalışmaları önemli bir yere sahiptir. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi son teknolojiye sahip laboratuvarları ile nöroloji hastalıklarının tanı ve tedavi uygulamalarında kesintisiz hizmet vermektedir.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Nöroloji polikliniğimizde tanı amaçlı EEG, EMG, manyetik uyarım tetkikleri de yapılmaktadır. Uyku apnesi gibi uyku bozukluklarının tanısında kullanılan uyku testi ya da polisomnografi ile gece uykusu sırasında hastanın beyin dalgalarını, göz hareketlerini, solunum faaliyetlerini, kanındaki oksijen miktarını ve kas akitiviteleri ölçülmektedir.

Ayrıca hastanemizde EEG ve EMG testleri de yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi ve randevu için: 0216 912 1717

Nöroloji Biriminde kanıta dayalı tıp çerçevesinde nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisi ayaktan ya da yatarak yapılabilmektedir. Bunlardan bazıları;

Nörolojik hastalıklar söz konusu olduğunda, hasta takibinde ilaç değişimleri veya doz değişiklikleri sık yapılabildiği için hasta ve doktor arasındaki iletişim ve takiplerin düzenli yapılması önemlidir.
 

Bize Ulaşın