Klinik Psikolog Leyla Zaim

Mesleki İlgi Alanları

 • Deneyimsel Oyun Terapisi
 • Çocuk ve Ergenlerde Uyum ve Davranış Problemleri
 • Okul Çağı Problemleri ve Sınav Kaygısı
 • Öfke ve Kaygı Problemleri
 • Boşanma Sürecinde Ebeveyn Desteği
 • Çocuklarda Travmatik Deneyim
 • Ebeveyn Danışmanlığı
 • Uyku sorunları
 • Tuvalet Alışkanlıkları

Klinik Psikolog Leyla Zaim

Klinik Psikolog


Mesleki İlgi Alanları

 • Deneyimsel Oyun Terapisi
 • Çocuk ve Ergenlerde Uyum ve Davranış Problemleri
 • Okul Çağı Problemleri ve Sınav Kaygısı
 • Öfke ve Kaygı Problemleri
 • Boşanma Sürecinde Ebeveyn Desteği
 • Çocuklarda Travmatik Deneyim
 • Ebeveyn Danışmanlığı
 • Uyku sorunları
 • Tuvalet Alışkanlıkları

Klinik Psikolog Leyla Zaim 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) Psikoloji Bölümünden Onur Derecesiyle mezun oldu. Ardından 2012 yılında Doğuş Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamlayarak uzmanlığını aldı. 2010 yılından bu yana farklı danışmanlık merkezlerinde danışan görmeye devam eden Zaim, çocuk ergen ve yetişkin psikolojisi alanında çalışmaktadır.

Bilişsel-Davranışçı (CBT) yönelimli Yüksek Lisans eğitimi süresince Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi (DÜPEM) bünyesinde yetişkin, çocuk, ergen ve ailelerle psikoterapi çalışmaları yürütmüştür. Bu süreçte Doç. Dr. Volker Thomas tarafından verilen Filial Terapi (oyun terapisi) eğitimini almıştır. Diğer bir proje kapsamında “Çocuklarla Öfke Kontrolü” çalışmasında terapist olarak yer almıştır. 

Chris Iveson tarafından verilen “Çözüm Odaklı Terapiye Giriş” eğitimini ve Yrd. Doç. Dr. Elif Göçek tarafından verilen “Oyun Terapisi” eğitimlerini tamamlamıştır. Doç. Dr. Serap Özer'den “Çocuklarla Bilişsel-Davranış Terapisi” eğitimi ve Dr. Klinik Psikolog Olcay Güner ile Klinik Psikolog Nur Dinçer'den “Çocuklarla Sanat Terapisi Uygulamaları” eğitimini tamamlamıştır. Davranış Bilimleri Enstitüsü bünyesinde EMDR 1. ve 2. Düzey eğitimini ve Prof. Dr. Ümran Korkmazlar tarafından verilen Çocuk ve Ergenler için EMDR 1.Düzey eğitimini tamamlamıştır. Uzman Psikolog Nilüfer Devecigil ve Byron E.Norton, Ed.D. tarafından verilen “1. ve 2. Düzey Deneyimsel Oyun Terapisi” eğitimini almış ve Deneyimsel Oyun Terapisi Uygulayıcısı unvanını kazanmıştır. Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği IV, Denver II Gelişim Tarama Testi, Bender-Gestalt, Bir İnsan Çiz, Bir Aile Çiz, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Rorschach testlerini uygulamaktadır.

Çocuk ve ergenlerle çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışmaları

 • LEAP Çalışan Destek Programı Uzman Klinik Psikolog 01/01/2015 – 01/2018
 • Özel Ütopya Okulu Uzman Klinik Psikolog 01/01/2013 – 31/12/2015
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Psikolog 01/01/2010 – 01/05/2010
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Enerji Müzesi Müze Eğitimcisi 01/09/2007 – 30/01/2009

 • Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi (DÜPEM) Stajyer Klinik Psikolog 2012 (1 yıl)
 • Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Stajyer Klinik Psikolog 2012 (4 ay)
 • Yedikule SurpPirgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yedikule Psikiyatri Kliniği Stajyer Psikolog 2009 (4 ay)

 • EMDR İkinci Düzey Eğitimi  Davranış Bilimleri Enstitüsü Emre Konuk, M.A & Asena Yurtsever, M.A 2020
 • Somatik Deneyimleme Giriş Semineri Ariel Giarretto 2019
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 2.Düzey Eğitimi Byron E.Norton, Ed.D. &Carol C.Norton Ed.D. & Uzman Psikolog Nilüfer Devecigil 2018
 • Çocuk ve Ergen EMDR Birinci Düzey Eğitimi Prof. Dr. Ümran Korkmazlar 2017
 • Terapide ve Günlük Yaşamda Hikayelerin Gücü Prof.Dr.Jeffrey A. Kottler 2017
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 1.Düzey Eğitimi Byron E.Norton, Ed.D. &Carol C.Norton Ed.D. & Uzman Psikolog Nilüfer Devecigil 2017
 • DENVER II Gelişim Tarama Testi Türk Psikologlar Derneği 2016
 • EMDR Birinci Düzey Eğitimi Davranış Bilimleri Enstitüsü Emre Konuk, M.A & Asena Yurtsever, M.A 2016
 • Çocuklarla Sanat Terapisi Uygulamaları Dr. Klinik Psikolog Olcay Güner & Klinik Psikolog Nur Dinçer Genç 2016
 • Çocuklarla Bilişsel Davranış Terapisi Eğitimi Doç. Dr. Serap Özer 2016
 • Dışavurumcu Sanat Terapisi Atölye Çalışması Dr. Klinik Psikolog Olcay Güner & Klinik Psikolog Nur Dinçer Genç 2015
 • Oyun Terapisinde Çocuğun Duygularını Anlamak ve Anlamlandırmak Yrd. Doç. Dr. Elif Göçek 2014
 • Çözüm Odaklı Terapiye Giriş ChrisIveson, MA Davranış Bilimleri Enstitüsü 2014
 • Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Danışmanlık Yaklaşımı Dr. Nevin Dölek 2014
 • Nöropsikolojik Testler Eğitimi Prof. Dr. Öget Öktem & Uzman Psikolog Şükriye Akça Kalem Nöropsikoloji Derneği 2012
 • Nöropsikoloji Eğitimi Prof. Dr. Öget Öktem & Uzman Psikolog Şükriye Akça Kalem Nöropsikoloji Derneği 2012
 • Çocuklarda Öfke Kontrol Eğitimi Doç. Dr. Serap Özer Doğuş Üniversitesi 2012
 • Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarla İlk Görüşme Eğitimi Doğuş Üniversitesi 2012
 • Filial Oyun Terapisi Seminer ve Workshop Eğitimi Volker Thomas Doğuş Üniversitesi 2010

 • Bakırköy Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu Masum - Mahkumlar Projesi - Anne Çocuk Eğitmeni 2012
 • FreieUniversitat Berlin “Languages of Emotion ” Araştırma Projesi Araştırmacı 2009
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Söz Küçüğün Yaygınlaştırma Eğitimi Eğitmen 2008

 • Denver II Gelişim Tarama Testi
 • Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği IV 
 • Bender
 • Gestalt
 • Bir İnsan Çiz
 • Bir Aile Çiz
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
 • Rorscha ch (Exner Sistemi)
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
Bize Ulaşın