Yrd. Doç. Soner Ozaner

Mesleki İlgi Alanları

 • Zor Ergenlik ve Aile İçi Çatışmalar
 • Duygudurum Bozuklukları (Depresyon, Bipolar bozukluk)
 • Travma ve Stres Kaynaklı Psikiyatrik Durumlar
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Davranım Bozukluğu ve Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu
 • Anksiyete, Okul Fobisi ve Sınav Kaygısı
 • Otistik Spektrum Bozuklukları ve Gelişim Geriliği
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü

Yrd. Doç. Soner Ozaner

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı


Mesleki İlgi Alanları

 • Zor Ergenlik ve Aile İçi Çatışmalar
 • Duygudurum Bozuklukları (Depresyon, Bipolar bozukluk)
 • Travma ve Stres Kaynaklı Psikiyatrik Durumlar
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Davranım Bozukluğu ve Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu
 • Anksiyete, Okul Fobisi ve Sınav Kaygısı
 • Otistik Spektrum Bozuklukları ve Gelişim Geriliği
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Soner Ozaner tezini Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Çocuk ve Ergenlerin Sağlıkla Bağlantılı Hayat Kalitesi konusunda yapmıştır.

ÇALIŞMALARI

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul 2011
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanlık Eğitimi
Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi 2004-2005 (9 ay) Denizli
Yale New Haven Hastanesi 2001 (4 hafta) New Haven, CT, ABD
Yüksek Riskli Gebelikler Stajı İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Bölümü 2001 İstanbul
Denizli Lisesi, Denizli 1995 Özel Elit Lisesi, İngilizce Hazırlık Sınıfı, Denizli 1992

UZMANLIK TEZİ 
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Çocuk ve Ergenlerin Sağlıkla Bağlantılı Hayat Kalitesinin Araştırılması, 2011

Tezin Sunulduğu Kongreler:
–14.th International Congress of European Society for Child and Adolescent Psychiatry
Helsinki, Finlandiya, 2011-17. Ulusal Ergen Günleri, Samsun, 2012

Meva Tıp Merkezi Şubat 2017- Halen
Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Kasım 2016- Şubat 2017
Özel Fransız Lape Hastanesi Haziran 2015-Kasım 2016 Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014-2015 Çocuk Psikiyatrisi Birimi, İstanbul
Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 2012 – 2014 Çocuk Psikiyatrisi Birimi (Zorunlu Hizmet)
Van-Erciş Depremi, Kızılay-APHB ve Çocuk Psikiyatrisi Derneği Kasım 2011 (10 gün )bünyesinde gönüllü saha hizmeti, Erciş İstanbul Üniversitesi,
İstanbul Tıp Fakültesi 2003-2004 Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi İstanbul
Özel Ege Hastanesi Acil Birimi, Denizli 2002 (5 Ay)

MAKALE
Antioxidant status and DNA damage in children with attention deficit hyperactivity disorder with or without comorbid disruptive behavioral disorders. Seref Simsek, Salih Gencoglan, Soner Ozaner, Ibrahim Kaplan, Mehmet Cemal Kaya.Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin Of Clinical Psychopharmacology. 2016; 26(2): 119-25doi: 10.5455/bcp.20151003063820

SÖZLÜ SUNUMLAR
– DEHB’li Ergenlerde Kendilik Değeri ve Hayat Kalitesi Ayşe Arman, Soner Ozaner, 17.Ergen Günleri, 6-8 Aralık 2012, Samsun
-Otizm Spektrum Bozukluğunda Farmakoterapi, 52. Ulusal Psikiyatri kongresi, 19 Kasım 2016, Antalya
-Otizm Spektrum Bozukluğunda Farmakoterapi, 27. Ulusal Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 19 Kasım 2016, Antalya

POSTERLER
– Forensic evaluation of sexual abuse cases: a sample from Turkey. Perdahli Fis N, Arman A, Ozaner S, Berkem M. 19th World Congress of IACAPAP, 2-6 Haziran 2010, Pekin- Çin.
Health Related Quality Of Life And Its Correlates With Self Concept İn Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Arman A, Ozaner S, Kulah Y, Kalaca S, Asafov A, Berkem, 14.Th International Congress Of European Society For Child And Adolescent Psychiatry Helsinki, Finlandiya, 2011

- 27. Ulusal Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 10-13 Mayıs 2017, İzmir
- 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi 16-20 Kasım 2016, Antalya
- 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 1-4 Nisan 2015, İstanbul
- 5. Mezopotamya Tıp Kongresi 13-16 Mart 2013, Süleymaniye, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi
- 3. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu 15-16 Eylül 2012, Diyarbakır
- 36. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi 26-28 Mayıs 2011, İzmir
- 22. European College of Neuropsyhopharmacology Kongresi, 12-16 Eylül 2009, İstanbul
- 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 14-17 Nisan 2009, Antakya
- 18. International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) Dünya Kongresi, 30 Nisan-3 Mayıs 2008, İstanbul
- 12. Ergen Günleri, Erken Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar, 14-17 Kasım 2007, İstanbul
- 16. Anadolu Psikiyatri Günleri 13-16 Haziran 2007, Denizli
- Otizm ve Diğer Yaygın Gelişimsel Bozukluklar: Çocuk Psikiyatrisi ve Çocuk Nörolojisi İçin Yeni İşbirliği Olanakları, Türkiye Çocuk Nörolojisi Vakfı, 2 Haziran 2007, Afyon
- 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 19 -22 Nisan 2007, İzmir
- 3. Uluslararası Gelişimsel Nöropsikiyatri Toplantıları, Otizm ve DEHB Sempozyumu 12-14 Eylül 2006, İstanbul
- 3. Çocuk Psikanaliz Günleri, Çocukta Düşüncenin Gelişimi, İstanbul Psikanaliz Derneği 10–11 Şubat 2006, İstanbul
- Depresyon Tedavisinde Noradrenalinin Rolü ve Reboksetin Prof. Dr. C. Simhandl, 8 Ocak 2005, İstanbul
- 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 14-17 Aralık 2005, İstanbul
- İç Hastalıklarında Aciller Sempozyumu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu 28-29 Mart 2002
- Baş, Boyun, Bel Ağrıları Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu 23-24 Mayıs 2002

- Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası Kursu, Doç. Dr. Emel Erdoğan, Prof Dr. Sirel Karakaş, 27-28 Haziran 2015, Ankara
- Otizm Spektrum Bozukluğu Kursu, 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Prof. Dr Yankı Yazgan, Prof Dr. Nahit Motavalli Mukaddes, Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, Nisan 2015,İstanbul
- Travma İle İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR Uygulamaları Kursu, Doç. Dr. Burhanettin Kaya, Gazi Üniversitesi Psikiyatri A.D., 8.Kasım.2014, İstanbul
- Dil İşitme Konuşma Dinleme Eğitim Programı (DİKDE) Kursu, Uzm Birgül Bayoğlu, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi, Diyarbakır, 2012
- Denver II Gelişimsel Tarama Testi Sertifika Kursu, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, 6 Haziran 2010, İstanbul
- Behavioral Activation Treatment for Depression (BATD), 12 Aralık 2010, İstanbul
-Creative Debriefing For Mental Health Teams A Series Of Art Therapy Group İnterventions Workshop, Maggie Wilson, IACAPAP Dünya Kongresi, 2008, İstanbul
-Epilepsi Kursu, Cleveland Clinic ve Yeditepe Üniversitesi, 6-8 Eylül 2007, İstanbul
-Çocuğun Cinsel İstismarı Kursu, Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Derneği, 27-28 Aralık 2008, Ankara-Çocukta Kognitif Davranışçı Terapi Kursu: Agresyonu azaltmakta kendini kontrol becerilerinin kazandırılması, Prof. Tamie Ronen, Kognitif ve Davranışçı Terapiler (KDT) Derneği 1. Ulusal Kongresi, 28-30 Eylül 2007,İstanbul
- Travma Kursu, Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Derneği, 28 Ekim 2007, İzmit
- Aile ve Evlilik Terapileri Atölyesi, Psk. Eda Arduman (6 ders), Marmara Üniversitesi Hastanesi, 2007, İstanbul
- Klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları Paylaşım Programı, Akademika, 3-5 Kasım 2006, İstanbul
- Kişilik Bozuklukları Seminerleri, Teorik Bilgi ve Vaka Tartışmaları, Prof. Dr. Doğan Şahin, İstanbul Tıp Fakültesi Ocak-Nisan 2009
-Dinamik Psikoterapiler, teorik bilgi ve vaka tartışmaları, Prof. Dr. Doğan Şahin, Aralık 2005-Nisan 2006, İstanbul

Profesyonellere Yönelik Seminerler
Otistik Spektrum Bozukluğunun Erken Dönem Bulguları
- Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ocak 2014, Batman (Pediyatristlere yönelik)
- Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şubat 2015, İstanbul (Pediyatristlere yönelik)
- Fransız Lape Hastanesi, 2015-2016 İstanbul (Stajyer Psikologlara Yönelik 9 kez)

Çocuk Psikiyatrisinde Öykü Alma
- Fransız Lape Hastanesi, 2015-2016, İstanbul (Stajyer Psikologlara Yönelik 8 kez)

Hastane Çalışanlarında Madde Bağımlılığı
- Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Haziran 2013, Batman (Sağlık Çalışanlarına Yönelik)

Halka Yönelik Seminerler-Atölyeler:
- Batman’da Toplumsal Kökenli Sorunların Çocuk Psikiyatrisi Klinik Pratiğindeki Yansımaları, Çocuk Hakları Çalıştayı, Batman Kent Konseyi-Batman Barosu, Mayıs 2013, Batman
- Madde Bağımlılığının Klinik Süreçleri, Ailelere Yönelik Sunum, Batman Belediyesi -SELİS Kadın Danışmanlık Merkezi, Temmuz 2013, Batman
-Sağlık Hakkı, Batman Barosu İnsan Hakları Okulu, Kasım 2013, Batman
-Cinsel İstismar: Tanı, Yaklaşım, Yönlendirme, Önleme. Eğitimcilerle Atölye Çalışması, Batman Tabip Odası-Batman Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, Nisan 2014, Batman

Stajyer Psikolog Ve Pdr Öğrencilerinin Eğitimi 
- Poliklinik hastalarının görmülesi ve vakaların tartışılması, 1’i PDR öğrencisi olmak üzere 4 öğrenciyle ile 2’şer hafta, Batman Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 2012-2014
- Otistik Spektrum Bozukluğunun Erken Dönem Bulguları Sunumu, Fransız Lape Hastanesi, 2015-2016 İstanbul (Stajyer Psikologlara Yönelik 10 kez)
- Çocuk Psikiyatrisinde Öykü Alma Sunumu, Fransız Lape Hastanesi, 2015-2016, İstanbul (Stajyer Psikologlara Yönelik 9 kez)
- Yatan Hasta ve poliklinik hastalarının stajyer psikologlarla görülmesi ve vakaların tartışılması Fransız Lape Hastanesi 2015-2016
- Yatan Hasta ve poliklinik hastalarının klinik psikoloji yüksek lisans eğitimi alan psikologlarla görülmesi ve vakaların tartışılması Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Kasım-Aralık 2016

- Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry 8. Edisyon
Bölüm: 31.15 Cholinesterase Inhibitors and Similarly Acting Compounds
- Alzheimer Hastalığı (Alzheimer Disease- BESTMEDICINE) Editör: George Kassianos, Susan Benbow, Ian Greaves, Dr Steve Iliffe. Çeviri: Dr. Koray Karabekiroğlu, Dr. Aytül Karabekiroğlu, Dr. Beril Taşkın. AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd. Şti (145 sayfa; 1. baskı. 2006)

Türkiye Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Derneği (Aynı zamanda Dernek Travma Komisyonu üyesidir)
İstanbul Tabip Odası

İngilizce: İleri düzey
Fransızca: Orta Düzey
İspanyolca: Orta Düzey
Kürtçe (Kurmançi Lehçesi): Başlangıç düzeyi
Farsça: Başlangıç düzeyi

USMLE Step 1, Temmuz 2001
USMLE Step 2, Temmuz 2002
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yeterlilik Sınavı, 6 Kasım 2017

Bize Ulaşın