Çocuk ve Ergen Depresyonu

Çocuklarda Depresyon

Çocukluk dönemi depresyon belirtilerinin erişkinlikte ortaya çıkan depresyondan daha farklı olması ve depresyonun sadece erişkinlerin yaşayabileceği bir hastalık gibi bilinmesi nedeni ile bu durum çoğu kişi tarafından fark edilmemektedir.

Gelişim dönemlerine göre belirtilerde farklılık olmasıyla beraber, bebeklik döneminde bile depresyon görülebilir.

Çocukluk döneminde yaşanan depresyonun çevresel, biyolojik ve genetik nedenleri olabilir. Çevresel faktörler, çocuğun kendisine bakım veren kişiden sık sık ayrılması veya bakımveren kişinin sürekli değişmesi, çocuğun temel ihtiyaçlarının zamanında ve yeteri kadar karşılanmaması gibi durumlardır. Genetik faktörlerle ilgili yapılan çalışamalara bakıldığında ise, ebeveyenlerden herhangi birinin duygudurum bozukluğuna sahip olmasının çocuktaki depresyon riskini yükselttiği görülmektedir. Biyolojik neden olarak ise, beyinde var olan bazı kimyasal maddelerdeki düzensizliklerin depresyona yol açabileceği düşünülmektedir.

Yapılan araştırmalara göre, okul öncesi çocukların % 0.9’unda, okul çağı çocuklarının %1,9 unda depresyona rastlanmaktadır.

Çocuklarda depresyon belirtileri nelerdir?

  • Depresyondaki çocuk mutsuzdur ve eskiye oranla daha az neşelidir.

  • Önceden zevk alarak katıldığı aktivitelere karşı ilgisizdir, kısa sürede kilo alımı veya kilo kaybı yaşar.

  • Az ya da çok uyuma gibi uyku problemleri, yorgunluk ve enerji kaybı görülür.

  • Dikkati yoğunlaştırmada zorlanma, konuyu anlama ve ifade etmede güçlük nedeni ile okul başarısında düşüşler olur.

  • “Ben başarısızım” gibi negatif düşünceleri nedeniyle özgüven problemi yaşarlar.

  • İntihar düşünceleri ve girişimleri olabilir.

Bu belirtilerin yanı sıra, çocukluk çağındaki depresyonu yetişkin depresyonundan ayıran en önemli belirti, kriz çıkarmadır. Yetişkinlerde içe kapanmaya daha sık rastlanırken, çocukluk döneminde çabuk öfkelenme, huzursuz olma, basit olaylara bile aşırı tepki verme ve engellenmeye karşı tahammülsüzlük daha sık görülür.

Çocukluk döneminde yaşanan depresyona, nedeni belli olmayan ishal, kusma, mide bulantısı gibi bedensel şikayetler de eşlik edebilir.

Çocuklarda Depresyonun Tedavisi

Çocukluk dönemindeki depresyon tedavisinde, psikoterapi ve ilaç ayrı ayrı ya da beraber kullanılmaktadır. Elde edilen verilere göre, her iki yöntemin de beraber uygulandığı tedavi şekli daha olumlu sonuçlar vermektedir.

Bu dönemde anne babalar, çocuklarının içine kapanık, hırçın, sinirli hallerini sabırla karşılamalı, inatlaşmaya girecek davranışlardan kaçınmalıdır. Ayrıca, okulla ilgili olumsuz düşüncelerin pekişmemesi ve özgüvenle ilgili herhangi bir problem yaşamamaları için, ders başarısındaki düşüşle ilgili çatışmaya girilmemelidir.

Bize Ulaşın