Çocuklarda Kullanılan Psikolojik Testler

Moodist Hastanesinde Çocuklara ve Ergenlere Uygulanan Test ve Ölçekler

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WISC-IV)

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV, 6 – 16 yaş 11 ay aralığındaki çocukların bilişsel becerilerini değerlendirmeyi amaçlayan ve yetkin kişiler tarafından bireysel olarak uygulanan klinik bir ölçme aracıdır.

Bu ölçüm aracı ile çocuğu hem kendi içinde hem de yaşıtlarına göre değerlendirme olanağı sağlanırken, aynı zamanda çocuğun güçlü ya da desteklenmesi gereken becerileri için gerekli çalışmayı yapabilmek amacıyla veriler elde edilir.

WISC-IV, klinik alanda çocuklar için yaygın olarak kullanılan WISC-R ‘ın güncellenmiş halidir. WISC-R’ın uyarlama yapıldığı yıllardaki koşullarla sınırlı kalması nedeni ile günümüz çocuklarının zihinsel gelişimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini tam olarak yansıtmadığı ve elde edilen sonuçların güvenilir olmadığı düşüncesiyle yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Moodist Uzmanlarının ölçmeyi hedeflediği yaş aralığındaki çocukların değerlendirilmesi için bilimsel ve güncel verilere dayanan WISC-IV, klinik ve eğitim alanında planlama, çalışma ve danışmanlık yapmak için alanda kullanılan en güvenilir ölçüm aracı olarak kabul görmektedir.

MOXO Dikkat ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi

Moxo çocuk testi, uzmanlar tarafından DEHB tanısı ve hasta gözlem süreçlerinde yardımcı olmak için 6-12 yaş arası çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır. MOXO Çocuk Testi, çeşitli uyaran ve çeldiriciler içeren kısa ve online bir testtir.

Beier Cümle Tamamlama Testi

8-16 ve 16 yaşından büyüklere olmak üzere iki ayrı formu olan bu test ile kişinin tutumları ve motivayonları hakkında bilgi edinilmektedir.

CAT ( Çocuklar İçin Tematik Algı Testi)

Çocukların davranış, dürtü ve çevresine yönelik algısını değerlendiren projektif bir testtir. Bu test ile, çocuklardaki davranış problemleri ve aile içindeki yerinin nasıl olduğu ile ilgili algıların anlaşılmasına yarar sağlamaktadır. Aynı zamanda çocukların tepkilerinin anlaşılması ve gözlenmesine olanak sağlanmaktadır. 3 ile 9 yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilmektedir.

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE))

Moodist Medikal Ekibi tarafından uygulanan diğer testlerden biri olan Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), 0-6 yaş arası bebek ve çocukların gelişimini değerlendirmek için uygulanan bir envanterdir. AGTE, anne yada bakım veren kişinin soruları cevaplandırmasıyla, yetkin kişiler tarafından uygulanır. AGTE, Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba-Motor, Sosyal Beceri-Öz bakım becerilerini ölçen 154 maddeden oluşmaktadır.

DENVER

Denver, 0-6 yaş arası çocuklarda gelişimsel değerlendirme amaçlı kullanılan bir tarama testidir. Testin gerekli görüldüğü durumlarda belirli aralıklarla gelişimin takibi amacıyla tekrarlanması önerilir. Test, çocuğun kişisel-sosyal, ince motor, dil ve kaba motor alanlarındaki gelişimini inceler.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi (4-6yaş)

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

Bender-Gestalt Görsel-Motor Algı Testi 2

Çocuk-ergen ve yetişkinlerin algısal gelişim düzeyinde görsel ve motor koordinasyonu hakkında gelişimsel ve nöropsikolojik veriler sunar. 4 yaş itibariyle uygulanmaktadır. Agte Ankara Gelişim Tarama Envanteri: Çocukları gelişimsel açıdan değerlendirmek için 0-6 yaşa uygulanmaktadır.

Frostig Gelişimsel- Görsel Algı Testi

4-8 yaş arasındaki çocukların görsel algıyla ilgili sorunlarını erken dönemde saptamak için uygulanmaktadır. Görsel algılama sorunu olan çocuklar; okuma, yazma, aritmetik gibi akademik performansla ilgili becerilerde güçlük yaşamaktadırlar.

Gesell Gelişim Figürleri Testi

3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Performans değerlendirme testidir ve bu bağlamda çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini değerlendirmektedir.

Peabody Resimli Kelime Tanıma Testi

2-12 yaş arasındaki çocukların dil becerilerini, kelime dağarcığını ve kavram gelişimini belirlemek için kullanılan performans testidir.

Cattel Zeka Testi

6-14 yaş arası bireylere uygulanmaktadır. Performans ile zeka seviyesini ölçen bir testtir.

S.D Porteus Labirentler Testi

Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Temkinli davranmak, ileriyi görmek, çeşitli engellerden kendini korumak gibi özel zeka alanları ölçülür. Bu test özellikle, insanın günlük yaşamındaki davranışlarda gösterdiği beceriyi ölçer.

Cas Zeka Testi 

Öncelikle bilişsel bir değerlendirmeyi gerektiren çalışmalarda zekanın da ölçülmesini sağlayan bir testtir. Yapılan çalışmalarda salt zekanın ölçülmesi odaklı bir yaklaşımda olmayarak nörolojik bir değerlendirme imkanına sahiptir. Testin en büyük avantajlarından biri de kültürel etkenlerden bağımsız değerlendirme imkanı sunmasıdır.

Cas Zeka Testi hangi durumlarda  kullanılmaktadır?

•Üstün Zekalıların Tespiti
•Öğrenme Güçlüğünün Değerlendirilmesi
•Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitenin Değerlendirilmesi
•Zihinsel Engeli Olan Çocukların Değerlendirilmesi
•Travmatik Beyin Hasarı Olan Çocukların Değerlendirilmesi
•Ciddi Duygusal Bozuklukları Olan Çocukların Değerlendirilmesi
•Planlama Problemleri Olan Çocukların Belirlenmesi

Yukarıdaki maddelerle alakalı konularda bilişsel bir değerlendirme yapmak için kullanılmaktadır.

Bize Ulaşın