Alkol Bağımlılığı ve Tedavisi

Alkol bağımlılığı nasıl anlaşılır ve tedavi edilir?

Bireylerin sağlığını ve sosyal yaşamını derinden sarsan alkol bağımlılığı, ancak profesyonel bir yardımla aşılabilir. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde çok aşamalı bir tedavi sürecinde; öncelikle yoksunluk belirtileri için uygun tıbbi yardım desteği ve ilaç verilir, rehabilitasyon aşamasında ise bu süreç bireysel ve grup psikoterapileriyle desteklenir…

Alkol… Kullanımı dünyanın birçok yerinde yasak olmayan, bu nedenle tüketimi de yüksek olan bağımlılık yapıcı bir madde. Alkol kullanımını bir bozukluk olarak değerlendirmek doğru olmasa da, dünyada bağımlılık ve alkole bağlı sağlık sorunları nedeniyle ölümlerin oranı yükseliyor. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde de, alkol kullanımı bağımlılık düzeyine geçmiş bireyler için her aşaması deneyimli uzmanlar tarafından yönetilen çok katmanlı bir tedavi süreci gerçekleştiriliyor.

Alkol kullanımı ne zaman ciddi bir soruna dönüşür?

Alkol kullanımının bir sorun oluşturmaya başladığı çoğu zaman anlaşılmaz. Ancak siz ya da bir yakınınız aşağıdaki olguları yaşıyorsanız; alkol kullanımının ciddi bir sorun oluşturmaya başladığını ve tıbbi destek alınması gerektiğini anlayabilirsiniz:

 • Tüketilen alkol miktarı ve kullanım süresinde öz denetim yitirilmişse.

 • Alkolü bırakma ya da azaltma konusunda başarısızlık söz konusuysa.

 • Alkol kullanılmayan zamanlarda yoksunluk belirtileri hissediliyorsa.

 • Alkol kullanımı işte, ailede ve sosyal yaşamda ciddi ihmaller doğuruyorsa.

 • Alkolün zararları görüldüğü halde, kullanımı sürdürülüyorsa.

Tedavi süreci nasıl yönetilir?

Alkol bağımlılığının tedavisi ancak profesyonel bir yardımla olanaklıdır. Bu yardımın ilk bölümü; alkol kullanımı kesilince ortaya çıkacak yoksunluk belirtileri için uygun tıbbi yardımların yapılması ve ilaç kullanımını kapsar. İkinci bölüm ise rehabilitasyon sürecidir. Bu süreçte, bireyin yoksunluktan kurtulmasının hemen ardından, alkol almadan yaşama uyum sağlayabilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazanması amaçlanır.

Arınma süreciyle başlayan tedavi, yatarak olabileceği gibi, kişinin sosyal ve iş hayatını olumsuz etkilememesi için hastaneye yatmadan doğrudan ayakta da sürdürülebilir. Ancak aşağıdaki durumlarda, hastanın hastaneye yatırılıp tedavi görmesi gerekir:

 • Tedavi birçok deneme sonrasında sonuca ulaştırılamamışsa.
 • Hastanın hayatını tehlikeye sokacak yoksunluk halleri varsa.
 • Hasta alkol kullanımını sürdürdüğü takdirde hayatını zora sokacak tıbbi bir tablo mevcutsa.
 • Ruhsal hastalıklar söz konusuysa.
 • Başka kötü maddeler de kullanıyorsa.
 • Hastaya destek olacak kimse yoksa.

İyileşmeyi istemek ve desteklemek

Alkol bağımlısı kişiler alkolü tümüyle bırakma eğiliminde olmayabilir. Kimi kişiler de alkolü bırakmanın mümkün olmayacağına inanabilir. Bu durumda “Moodist bağımlılık terapistleri”, kişiyi motive ederek, değişimin yollarını keşfetmesini sağlar. 

Bu değişim sürecinin ilk adımı, kişinin yaşadığı probleme ilişkin farkındalık sahibi olmasıdır. Sonraki aşamalarda kişinin alkol kullanımı sonucu oluşan hatalı düşünceleri kavraması ve bu durumlarda neler yapacağının bilincine varması hedeflenir. Ayrıca bağımlılık davranışını tetikleyen duygular ve stresör etkenler saptanarak, bunlarla baş etme yöntemleri geliştirilir. Değişim sürecinin ilerleyen aşamalarında, kişi sosyal ilişkilerini onarması ve sağlıklı ilişkiler geliştirmesi için teşvik edilir.

Kişinin alkol kullanımını artıran ya da alkol kullanımı sonucu ortaya çıkan psikolojik problemleri de, bu süreçte terapiyle gündeme alınır ve çözülmeye çalışılır. Tedaviye uyumun sağlanması, iyileşme motivasyonunun korunması ve değişime istekliliğin sürdürülebilir kılınması için de psikoterapi şarttır. Uluslararası uygulamalar ve öz deneyimler ışığında hazırlanan Alkol Bağımlılığı Tedavi Programının uygulandığı Moodist Bağımlılık Merkezi’nde iyileşme süreci bireysel ve grup psikoterapileriyle desteklenir. 

İyileşmeyi hangi faktörler hızlandırır?

Farklı aktiviteler ve hobiler edinmek iyileşme sürecini kolaylaştırıcı bir rol üstlenir. Bu süreçte kişinin kendisi için risk oluşturan ortam ve arkadaşlarla arasına mesafe koyması önemlidir. Sağlıklı beslenme ve uyku düzeni de bağımlılıktan kurtulmayı hızlandırır.

Alkol kullanmayı bırakmak kadar, yeniden başlamamak da önemlidir. Bu nedenle kaymaya neden olacak riskler önceden saptanmalı, kişinin önlem alması sağlanmalıdır. Kayma gerçekleştiğinde ise kişinin en kısa zamanda tedavi ekibiyle iletişime geçmesi gerekir.

Aile ve güçlü bir sosyal desteğin tedaviye dahil edilmesi, tedavi başarısını olumlu etkiler. Bu nedenle aile, bağımlılığın nasıl bir hastalık olduğunu ve kişiye nasıl destek olacağını bilmelidir. Aile bireyleri de kendilerini ihmal etmemelidir.

Bağımlılığın “yer değiştirmemesi” iyileşmede büyük önem taşır. Kişi alkol kullanmadığı için başka madde ya da davranışların kendisine bağımlılık yapmayacağını düşünebilir. Beynin biyolojik olarak bağımlılığa yatkın olduğu ise unutulmamalıdır.

Alkol problemi olan kişinin adsız alkolikler (NA) gibi kendi kendine yardım gruplarına yönlendirilmesi ve bu sürecin birlikte yönetilmesi de önemlidir. Kişi burada kendisiyle benzer problemi olan bireylerle tanışır ve onların deneyimlerinden de yararlanır.

Kişinin alkolle birlikte geliştirdiği yalan söylemek, gizlemek, kötüye kullanmak gibi olumsuz davranışlarını değişimle birlikte bırakması, verdiği zararlardan dolayı sorumluluk alması ve dürüst olması önemlidir. Geçmiş ve gelecekten çok şimdiye odaklanmak da tedavi sürecinin olumlu ilerlemesini sağlar.

Bağımlılığı alt edebileceğinize inanmak, başarının özüdür. Alkol bağımlılığından ve onun olumsuz sonuçlarından kurtulmak her zaman mümkündür…

Alkol bağımlılığına ve tedavi sürecine ilişkin olarak aklınıza takılan tüm şeyleri, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi uzmanlarına sorabilirsiniz.

Bize Ulaşın