Bipolar Bozukluk

Kişinin ruhsal durumunun iki uç arasında olağandışı değişimiyle ortaya çıkan ‘bipolar bozukluk’, tedavi edilmezse yaşamın her alanını etkileyen ciddi sorunlar yaratabilir. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinde bu hastalığın her aşamasında çok yönlü bir yaklaşımla ve çok sayıda uzmanla destek sunulur. Ayrıca hastanemizde belirli aralıklarla Bipolar Bozukluk Hastalarının Ailelerine Yönelik Ücretsiz Psikoeğitim düzenleniyor.

Kişinin ruhsal durumunun iki uç arasında olağandışı değişimini ifade eden bipolar bozukluk, bir ruh sağlığı sorunudur ve hastadaki ruh hali değişimleri uyku, enerji, aktivite, davranış ve düşünceleri etkileyebilir. Bipolar bozuklukta hasta; aşırı bir neşe, hareketlilik ve büyüklük yaşadığı mani dönemleri ve hayattan zevk alamadığı, çökkünlük hissettiği, durgun ve suskun olduğu depresyon dönemleri arasında gidip gelir. Bipolar bozuklukta görülen “hipomani” ve “mani” iki ayrı dönem olmasına rağmen aynı semptomlara sahiptir. Mani döneminden farklı olarak hipomani döneminde belirtiler daha az şiddetli gerçekleşir ve hastaneye yatış gerekmez. Kişinin günlük yaşantıları ve ilişkileri mani döneminde olduğu kadar belirgin bir şekilde etkilenmemiştir. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, tedavi sürecinde çok yönlü bir yaklaşımla ve her bir tedavi yönteminin uzmanlarıyla bipolar bozukluk yaşayan hastalarının yanında yer alır.

Hipomani ve Mani Arasındaki Farklar

Bipolar Bozukluk Moodist’te nasıl tedavi ediliyor?

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, ruh ve beyin sağlığıyla ilintili hastalıklarda, bilim ve teknolojinin gerektirdiği koşulları sağlayan en gelişmiş tedavi imkanlarıyla ve uzman psikiyatr, psikolog kadrosuyla, kişinin öznel psikolojik ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planlaması yapar.

Bipolar bozukluk tedavi edilebilir bir sağlık sorunudur. İlaçla tedavi ve psikoterapi oldukça etkili tedavi yöntemleri olarak öne çıkar. 

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinde kullanılan tedavi yöntemleri ve destekleyici yaklaşımlar şunları kapsar:

 • İlaç Tedavisi
 • Psikometrik Testler
 • Psikoterapiler (BDT, EMDR, Psikodinamik, Mindfulness, Hipnoterapi, Psikodrama, Şema, Aile, Grup)
 • Ergoterapi (Müzik, Resim, Ebru, Seramik, El Sanatları, Beden ve Hareket Terapisi, Spor, Mutfak Atölyesi)
 • Psikoeğitim
 • Somatik Tedaviler (EKT, TMS)
 • Rehabilitasyon Programları
 • Yataklı Tedavi

Moodist’in tedavi yaklaşımı
 
Moodist medikal ekibi öncelikle belirlenen tedavi yöntemine uygun bir yol izlenmesi gerektiği hasta ve hasta yakınlarına anlatılır. Doğru tanı koymak ve etkin tedavi planı oluşturmak için Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi uzmanları çeşitli psikolojik testlere başvurabilir. Uzman psikiyatr ve psikologlar tarafından yapılan bu psikometrik testler, bilimsel temele dayalı ölçme ve değerlendirme araçlarıdır.

Mani ve hipomani dönemlerinde antipsikotik ilaçlar önerilir. Ancak antipsikotik ilacın hekiminiz tarafından önerilmesi psikotik olduğunuz anlamına gelmez. Depresyon döneminde; antidepresan ilaç desteği ile beraber psikoterapi de önerilir. Doktorunuz antipsikotik ve antidepresan ilaçları beraberce ya da ayrı ayrı verebilir. Hekiminiz tarafından aksi söylenmedikçe ilaç tedavisi bırakılmamalıdır.

Bipolar bozukluk ile başa çıkmada, semptomları tanıma, erken fark etme, tedavi uyumunu ve sosyal-mesleki işlevselliği arttırmada psikoterapiler oldukça önemlidir. Moodist Medikal Ekibi, bipolar bozukluğun tedavisinde; Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), Psikodinamik, Mindfulness, Hipnoterapi, Psikodrama, Şema gibi bireysel psikoterapilerin yanı sıra aile ve grup terapileri gibi terapi yöntemlerini de uygulamaktadır. Psikoterapi, bipolar bozukluk tedavisinde ilaç tedavisine ek olarak uygulanabilir. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinde bipolar bozukluk tanısı olan bireye uygun, farklı terapi yaklaşımları belirlenir. Danışanın yaşına ve klinik durumuna göre birebir ya da ailenin de dahil olabileceği seanslar düzenlenir. 
 
Moodist terapistlerine hangi terapi yaklaşımını kullandıklarını, terapinin bipolar rahatsızlık üzerinde nasıl bir etkisinin olduğunu, terapinin sonunda nasıl bir fayda elde edebileceğinizi ve aklınıza gelen tüm soruları çekinmeden danışabilirsiniz.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde; hastaların iyileşmelerine, sosyalleşmelerine ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olmak, özgüven ve yeteneklerini geliştirmek, bu gelişimlerini günlük hayatta kullanabilmelerini sağlamak için; müzik, dans, ebru atölyesi, resim, spor, seramik gibi birçok faaliyeti içeren ergoterapi çalışmaları da yürütülür.

Bipolar bozukluğun sonucunda aile içinde de sorunlar yaşanır. Bu nedenle Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi medikal ekibi, aile bireylerini de tedavi sürecine katarak, ailelere bipolar bozukluk konusunda bilgilendirici psikoeğitim çalışmaları yapar. Bu sayede hastaların tedaviyi bırakma oranlarının azaldığı, ailenin hastalarıyla ilişkilerindeki çıkmazların tanımlanarak, aile içi uyumun arttığı gözlenmiştir. Hasta yakınlarının da sabırlı, anlayışlı ve destekleyici yaklaşımları yanında düzenli ve uzun süreli terapilerle sonuç alınabileceğini ve sık hekim değiştirilmemesi gerektiğini bilmelerinde yarar vardır.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde gerekli durumlarda ayrıca EKT (Elektro Konvulsiv Tedavi) ve TMS (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon) tedavisi uygulanabilmektedir. Tedaviye direncin ve hastalığın yoğun olduğu dönemlerde EKT ile genel anestezi altında beyin ön bölgesine elektro-şok verilir. Kişi anestezi altında olduğu için EKT tedavisini birebir yaşamaz. Bu tedavi ile beyin biyokimyasallarında hızlı salınma görülür. TMS ile ruhsal hastalıklarla ilgili önceden belirlenmiş bölgelere uygulanıp, buralarda elektrofizyolojik değişiklikler meydana getirerek klinik iyileşme sağlanır. Uygulama sırasında manyetik akımı oluşturan bobin (coil) saçlı derinin üzerinden hedef beyin bölgesinin bulunduğu noktaya yerleştirilir. Vücuda herhangi bir girişim olmadan, saçlı derinin üzerinden uygulanır. Psikiyatrik hastalık tanısına göre, hedef bölge ve uygulanacak manyetik akımın şiddeti belirlenir.

Moodist’te hasta güvenliği ve konforu ön plandadır
 
Bipolar bozukluğun tedavisi birçok şekilde sürdürülebilir. Yatarak tedavinin yeri oldukça önemlidir. Özellikle hastalığı ve tedaviyi kabul etmeme durumu ile kişinin kendisine veya çevresine zarar verme olasılığının yüksek olduğu durumlarda hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi yaşamsal bir önem taşır. Böyle bir tabloda, hastanın hastanede yataklı tedaviye alınması gerekir.  

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde, hastaların konforlu ve güvenilir bir şekilde tedavi göreceği 75 yatak kapasiteli psikiyatri yataklı servis bulunur. Hastaların kendi doktorlarının gerekli gördüğü kısıtlamalar dışında herhangi bir ek müdahalenin yapılmadığı, hastaların kendi iradeleriyle, kendi odalarına ve ortak alana geçebildikleri servislerde tıbbi gözetim ve müdahaleler ön plandadır.

Bu servislerde hastaların kendilerine ve çevresine zarar verme ihtimalini ortadan kaldırabilmek için teknik donanım ve düzenlemeler kırılmaz cam ve yumuşak köşeli mobilyalarla tasarlanmıştır. Alanlarında deneyimli psikiyatri uzmanları, psikologlar, hemşireler ve yardımcı sağlık personeli ile 24 saat hizmet verilir. 

Serviste, hastaların ortak kullandıkları bir adet çok amaçlı salon, 1 adet etkinlik odası ve 1 adet sigara odası bulunur. Serviste yatan hastalar; psikolog ve hemşireler eşliğinde günaydın toplantısı, müzik, dans, ebru atölyesi, resim, spor, seramik gibi birçok çalışmaya katılabilir. 

Doktorları uygun görürse, hastalar belirli saatlerde hastanenin sahip olduğu özel bahçelerde serbest zaman geçirebilir ve belirlenen ziyaret saatleri kapsamında yakınlarıyla görüşebilir. 

Majör depresyon nasıl anlaşılır?

Sadece depresyon dönemleriyle seyreden depresif bozuklukların tersine bipolar bozukluklar, depresyonun yanında mani, hipomani ya da karma dönemleri de geçirebilmeleri ile tanınırlar. Aşağıdaki belirtiler bireylerde en az iki hafta görülüyorsa, hemen harekete geçmek gerekir:
 

 • Üzüntü, kendini boşlukta hissetme ya da umutsuzluk.
 • Eskiden zevk alınan şeylere karşı ilgide azalma ya da zevk alamama.
 • Kilo vermeye çalışmama, çok kilo verme, kilo alma, iştahın azalması ya da artması.
 • Uykusuzluk çekme ya da aşırı uyuma.
 • Huzursuz, kıpır kıpır olma ya da hareketlerin yavaşlaması, azalması, durgun ve suskun olma hali.
 • Bitkinlik ya da enerji düşüklüğü. 
 • Değersizlik veya aşırıya kaçan -uygunsuz- suçluluk duyguları.
 • Düşünmekte, odaklanmakta ve karar vermekte zorluklar.
 • Kendine zarar verme düşünceleri ve planları.

Mani döneminde hasta ne yaşar?

Bu dönemde kişi kendini çok iyi hisseder; neşe, keyif, mutluluk ve coşku hali duygularını yoğun bir şekilde yaşar. Aşırı sinirlilik, hırçınlık, saldırganlık ve öfke sergileyebilir. Bu durum en az bir hafta sürer. Ancak hastaneye yatış gerekiyorsa süre önemli değildir. Mani döneminde hastaneye yatış gerekliliğinin temel nedenleri; intihar düşünceleri, ruhsal durumun olağan dışı değişimi, risk oluşturan davranışların artması ve günlük aktivitelerle ilgili yaşanan problemlerdir. Bu gibi durumlarda 7 gün 24 saat açık olan Moodist Psikiyatri Acil Servisi’nin uzmanları gerekli ilk müdahaleyi yaparlar. Ardından kişiyi, psikiyatri yataklı tedavi merkezine alarak tedavi süreci başlatılır. 

Mani döneminin diğer belirtileri

 • Yükselmiş abartılı özgüven. Hasta çok ünlü bir kişi, rock star veya insan üstü güçlere sahip kişi olduğuna inanabilir.
 • Uyku gereksiniminde azalma. Hasta az uyur ama uyku gereksinimi azaldığı için dinç uyanır, bazen de hiç uyumadan birkaç gün geçirebilir.
 • Her zamankinden daha konuşkan olabilir.
 • Düşünce uçuşmaları vardır. Bir konudan alakasız başka bir konuya geçen dağınık konuşmalara tanık olunur.
 • Dikkat dağınıklığı.
 • Risk taşıyan davranışlara yönelir. Örneğin aşırı para harcar, düşüncesizce cinsel girişimlerde bulunur, ya da gereksiz iş yatırımları yapar.

Hipomani döneminde semptomlar değişmez 

Hipomani ve mani iki ayrı dönem olmasına rağmen aynı semptomlara sahiptir. Mani döneminden farklı olarak hipomani döneminde belirtiler daha az şiddetli gerçekleşir ve hastaneye yatış gerekli değildir. Kişinin günlük yaşantıları ve ilişkileri mani döneminde olduğu kadar belirgin bir şekilde etkilenmemiştir. Moodist Medikal Ekibi, bipolar bozukluğun tedavisinde multidisipliner bir tedavi süreci yürütmektedir. 

Bipolar Bozukluk ve Alt Türleri

Bipolar-I Bozukluk: Tanı için en az bir mani dönemi geçirmiş olmak gerekir. Bipolar-I’i olan birçok hasta aynı zamanda majör depresif ve hipomanik duygu durum dönemi geçirebilir.

Bipolar-II Bozukluk: Tanı için en az bir majör depresyon ve en az bir hipomani dönemi gerekir.

Siklotimi: Tekrarlayan duygudurum değişiklikleri vardır fakat hiçbiri majör depresif ya da mani olarak adlandırılacak kadar ağır değildir.

Bipolar bozukluk nelere yol açabilir?

Tıp dünyasında bipolar bozukluğun kesin nedeni net olarak bilinmiyor. Ancak genetik faktörlerin, beyindeki kimyasal dengesizliklerin ve stres gibi tetikleyici unsurların bipolar bozukluğa neden olabildiği öngörülüyor.  Bipolar bozukluk tedavi edilmezse, insan yaşamını bile tehdit eden bir nitelik kazanabilir. Bu nedenle doktorlar tarafından yapılan düzenli ruh sağlığı kontrolü, ilaçların düzenli kullanımı ve gerektiğinde hastane yatışının yapılması bu hastalık için çok önemlidir. Çünkü şu olumsuz sonuçlarla karşılaşılabilir:

 • İntihar veya intihar girişimleri. (Hastaların yüzde 10 ila 15’i bu nedenle yaşamını yitiriyor.)
 • Yasal veya finansal problemler.
 • Kötü iş veya okul performansı.
 • İlişkisel problemler.

Bize Ulaşın