Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu adından da anlayabileceğimiz üzere kendini dikkat eksikliği, dürtüsellik, aşırı hareketlilik ile belirgin olarak göstermekle birlikte sıklıkla erken çocuklukta ortaya çıkan bir bozukluktur.

DEHB

Yapılan çalışmalar bu bozukluğun %30-50 oranında yetişkinlik döneminde de devam ettiğini göstermiştir. Bu konuda yüzdelere baktığımızda erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için çalışmalarda değişen yüzdeler verilse de ortalama %3-4 oranında görüldüğü bilinmektedir. Bu durum yetişkinlikte de yaşam kalitesini ve işlevselliği etkilediği için tanı ve tedavinin bilinmesi önemlidir.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tek bir beyin bölgesi veya tek bir etkenin sonucu oluşmamaktadır. Ancak şunu bilmeliyiz ki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu genetik aktarımı yüksek bir bozukluktur. Sonraki yıllarda kişilerin karşılaştığı psikolojik ve biyolojik etkenler dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtilerinin şiddeti üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıca birçok psikososyal ve çevresel etkenin de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu riskini arttırdığı bildirilmiştir.

DEHB - MOXO Testleri

Tanılama üzerinden gittiğimizde günümüzde artık yetişkin DEHB konusunda sıklıkla MOXO testi kullanılmaya başlanmıştır ayrıca DIVA testi de uygulanabilmektedir.

Klinik belirtiler göz önünde alındığında ise yetişkinlikte dikkatin kolay dağılması ve sürdürülmesi konusunda sıkıntılar belirgin olarak görülebilmektedir. Kişiler sıklıkla yapacağı işleri hatırlamakta, zaman planlaması yapmada, başladıkları işi bitirmekte ve düzenlemekte zorluk yaşarlar. Ayrıca bu duruma bellek problemleri de eşlik edebilmekle birlikte kişiler isim ve tarif hatırlamada sıkıntı çekebilmektedir.

Yetişkinde hiperaktivite kendini uzun süre oturması gereken durumlardan kaçınma, çok konuşma, aşırı spor şeklinde kendini gösterebilir. Hatta alkol-madde kullanımının da sıklıkla eşlik ettiğini bilmekteyiz. Dürtüsel davranışlar ise belirgin olarak kendini öfke kontrol problemi ile gösterir. Aniden iş bırakma, değiştirme, ilişkilerini kolayca bitirme ve tutarsız davranışlar sıklıkla görülen durumlardır. Bu nedenle evli dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişilerde sıklıkla evlilik sorunlarının olduğu bilinmektedir.
Tüm bunların yanı sıra erişkin dönemde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna diğer psikiyatrik bozukluklar eşlik edebilmektedir. Bu birlikte görülme durumlarında karşımıza sıklıkla depresyon, anksiyete bozuklukları ve madde kullanım bozuklukları çıkmaktadır. Bu nedenle ayırıcı tanıların iyi yapılması büyük önem arz etmektedir.

Tedavinin nasıl olduğu konusuna gelindiğinde psikoterapi ve ilaç desteği anahtar kilit gibi ayrılmaz ikilidir. Bununla birlikte psikososyal müdahaleler de yapılabilmekte destek grupları oluşturulup beceri eğitimleri verilebilmektedir.

Bize Ulaşın