Elektrokonvülsif Tedavi (EKT): Kanıtlanmış Yöntem, Başarılı Sonuç

Elektrokonvülsif Tedavi: Kanıtlanmış yöntem, başarılı sonuç
 

Elektrokonvülsif Tedavide, baş bölgesine verilen az miktarda elektrik akımıyla, beyinde 20-30 saniye süren ritmik bir enerji aktivitesi oluşturuluyor. Tekrarlanan tedaviler, beynin eski kimyasal işleyiş düzenine geri dönmesini sağlıyor. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, yan etkisi olmayan ve yüz güldüren klinik sonuçları sahip bu tedavi yöntemini yetkin biçimde uyguluyor. 

Elektrokonvülsif Tedavi (EKT), ruh ve beyin hastalıkları alanında 1938’den beri uygulanan etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemi. Moodist Medikal Ekibi de, bugün en eski geçmişe sahip bu yöntemden birçok ruhsal bozukluğun tedavisinde yararlanıyor.

EKT sırasında, az miktarda elektrik akımı baş bölgesine veriliyor. Bu esnada beyinde ortalama 20 ila 30 saniye süren ritmik bir elektrik aktivitesi oluşturuluyor. Bu akım, nöbete neden oluyor ve bu nöbetler beyindeki düşünce, duygu durum, uyku, iştahla ilgili alanları etkiliyor. Tekrarlayan tedaviler beyinde kimyasal değişiklikler meydana getiriyor, bozulan dengenin eski kimyasal işleyiş düzenine dönmesine yardımcı oluyor.

EKT hangi durumlarda uygulanıyor?

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi uzmanları EKT’yi şu durumlarda uygulamayı tercih ediyor:

  • Majör Depresif Bozukluk, Bipolar Bozukluk (Depresif ya da Manik Epizod), Psikotik Bozukluk gibi ruhsal hastalıklar nedeniyle ilaç tedavisi alan ancak bu tedaviye yeterince yanıt alınamadığında.
  • Başka tedavi seçenekleri uzun zaman alacaksa.
  • Hastaya ilaç yan etkileri ya da gebelik nedeniyle ilaç verilemiyorsa.
  • Yememe, içmeme ya da intihar düşünce ve eğilimleri gibi hayati tehlike riski varsa.
  • Geçmişte EKT’ye iyi yanıt alınmışsa.

Bu tür hastalarda EKT hızlı ve güçlü biçimde sonuç veren, yaşam kurtarıcı bir tedavi olabiliyor. EKT ruhsal hastalıktan kaynaklanan belirtileri düzeltiyor. Bunun dışında kalan aile, iş yeri ve arkadaşlarla yaşanan sorunları doğal olarak düzeltemiyor. Ancak ruhsal hastalık düzeldiğinde, hastalar bu sorunlarla daha etkili bir şekilde baş edebiliyor.

EKT’nin yan etkileri neler?

EKT sonrasında bazı hastalarda şaşkınlık görülebilir. Ancak bu durum birkaç saat içerisinde düzelir. Hastanın son zamanlarda yaşadığı olaylar, kişiler, adres ve telefon numaraları hatırlanamayabilir. Bazı hastalarda bu sorun birkaç haftada düzelirken, bazılarında birkaç ay sürebilir. EKT, hafızada uzun süreli problemlere ve entelektüel kapasitede bozulmaya, mesleki bilgilerin ve genel becerilerin unutulmasına neden olmaz. Hasta, tedaviden bir süre sonra normal hayatına geri dönebilir.

EKT’nin tehlikesi var mı?

Anestezi altında yapılan EKT güvenilir bir tedavidir. Ölüm ya da yaralanma ihtimali azdır. Ölüm oranı elli binde birdir. Örneğin, bu oran çocuk doğurma sırasındaki ölüm oranından azdır. Özellikle yaşlı ve yüksek tansiyonu, kalp, beyin ve damar hastalığı ya da hipertiroit gibi önemli bedensel hastalıkları olanlarda yan etki riski artar. Ancak Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde bunların her birine yönelik tedavi öncesi, tedavi sırasında ve sonrasında özel önlemler alınır.

EKT bu yüzden yan etkisinin çok düşük olması ve yüz güldürücü klinik sonuçlarıyla Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi tarafından da sıklıkla tercih edilen bir tedavi yöntemidir.

 
Bize Ulaşın