Bağımlı Ebeveynlerin Çocuklarının Güçlü Yanları

Bağımlı Ebeveynlerin Çocuklarının Güçlü Yanları

Psikiyatri Uzmanı, Danışman Hekim Prof. Dr. Kültegin Ögel

Alkol veya madde bağımlısı bir birey ile aynı evde büyüyen çocukların sahip oldukları benzer kişilik özellikleri, bu çocukların yetişkinlik dönemlerinde zorlanmalarına sebep olmaktadır. Bununla birlikte, bu çocuklar büyürken kendi gelişimlerinde önemli bir kaynak olarak kullanabilecekleri güçlü bir dayanıklılık mekanizması geliştirmektedir.

Bağımlı bireylerin çocuklarına yardım etmek amacıyla hazırlanan destek programları; bağımlı bir ebeveynle büyümenin kendileri üzerinde bıraktığı duygusal ve psikolojik etkileri azaltmalarına ve zorlayıcı yaşantılarındaki deneyimleri güçlü yönlerine dönüştürmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu programlar, kendilerinde var olan güçlü yönleri hakkında farkındalık kazanmalarını sağlayarak bağımlı bireylerin çocuklarını desteklemektedir.

Yaşantıları sebebiyle problemli olan düşünme ve davranış biçimleri bir destek programında çalışıldığında, sahip oldukları bir çok özellik kendi gelişimlerde olumlu bir kaynak olarak kullanılabilmektedir. Bu kişilerin güçlü yanlarına dönüştürülebilecek özelliklerine bakıldığında:

Sadık olmaları
Vefalı olma duygularını sağlıklı ilişkiler içinde kullanmayı öğrendiklerinde, kendileri için iyi olacak arkadaşlık ilişkilerinde sadakatli olurlar.

Sorumluluk sahibi olmaları
Sıklıkla ebeveynlerinin rollerini üstlenmek zorunda kaldıkları için fazlasıyla sorumluluk sahibidirler. Diğerlerinin davranışları için sorumluluk almamayı öğrendiklerinde, sahip oldukları bu özellik kişisel gelişimleri için önemli bir kaynak olabilmektedir.

Güçlü sezgilere sahip olmaları
Sezgisel olmak, bu çocukların içinde büyüdükleri kaotik ev ortamında var olabilmek için geliştirdikleri bir özelliktir.

Empatik olmaları
Bağımlı bireylerin çocukları empatik, önemseyen ve şefkatlidirler. Bu özellikler onların, başkalarının mücadelelerini anlayabilmelerine yardımcı olmaktadır.

Dayanıklı olmaları
Mükemmeliyetçiliklerini dengelemeyi ve kendilerine yönelik yaptıkları acımasız eleştirileri azaltmayı öğrendiklerinde bu bireyler, uygun alanlara yönlendirildikleri takdirde bir çok konuda çok başarılı olabilmektedir.

Bize Ulaşın