Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar Bozukluk, manik depresyon olarak da bilinen, her yüz kişiden birini etkileyen ciddi ruhsal bir hastalıktır. Bipolar Bozukluğu olan kişiler, geçmişlerinde önemli duygu dalgalanmaları yaşamışlardır.
Bu kişilerin yaşadıkları belirtiler aşağıdaki gibidir:

Çökkün Duygudurum (Depresyon) : Kişi kendisini son derece çökkün, depresif, umutsuz, üzgün hisseder.

Taşkın Ruh Hali (Mani): Kişi kendisini mutlu ve coşkun hisseder. Bazı kişiler ise, maniyi daha hafif, belirtileri daha silik olan bir tabloyla atlatır ki; bu duruma da “hipomani” denir.

Karışık Duygudurum: Kişi çökkün ve taşkın duygudurumun her ikisini de aynı zamanda hissedebilir.

Psikotik Belirtiler: Depresyon ve mani tablosu çok ciddi boyutlardadır. Kişi, , gerçekte olmayan şeylere inanmakta, ( sanrı) yine gerçekte var olmayan şeyleri gördüğünü ve duyduğunu söylemektedir.

Her insan zaman zaman çökkün ya da taşkın ruh hali içerisine girebilir. Ancak bu dalgalanmaların uzun süreli ve günlük yaşamınızı etkilemesi durumunda mutlak suretle yardım istemelisiniz.

Bipolar Bozukluğun Nedenleri Nelerdir?

Bipolar Bozukluğun gelişiminde biyolojik temellerin olduğuna yönelik güçlü gözlemler olsa da, yapılan çalışmaların sonucu net değildir. Hastalığın ortaya çıkışı ile ilgili bazı faktörler şunlardır:
*Genetik: Bipolar Bozukluk aile içerisinde kalıtımsal olarak görülebilmektedir.
*Duygudurumumuzu kontrol eden beyin bölgelerindeki yapısal problemler, bipolar bozuklukta ilaç tedavisine verilen iyi yanıtın nedeni olabilir.
*Travmatik ya da stresli yaşam olaylarıyla depresyon ya da mani atakları tetiklenebilir.

Bipolar Bozukluk Nasıl Tedavi Edilir?

Bipolar bozukluk, ilaç tedavisi ve psikoterapi kombinasyonlarıyla etkili bir şekilde yönetilebilir. Ancak henüz net, kalıcı bir tedavisi yoktur. İlaç tedavileri atakların iyileştirilmesi ve gelecek atakların önlenmesinde çok önemli rol oynar. Bunun için reçete edilen ilaçları almanız gerekmektedir.

İlaçlar kullanıldığında:

*Depresyon, mani ya da karışık duygudurum ataklarını tedavi eder.
*Duygudurumunuz uzun süreyle stabil kalır
İlaç tedavisine ek olarak yararlanabileceğiniz diğer tedavi seçenekleri:
(ilaç tedavisini bırakmadan uygulanacak seçeneklerdir)
• Psikoeğitim: Hastalık hakkında daha fazla bilgi edinmek
• Duygudurumunuzdaki erken değişiklikleri izleme.
• Öğrenme stratejileri; atak sırasındaki duygudurum değişikliklerininin alevlenmesini önlemeyi hedefler.

Bipolar Bozukluk ve Bebek Sahibi Olmak

Gebelik Planlaması
Bipolar bozukluğu olan kadınlar, gebelik süreci ve doğum sonrası süreçte, bipolar bozukluğun atakları açısından risk altındadırlar.

Gebelik süreci ve sonrasındaki riskler konusunda bilgilendirilebilmeniz ve kapsamlı bir takip planı ortaya konulabilmesi için, gebelik planlaması yaparken doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

Psikiyatristinizle konuşmadan tedavi planınızda ya da ilaçlarınızda değişikliklik yapmamanız önemlidir.
• Doktorunuz, sizin ve henüz doğmamış bebeğiniz için en güvenli ilaçların neler olduğu ile ilgili sizi bilgilendirecektir.
• Hastalığın ataklarından korunmanız, hem kendiniz hem de henüz doğmamış bebeğiniz için büyük önem taşımaktadır.
• Doktorunuzun tavsiyesi dışında ilaçlarınızı almayı bırakmanız, hastalığın yinelemesini muhtemel kılacaktır.
Relapsın Önlenmesi (Nüksün, depreşmenin, tekrarlamanın)

Gebelik süreci ve doğum sonrası, relaps açısından yüksek risk teşkil etmektedir.
Kendinizi korumak için yapmanız gerekenler:

• Doktorunuz tarafından reçete edilen ilaçlarınızı titizlikle almaya özen gösteriniz.
• Ruh halinizi yakından takip ediniz ve kendinizdeki erken dönem belirtilerini ya da endişelerinizi en kısa sürede sağlık profesyonellerinizle paylaşın (Örneğin; Uyku düzeni değişiklikleri, yeme alışkanlıkları, enerji seviyesi)
• Tedavinizi; semptomların sizin ve bebeğinizin üzerine olan etkilerini azaltmak için mümkün olduğunca erken alınız.

Gebelik Süresince
1- Gebelik süresince düzenli olarak doktor ya da takibinizi sürdüren sağlık profesyonellerinizle kontrol görüşmeleri yapınız. Böylece herhangi bir duygudurum atağı erken semptomlarının belirtileri açısından sıkı takip edilebilirsiniz.
2- NICE; Bipolar Bozukluğu olan kadınların, gebelik ve doğum sonrası süreçte bir psikiyatrist ya da mümkünse perinatal ruh sağlığı servisi tarafından özel bakım altına alınmasını önermektedir.

Doğum Sonrası
1. Emzirme döneminde bazı ilaçları kullanmamanız gerekmektedir, bu durumda mutlaka doktorunuza danışınız
2. Doğum sonrası dönem yeni bir duygudurum atağı ya da psikotik atak yönünden risklidir. Bu dönem içerisinde yakından takip edilmeniz ve erken dönem belirtilerinizin hızlı tedavi edilmesi gerekmektedir.
3. Gerekli görülmesi halinde NICE, semptomlar görülmeye başladığında uzman kontolünde yatırılarak tedaviyi önermektedir.

Bize Ulaşın