Duygularımızı Konuşmak Neden Bu Kadar Zor?

Duygularımızı Konuşmak Neden Bu Kadar Zor?

Kişisel gelişim ve psikoloji kitaplarında sıklıkla ihtiyaçlarımıza sahip çıkmamız ve ihtiyaçlarımız karşılanmadığında yaşadığımız duyguları etkili yollarla ifade etmemiz öğütlenir. Teknik olarak bunu nasıl yapabileceğimize dair bilgilere erişebildiğimiz bu kitapları okuduğumuzda yüzümüze alaycı bir gülümsemenin yayıldığını fark edebiliriz. Belki “çok kolaydı tabii” diye düşünüp duygularımızı söylemenin karşılığında ne ile yüzleşeceğimizi ya da hangi bedelleri ödeyeceğimizi hesap etmeye çalışabiliriz. Belki de yapması bu kadar basit görünen kendini ifade eylemini yaşamımıza entegre edebilmek alışkanlıklarımızın dışında kalarak rutinimize aykırı, radikal bir hamle gibi görünebilir. Aslında bu durum, işin özünde duygumuzu söylemeyi doğal bir davranış olarak kabul etmeyişimize işaret etmektedir.

Bir davranışın ”doğal” olarak kabulü, o davranışa dönük becerinin gündelik yaşamda ne kadar karşılık bulduğuyla ilgilidir. İnsan doğası gereği hazza yönelir ve acıdan kaçınır. Bir davranışın ödüllendiriliyor oluşu ya da o davranışı yerine getirdiğimizde mevcut ortamdaki olumsuz bir durumun olumla hale evrilmesine olanak sağlıyor oluşu, o davranışı tekrar etme olasılığımızı arttıran bir durumdur. Çoğumuz duygularımızı kolaylıkla ifade edemediğimiz ilişkiler içinde hayatımızı sürdürürürüz. Kendini ifade etmenin ödüllendirilmiyor oluşu kendini ifade etme davranışının pekişmemesine sebep olur. Tam aksine, iş yerimizde, aile ortamımızada, okulumuzda ya da yakın çevremizde, bazen yargılanmamak bazen kötüye kullanılmamak bazen de karşı tarafı incitmemek gibi gerekçelerle esas duygularımızı oldukları şiddette paylaşmaktan geri durabiliriz.

Kaygı ve şüpheciliğin güdümünde kurulan insan ilişkilerinin doğal bir sonucu olan iletişimsizlik ya da en iyi ihtimalle pasif agresif iletişim, bir başka olumsuz durumu daha içinde barındırır: duygularının farkında olmamak ve halihazırda buna gerek duymamak. İnsan bilmediği bir duyguyu bırakın ifade etmeyi, bu duyguya sahip çıkabilir mi? Ya da bu duyguyu yaratan durumda aslında neye ihtiyacı olduğunu keşfedebilir ve o ihtiyacı doğru kaynaklardan karşılama yoluna gidebilir mi?

Kişisel farkındalığa ve inançlara dair bu kadar faktörün yanısıra; geri çekilmemize sebep olan faktörler içine doğduğumuz ve yaşamakta olduğumuz bağlama dair değişkenlerden bağımsız olarak da oluşmaz. Kültürel dinamikler, örneğin “kol kırılır yen içinde kalır” gibi atasözlerinin küçük yaşlardan itibaren içselleştirilmesi; aile içinde duygu ifadesinin teşvik edilmeyip yagılanması/cezalandırılması, örneğin; “sen baban hakkında nasıl böyle düşünürsün” gibi suçlamalar; duyguyu ifade etme davranışının cinsiyete dayalı olarak sosyal çevre tarafından olumsuz değerlendirilmesi, örneğin “adam dediğin üzüntüsünü göstermez” gibi gerekçeler duyguları ifade edebilme becerisinin gelişimini küçük yaşlardan itibaren baltalamaktadır. Zaten halihazırda kendisi bu tip baltalamalarla yetişmiş ebeveynlerin çocukları olmak, görerek ve taklit ederek bir davranış becerisini edinme ihtimalini de ortadan kaldırmaktadır.

Bir diğer bağlamsal etmen ise duygu ve düşüncelerin ifadesinin engellenmesinin devlet düzeni içindeki karşılığı olan otosansürdür. Demokratik yönetimlerin desteklenmediği ülkelerde otasansürün yaygınlığı kişinin başına geleceklerden korkup asıl duygu ve düşüncelerini kağıda geçirememesine ve paylaşamamasına yol açabilmektedir. Sistemin daha en tepeden desteklemediği duygu ve düşünce paylaşımı, sistemi oluşturan her bir kuruma ve bu kurumların her birinde çalışan yığınla insana bir anlayış olarak yerleşebilmektedir. O insanların evlerine döndüklerinde aynı sistemin daha küçük bir parçası olan aileleriyle ilişkilerinde de aynı anlayışı sürdürmesi kaçınılmaz olacaktır.

Gerek bireysel, gerek sosyal öğrenmeye dayalı, gerek de bağlamsal faktörler bir araya geldiğinde duyguları şeffaflıkla ifade edebilme davranışı gözümüze aşılmaz bir dağ gibi görünebilir. Ancak ihtiyaçlarımızı bilmemek, bu ihtiyaçlarımız karşılanmadığında oluşan duygularımızın farkında olmamak ve dolayısıyla bunları ifade edememek yaşamdan aldığımız doyumu büyük ölçüde azaltmakta ve psikolojik rahatszılıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Engelleyen tüm faktörlere rağmen duygu ifadesi sonradan öğrenilebilir bir beceridir. Ve doyumlu-anlamlı bir yaşam insanın en başında kendi kendine borcudur.

Bize Ulaşın