Esrar Yaratıcılığı Artırmıyor, Azaltıyor!

Esrar Yaratıcılığı Artırmıyor, Azaltıyor!

Esrarın yaratıcılığı arttırdığı rivayetlerine bakın Psikolog Mikael Kowal’ın araştırması ne diyor?
Kowal araştırmasını 40 kişiyle gerçekleştiriyor. Kontrol grubunu ise esrar kullanıcısı olmayan ve kendilerine placebo verilen 20 kişi oluşturuyor.

Araştırmasında; esrarın yaratıcı düşünme ve kişinin hatalarını fark edebilme kabiliyetiyle ilişkili olan dopamin üzerindeki doğrudan ve kronik etkilerini inceliyor.

Sonuçlara göre:
• Beyin fırtınası: Esrar kullanıcıları, yaratıcı performans için önemli bir zihinsel süreç olan beyin fırtınası yapmada daha az iyiler.
• Hataları tanımada zayıflık: Yüksek miktarda esrar kullanımı, hata işlemedeki bilinç aşamalarını olumsuz yönde etkilemekte.
• Düşük dopamin üretimi: Esrar kullanıcılarında dopamin üretiminde düşüş meydana gelmekte.

Kowal, esrarın zihinsel işlevler üzerindeki etkisine dair daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurgulayarak; araştırmasında düzenli esrar kullanıcılarının kendi hatalarından daha az haberdar olduklarını ve yaratıcı düşünmede daha düşük bir performans ortaya koyduklarını ifade ediyor.

Kaynak
Leiden, Universiteit. “Cannabis reduces creativity, but user generally not aware.” ScienceDaily. 4 October 2016. Cannabis and creativity: highly potent cannabis impairs divergent thinking in regular cannabis users. Kowal, MA., Hazekamp A., Colzato LS. et al. Psychopharmacology (2015).

Bize Ulaşın