İNFERTİLİTE SÜRECİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

İNFERTİLİTE SÜRECİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

İnfertilite ya da diğer bir ifadeyle kısırlık, aktif bir cinsel hayatı olan çiftlerin korunma yöntemi uygulamaksızın, 1 yıl ve daha uzun süreyle gebelik oluşmaması durumudur. İnfertilite tüm dünyada karşımıza çıkan, 7 milyondan daha fazla insanda karşılaşılan bir sorundur. Türkiye’de ortalama her 8 çiftten birinde infertiliteye rastlanmaktadır.

Stres infertiliteye sebep olur mu?

Hekimlere göre çiftlerde infertilite görülmesinin sebepleri fizyolojik sebepler ile açıklanabilirken, patoloji tespit edilemediğinden bir açıklama getirilemeyen infertilite durumlarına da rastlanmaktadır.

İnfertilite görülen çiftlerin çoğunda rastlanan düşünce, buna yaşadıkları stresin sebep olduğudur. Araştırmalara bakıldığında stresin infertiliteye sebep olduğunu gösterecek bulgulara rastlanmamıştır. Etkisinin olmadığını söylemek mümkün olmasa da bütünüyle stresin infertiliteye sebep olduğu söylenememektedir. Buna karşıt olarak, infertilitede tedavi sürecinin zorlukları, tüp bebek sahibi ile çocuk sahibi olma süreçlerine bakıldığında ise, bu dönemlerin yoğun stres içerdiği ve pek çok alanda kişiye olumsuzlar yaşatabildiği görülmüştür. (Daha fazla bilgi için: “İnfertilite Hangi Alanlarda Strese Sebep Oluyor?” yazısına göz atabilirsiniz.)(Link: /anasayfa/moodist-dergi/infertilite-hangi-alanlarda-strese-sebep-oluyor)

Bu noktada infertilite tedavisi ile birlikte yüklenen stres pek çok alanda denge kaybına sebep olur. Tedavi gören kişinin kendisinin ve partnerinin duygusal dünyasını olumsuz etkileyebilir. İstenildiği halde çocuk sahibi olmama düşüncesi, çiftleri duygusal anlamda çok zorlayıcı olabilir. Buna ek olarak çift ilişkisinde uyumu da etkileyip çiftler arasında çatışmaların başlamasına sebep olabilir. Aynı zamanda tedavi ile birlikte cinsel hayattaki mahremiyetin ve spontanlığın kaybı, ilişkiyi olumsuz etkileyebilmektedir.

Diğer bir nokta, infertiliteyi yaşayan çiftlerin bunu ailelerine, yakınlarına ve çevresine açıklamakta yaşadığı güçlüktür. “Ne zaman çocuk sahibi olacaksınız?” sorularının ardı arkası gelmezken, bu durumu yakınlarına açmak çiftler için oldukça karmaşık bir hal alabilir. Bu noktada ailelere, yakınlara ve çevreye durumu açıklamamak çok sık rastlanan bir durumdur. Bu durum çiftlerin tercihine bırakılabilir ancak stres yaratabilme olasılığı olan durum, ihtiyaçları olan destek ve güvenden çiftlerin kendilerini mahrum bırakması ve bu süreçte yalnız kalmalarıdır. Benzer şekilde iş hayatında çalışma arkadaşlarına durumu açıklayamadıklarından, tedavi sürecinin aşamalarında izinleri almak, rutin ve sık gerçekleşen doktor kontrollerine gitmek kişilere yoğun stres yaşatır.

Oldukça yoğun geçen tedavi sürecinde, çiftler ekonomik olarak da zorluklar yaşayabilir ve bu süreci yönetmek çiftlere fazlaca stres yüklemektedir.

İnfertilitede Psikolojik Danışmanlık

Olayın kendisinin ve sürecin getirdiği zorluklar göz önüne alındığında, bütünüyle stres içeren bir tablo karşımıza çıkmaktadır. İnfertilite sürecinin tedavisi birkaç kola ayrılmaktadır. Öncelikli olarak medikal tedavi gelmektedir. Buna ek olarak psikolojik danışmanlık almak da tedavi sürecinin bir diğer koludur.
Yalnızca infertilteyi yaşayan kişi mi destek almalı?
İnfertilite süreci genellikle yalnızca kadına odaklanılan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilinenin aksine, infertilitenin kadından ya da erkekten kaynaklı olması durumu, süreci açıklamaya yardım etmemektedir. Bu çiftin sahiplenmesi gereken ve birlikte baş etmeleri gereken bir sorundur.

Nasıl bir destek alınmalı?

Çiftlerin bu durumu öğrendikleri andan itibaren infertilitede psikolojik danışmanlık veren bir uzmandan destek almaları önerilmektedir. Bu sayede var olan stres yükünü azaltmak ve çiftlerin baş etme becerilerini güçlendirmek hedeflenmektedir. Ayrıca çiftlerin konu ile ilgili bilgilendirici eğitim, seminer ya da gruplara katılması; benzer şekilde bu sorunu yaşayan insanlar ile oluşan psikoeğitim grupları ya da grup terapilerine katılmaları önerilmektedir. İnfertilitede psikolojik danışmanlık, tedavi sürecin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bize Ulaşın