İNTERNET KULLANIMI VE YAŞAMIMIZA ETKİLERİ

İNTERNET KULLANIMI VE YAŞAMIMIZA ETKİLERİ

İnternet hiç şüphesiz hayatlarımızı kolaylaştırıp toplumsal gelişime katkı sağlarken, bilinçsiz kullanımlar ve internet bağımlılığı sorun oluşturmaktadır.

Geçmişten günümüze kadar her geçen gün teknolojinin büyük bir hızla geliştiğini görmekteyiz. Aynı zamanda teknoloji kullanımı her geçen gün insan hayatında daha geniş ve vazgeçilmez bir yer kaplamaya başlamıştır. Bu durum hiç şüphesiz hayatlarımızı kolaylaştırıp toplumsal gelişime katkı sağlarken başka bir yönden bilinçsiz kullanımlardan kaynaklı bazı sorunlar ve problemler oluşturmaktadır.

Özellikle teknoloji kullanım sebebi olan “interneti” bilinçsiz kullananların sayısının artması ile birlikte “sağlıksız-patolojik-problemli internet kullanımı”, “internet bağımlılığı” gibi yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda son yıllarda internet bağımlılığının artışıyla da müdahale ve önleme çalışmalarının gündeme geldiği görülmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde internet bağımlılığını tedavi amaçlı (ReSTART, netaddiction.com gibi) merkezlerin kurulması internet bağımlılığının giderek yaygınlaşmakta olduğunu göstermektedir. Bu artış sonucunda Türkiye’de de Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 2012 yılında İnternet Bağımlılığı Polikliniği kurulmuştur.

İnternet Bağımlılığı mı?

Peki, patolojik internet kullanımı mı yoksa internet bağımlılığı mı? Kavramlardaki bu farklılaşmaların nedeni, problemin kullanım süresinden mi yoksa kullanım sebebinden mi kaynaklandığı konusundaki ayrılıklardır.

Kullanım Süreleri

Yapılan çalışmalara baktığımızda internetin zararlı kullanımı veya bağımlılığın gelişimi öncesinde 6 ayla 3 yıl arasında değişen, ortalama 1,5 yıllık bir kullanım süresi bulunmaktadır.

Günlük kullanım sürelerine baktığımızda ise 4 saat ile 20 saat arasında değişen ortalama 7-8 saatlik bir süre bulunmuştur. Bununla birlikte internetin zararlı kullanımına bağlı olarak aile içi çatışmalar artış göstermekte ve sosyal işlevsellik de azalmaktadır. Ancak işi veya mesleği gereği normalden daha uzun süre internet kullananlar bağımlı olmayacakları gibi görece daha az süre kullansalar bile bağımlı olan insanlar olabilecektir. Dolayısıyla hangi kavram kullanılırsa kullanılsın internet kullanımının doğru ve sağlıklı olup olmadığı veya olumsuz sonuç veya durum doğurup doğurmadığı günümüz şartlarında önemli bir konudur.
Zararlı internet kullanımı olan kişilerde başka bir psikiyatrik bozukluk eşlik etme olasılığı nedir? diye bakıldığında bu kişilerin %50’sinde internet bağımlılığının yanı sıra başka bir psikiyatrik bozukluk olduğu da görülmektedir. Bunlardan en sık rastlananları ise şu şekilde sıralayabilmekteyiz.

  • Madde kullanımı (%38)
  • Duygu durum bozukluğu  (%33)
  • Anksiyete bozukluğu (%10)
  • Psikotik bozukluk (%14)
  • Depresyon (%25)Bunlarla birlikte internet kullanım süresi arttıkça çocuk ve gençlerde düşünce süreçlerinin ve kişilerarası ilişkilerin bozulduğu görülmekte, aynı zamanda özgüven düşüklüğü, sosyal kaygı düzeyinde artış ve saldırganlık gibi olumsuz etkilerin ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu konuda internetin kullanım sıklığına, kullanım amaçlarına, kimlik gelişiminin tamamlanmamasına ve psikolojik olgunluğa erişmemelerine bağlı olarak ergenlik döneminde olan kişiler risk altında bulunmaktadır.

    Tüm bunlar nezdinde eğer problemli internet kullanımını ayırt edemiyor, zaman zaman internet kullanımının olumsuz etkilerini gözlemliyor ve bu konuda çocuğunuzun risk altında olduğunu düşünüyorsanız muhakkak uzman bir kişiden yardım almanızı öneririz.

    Kaynak: Dinç, M. (2014). İnternet Bağımlılığı – Ne Bilmeliyiz, Ne Yapmalıyız (1. Baskı). İstanbul: Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yayınları.

Bize Ulaşın