Kişisel İyileşme Programı

Kişisel İyileşme Programı (KİP)

Bağımlılık, çok çeşitli faktörlerden etkilenen, çok boyutlu bir sorundur. Tüm bu sorunlarla başa çıkmayı öğrenmek bağımlılığı önler.

Kişisel İyileşme Programı, konunun uzmanlarının 25 yıllık deneyimlerini içerir. Akademik yaklaşımların, pratik yarara dönüşmüş halidir.

Kişisel İyileşme Programı, standart ve yapılandırılmış bir yaklaşımdır. Kültürümüze uygun bir yöntemdir. 

Amaç

Kişisel İyileşme Programının, hedefleri şunlardır:
•    Bağımlılığı tanımak
•    Bağımlılığa eşlik edebilecek ruhsal sorunları saptamak ve çözüm yöntemleri geliştirmek
•    Tekrar kullanmayı önlemek için yaşamı düzenlemek
•    Riskli durumları tanımak ve başa çıkmayı öğrenmek
•    Sağlıklı yaşamayı öğrenmek
•    Kendini tanımak
•    İstek, duygu ve düşüncelerle başa çıkmayı öğrenmek
•    Kabullenme, dürüstlük, acıya katlanma gibi becerileri geliştirmek

İçerik

Kişisel İyileşme Programının, bağımlılıktan özgürlüğe giden yolculuğu 36 başlıktan oluşur. Her başlık, yolculuğun bir durağıdır. Her durak, iyileşmeye atılan bir adımdır. Tüm duraklar bittiğinde iyileşme için önemli bir gelişme sağlanacaktır.

Duraklar; bağımlılığı tanımayı, eşlik eden ruhsal sorunları çözmeyi, tekrar kullanmayı önleme yöntemlerini, yaşamı düzenlemeyi içerir.

Öğrenilen her durak; bir anlamda büyümeyi ifade eder. Her durak karnede bir nottur. Karnesinde her durağı geçen kişi, sonunda mezun olmaktadır.

Program 3 aşamadan oluşur. Her aşamada farklı duraklar vardır. Bunlar;
•    Arınma-Değerlendirme aşaması
•    Temiz kalmayı sürdürme aşaması (Derlenme-Toparlanma)
•    Tekrar kullanmayı önleme aşaması (Yeniden Yapılanma)
 
 Uygulama yöntemi

Görüşmelerde terapist ile birlikte her durak üstünde çalışılır. Kişisel deneyimler ve bilgiler paylaşılır. Ortak bir hedef belirlenir ve bu yolda ilerlenir.

Birey; KİP sayesinde kendisinin güçlü ve zayıf yanlarını tanır, ona göre önlemlerini alır.
KİP, bireysel yüz yüze görüşmelerle uygulanabildiği gibi, çevrimiçi ortamlarda da uygulanabilmektedir. Böylece mesafeler kısalabilmektedir.

Süreç

Bu yolculukta, taşlar, çukurlar veya sert virajlar olabilir. Güzel manzaralar veya acı anlar yaşanabilir. Hatıralar anımsanır veya kaygılar hissedilebilir. Ama yolculuğa beraber devam ederiz.

Engeller veya sorunlar, yolculuk sürecinde durmayı değil, öğrenmeyi sağlar. Bireyi olgunlaştırır. 
Zaten yolculuğun temel amacı budur.

Kimi zaman güneş açar, kimi zaman fırtınalar çıkar. Her şey yolda düzelir…

Duraklar, durmak ve beklemek için değildir. Duraklar, öğrenmek ve ilerlemek için birer basamaktır.

Önemli olan yaşayarak ve öğrenerek hedefe varmaktır. Yaşamadan ve öğrenmeden, acılarla olgunlaşmadan hedeflere ulaşılamaz.
 
İyi yolculuklar…

Bize Ulaşın