NORMALDIŞI DAVRANIŞLAR VE ÖNYARGILAR

NORMALDIŞI DAVRANIŞLAR VE ÖNYARGILAR

Tarih boyunca normal dışı davranışları incelediğimizde bu konudaki inançların çoğunun batıl inançlar ve korku ile yönlendirildiği görülür. Modern psikiyatri ile bu önyargılar kısmen önemini kaybettiyse de pek çoğu devam etmektedir.

Önyargılar

 • Önyargıların ilki normal dışı davranışların “garip” olduğu yönündedir. Ruh ve sinir hastalıklarının anlaşılmaz ve garip olduğuna yönelik bu yargıya sıklıkla rastlanılmaktadır. Oysa gerçekte bu kişileri diğerlerinden ayırt etmek zordur. Çok azı olağandışı olarak nitelendirilebilecek özelliklere sahiptir. Pek çoğu uyum çabası gösteren kişilerdir.
 • İkinci önyargı normal ve anormal davranış arasında kesin ve net bir ayrım olduğudur.Hiçbir zaman bir yanda normaller diğer yanda anormaller yoktur. Bir dağılım eğrisi vardır ve bu eğrinin her iki ucunda ise daha seyrek görülen çok uyumsuz ve aşırı uyumlu gruplara rastlanır. Bunların sayısı ise azdır. Bu eğri kişiler arası değiştiği gibi aynı insan da zaman içinde farklı durumda olabilir. Bu yaşam olaylarını algıladığımız şekliyle baş etme durumumuza göre değişkenlik gösterir. Bu sebeple her bireyin baş etme yolları farklıdır.
 • Üçüncü önyargı ise ruh ve sinir hastalıklarının utanılacak bir şey olduğudur.Pek çok yerde olduğu gibi bizim toplumumuzda da insanlar kendilerinin ya da bir yakınlarının akıl hastalığı tanısı almasından utanırlar. Fiziksel bir hastalık için hemen doktora giderken psikiyatri polikliniklerine gitmek istemezler. Oysa kanseri önleyici tedavi için başvurmak nasılsa psikiyatrik bir rahatsızlık için de durum böyledir. Ancak çoğu kişinin bu duruma direnç gösterdiği ve çoğu zaman da gitmediği bilinir. Önerimiz ise bu konuda hiçbir zaman çekinmeden tedavi talebinde bulunmanız olacaktır.

  Peki, “bir kişinin profesyonel yardım alması gerekir” diyebilmemiz için ölçütümüz ne olmalı?

 • Normlardan sapma
 • Davranışın uyumsuzluk derecesi
 • Davranışın sıklığı, şiddeti ve süresi
 • Bireyin bilişsel ve zihinsel işlev görme düzeyi
 • Duygusal dışavurum ve kontrol
 • Gerçeğin algılanması ve sosyal ilişkilerle baş etme
  Tüm bunlar çerçevesinde şüphelendiğiniz, belirtilerle ilgili karar veremediğiniz, yardım desteği almak istediğiniz hâllerde profesyonel bir destek almaktan çekinmeyiniz.
Bize Ulaşın