PLASEBO

PLASEBO

Müzik dünyasındaki ünlü grup plasebonun etkisi şöyle dursun, birazda sağlık alanındaki plasebonun etkisine bakalım… Son yıllarda daha sık bir şekilde duymuş olsak da aslında plasebonun gündeme girişi çok eskilere dayanıyor. Birinci Dünya Savaşında, yeterli miktarda ilacın kalmamasının ardından hekimler, alternatif tedavi yöntemleriyle kişilerdeki yakınmaların azaldığını veya ortadan kalktığını farkederler. Sonrasında ise yapılan birçok klinik araştırma ve çalışma sonrasında plasebonun kişiler üzerindeki etkisi tanınırlık kazanmaya başlar. Fakat tedavi edici etkileri olmamasına rağmen çeşitli madde ve yöntemlerin kişiye ”bu sana çok iyi gelecek” gibi telkinlerle uygulanmasının,  sağlık alanında etik olarak kabul edilmemesi nedeni ile daha çok klinik denemelerde kullanılmaktadır. Bilimsel çerçevede kullanılan plasebonun yanı sıra birde halk arasında gündemden düşmeyen bir plasebo etkisi söz konusu. Örneğin, bazı kişilerin herhangi bir fiziksel ağrısına, bilirkişi olarak kabul edilen biri tarafından yapılan müdahaleler sonucu iyileşmelerin olduğunu söylediklerine şahit oluruz. Buda korsan plasebo etkisi olarak tanımlayabileceğimiz bir durumdur. Temelde yine kişinin tamamen iyileşmeyi istemesi ve buna inanmasıyla gelişen bir süreç vardır.
Plasebonun kişiler üzerinde psikolojik ve fiziksel etkisi olduğunu önemli derecede ortaya koyan birçok çalışma vardır. Benedetti tarafından yapılan bir çalışmada plasebonun ağrıları üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Araştırma sonucuna göre, kişideki ağrılar önceleri morfinle kontrol altına alınırken sonrasında morfin yerine tuzlu su kullanılmıştır. Sonucunda kişi ağrılarının azaldığını ifade etmiştir. Plasebonun bireyler üzerinde olumu etkilerini ortaya koyan birçok araştırma vardır bu konudaki liste oldukça uzun… Bunun yanı sıra, plasebo etkisinin daha çok kişilik özelliği, tedavi esnasında ilgili doktorun yaklaşımı ve bazı hastalığın zamanla düzelme göstermesi gibi nedenlere bağlı olduğunu savunanlarda mevcut. Dolayısıyla plasebonun etkinliği konusundaki fikir ayrılıkları hala devam etmekte. Konu ile ilgili tartışmalar bir yana dursun, iyileşme sürecine nelerin iyi geldiği ile ilgili ortak bir görüş mevcut, inanmak ve istemek… Bu iki kuvvetli duygunun özellikle psikiyatrik bozukluklarda sürece hiçte görmezden gelinmeyecek derecede etkisi vardır. İçinde bulunduğunuz durum ne olursa olsun inanç ve isteğiniz tam olması ümidiyle…

Bize Ulaşın