Ruh Sağlığı Çalışanları Kimlerdir?

Psikolog Kimdir?

Üniversitelerin Edebiyat, Fen-Edebiyat ya da Sosyal Bilimler Fakültelerinin 4 yıllık psikoloji lisans eğitimini tamamlamış olanlar veya denkliği bulunan yabancı ülkelerden psikoloji lisans diplomasına sahip kişiler psikolog ünvanını alırlar.
Psikoloji alanında, klinik, nöropsikoloji, sağlık, gelişim, sosyal, deneysel, endüstri ve örgüt, adli, spor gibi farklı dallar yer almaktadır. Bu alt alanlardan birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olan kişiler uzman psikolog ünvanını almaya hak kazanırlar. Uzmanlaştığı alanda doktora eğitimini tamamlamış kişiler ise, doktor psikolog ünvanına sahip olmaktadırlar.

Klinik Psikolog Kimdir?
Dört yıllık temel psikoloji eğitimi üzerine, klinik alanda teorik ve uygulamalı bir yüksek lisans (master) derecesine sahip olan kişiler klinik psikolog ünvanını kazanırlar. Psikoloji lisans mezunlarının klinik psikologların denetiminde çalışması gerekmektedir.
Klinik psikologlar, bireyin zihinsel, duygusal ve davranışsal durumunu etkileyen süreçleri geniş bir yelpazede ele almaktadırlar. Çocukluk, ergenlik, yetişkinlik veya yaşlılık dönemlerinde görülen dönemsel veya kronikleşmiş ruhsal sıkıntıları kapsayan bir alanda çalışırlar. Klinik psikologlar ölçme değerlendirme, tanı koyma, tedavi ve araştırma alanlarında görev almaktadır.

Tedavi sürecinde ise, bireye özgü farklı psikoterapi yaklaşımları esas alınmaktadır. Fakat, klinik psikologlar ilaç ve benzeri herhangi organik sebepli tedavilerde bulunmamaktadır. Bununla beraber, klinik psikologlar, hastaneler, üniversiteler, klinik ve ruh sağlığı merkezleri gibi özel veya resmi kurumlarda çalışabilmektedirler.

Psikiyatrist ve Klinik Psikolog Arasındaki Ayrım nedir?

Ülkemizde birçok kişi ve kurum psikiyatrist ve psikologların meslek tanımlarını yeterince bilmemektedir. Bu nedenle, bireyler ruh sağlığı alanında bir problem ile karşılaştıklarında hangi uzmana başvuracakları konusunda kararsızlık yaşamaktadır.

Psikiyatristler, altı yıllık tıp fakültesini tamamladıktan sonra psikiyatri alanında uzmanlık eğitimini almış hekimlerdir. Medikal eğitimin bir parçası olarak ilaç yazma yetkisine sahiptirler.

Klinik psikologlar, dört yıllık psikoloji lisans eğitimini alan, sonrasında ise psikoloji alt alanlarından biri olan klinik psikoloji alanında master/doktora derecesine sahip kişilerdir.

Ruh sağlığı alanında psikologlar ve psikiyatristler iş birliği kurarak çalışırlar. Başvuruda bulunan kişinin tanı, tedavi ve takibini ekip çalışması içerisinde yürütmektedirler.

Referans
http://www.psikolog.org.tr/ozluk-haklari/Meslek-Yasasi-Calismalari-1975-2008.pdf
http://www.psikiyatri.org.tr/pagepublic.aspx?menu=38

Bize Ulaşın