SAYGI

SAYGI

Ebeveynlerin çocuk büyütürken göz ardı etmemeleri gereken, muhakkak aile tarafından çocuğa öğretilmesi gereken önemli kavramlar vardır. Çünkü çocukluk döneminde atılan tohumların etkisi yetişkinlik dönemi için çok önem arz etmektedir. Dolaysıyla bazı durumlar vardır ki ailenin sabırla çocuğa aktarması, aynı zamanda rol model olması gerekmektedir. Farkında olmalıyız ki, çocuklarda kalıcı öğrenmenin sağlanacağı en etkili yöntemlerden biri sözel olarak sürekli hatırlatma yapmak değil yetişkinler olarak örnek olmaktır. Örneğin, “kusursuz olmalıyım” düşüncesinin aşılanmaması için gösterdiği performansı tebrik eden bir ebeveynin, çocuğun arkasından, düzenlediği yatağını bozup tekrar yapması, sözel ifadeden daha güçlü bir uyarıcıdır ve maalesef bütün sözel ifadelere rağmen çocuğun aldığı mesaj en iyisini yapmalısındır.

Çocuk yetiştirirken, anne babanın gündeminde tutması gereken kavramların başında “saygı” gelir. Saygının az olduğu yerde, beklentinin fazla yüklü olmaması gerekir. Saygı duyan ve saygı gören bireylerin mutlu olma olasılığı daha yüksektir. Saygı her yaş bireyin görmesi ve göstermesi gereken bir tutumdur. Öğretmen öğrencisine, öğrenci öğretmenine saygı duymalı yani en yalın haliyle karşı tarafın varlığı bizler için mühim olmalıdır. Yetişkinler olarak çocuklarımıza saygı kavramını öğretiyorken rol model olmanın öğreticiliğini akıllarda tutmanın yanısıra dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ise bunun herkese karşı olması gerektiğidir. Çocuğumuza saygı duymayı öğretirken bunu sadece öğretmenini gördüğümüz zaman yapıyorsak fakat selam veren küçük bir bireyin sesini duymuyorsak öğretmeye çalıştığımız durumun içselleştirilmesini beklememeliyiz.

Maalesef günümüzde saygının kuraklaştığı olaylara rastlıyoruz. Hiçbir maddi boyutu olmamasına rağmen saygıyı insanlara gösterirken cimri davranıyoruz. Birçoğumuz etrafımızda farkında olmadan çoğu zaman sadece imtiyazlı olduğunu düşündüğümüz kişilere karşı saygımızı hissettiriyoruz. Böylelikle, istemeden çocuklarımıza da bu duyguyu aşılıyoruz. Yani kendi statünden aşağı olanlara değil, farklı düşünenlere değil, güçlü olanlara saygılı olunmalıdır yanlışını usul usul öğretiyoruz. Doğru olanın bu olmadığının farkındayız ama maalesef bu durumun eyleme dökülmesinde zorluk yaşayabiliyoruz.

Bize Ulaşın