Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Yaygın anksiyete bozukluğu, kişinin nedeni belirsiz bir endişe içinde olması ve olumsuz olayların gerçekleşeceği ile ilgili beklentisinin süreklilik göstermesidir. Yaygın anksiyete bozukluğunda kaygının belli bir nedeni yoktur ve kişi abartılı bir endişe hali içindedir. Örneğin, çocuğunun eve bir saat geç kalması ile zihninde felaket senaryoları geliştirmeye başlar; herhangi bir sebebi olmadan, bu gecikmeyi “çocuğa araba çarpmıştır”, “birileri bir şey yapmıştır” türünden kaygı içeren düşüncelerle anlamlandırır.

Yaygın anksiyete bozukluğuna sahip kişilerin gün boyunca süren ve denetlenemez endişeleri, genellikle sağlık, aile, para ya da iş gibi konularla ilgilidir. Bu kişiler çoğu zaman yaşadıkları gerginlik ve endişenin abartılı olduğunun farkındadırlar. Fakat kendilerini sakinleştirip kontrol altına almak konusunda başarılı olamazlar. Bazen de mevcut kaygının aşırı ve yersiz olduğunu kabul etmezler. Genellikle yaygın anksiyete bozukluğuna sahip bireyler, çevreleri tarafından “aşırı evhamlı” olarak tanımlanırlar.

Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu belirtileri

Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğuna sahip kişilerde sık rastladığımız belirtiler; kas gerginliği, çabuk yorulma, uyku düzeninde değişme, odaklanmada güçlük, sürekli tetikte olma ve huzursuzluk halidir.

Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu nedenleri

Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tek bir nedeni olmamakla birlikte, genetik aktarım en önemli nedenlerinden biridir. Yapılan araştırmalara göre; yaygın anksiyete bozukluğu yetiştirilme tarzı, kişilik yapısı, hayat olayları ve erken dönem yaşantıları gibi çevresel etkenlerle, genetik yapılanmanın etkileşmesi sonucu meydana gelebilir. Diğer taraftan beyin sinir hücreleri arasında iletim sağlayan maddelerdeki bir düzensizliğin de, yaygın anksiyete bozukluğuna neden olabileceği düşünülmektedir.

Hangi sıklıkta ve kimlerde görülür?

Yaygın anksiyete bozukluğunun toplumda görülme oranı %5 olarak bildirilmiştir. Bu hastaların uzmana başvuru oranı diğer hastalıklardan 2 kat daha fazla bulunmuştur. Genellikle ilk çocukluk yıllarında veya yirmili yaşların başlarında başlama olasılığı daha yüksektir. Kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla görülmektedir.

Tedavi

Yaygın anksiyete bozukluğuna sahip kişilerin büyük bir çoğunluğu tedaviden olumlu sonuç almaktadır. Tedavide ilaç ya da psikoterapi tek başına kullanılabileceği gibi, birlikte de uygulanabilmektedir.

İlaç tedavisinde çoğunlukla uygun olan antidepresan ve benzodiazepin grubu ilaçlar tercih edilmektedir. Psikoterapi yöntemlerinden ise, bilişsel davranışçı terapi yaygın anksiyete bozukluğunun tedavisinde önemli bir etkiye sahiptir.

Terapide, kişinin olumsuz düşünce ve davranışlarını değiştirmesi hedeflenen durumlardandır. Ayrıca, çeşitli gevşeme egzersizleri, stresle başa çıkma yöntemleri ile kişinin rahatlaması sağlanır.

Bize Ulaşın