Yeme Davranış Bozukluğu

Yeme Davranış Bozukluğu

Yeme Bozukluğu (YB)

Yeme bozuklukları, besin alımında aşırı ve sağlıksız boyutlarda azalma veya aşırı yeme gibi yeme davranışında görülen şiddetli bozuklukları içerir. Aynı zamanda aşırı kaygıyı, endişe duygularını, beden yapısı veya vücut ağırlığı ile ilgili aşırı duyarlılığı barındıran bir durumdur. Hasta için açlık artık hoş olmayan bir uyaran olmaktan çıkıp yeni anlamlar kazanmıştır. Açlık duygusu diğer insanlardan farklı olarak kendi kontrolü altındadır ve adeta doğaya meydan okuyarak karşı koyabileceği bir durum haline gelmiştir.

Yeme bozuklukları, daha çok genç kızlarda ve ergenlerde olduğu düşünülen, genellikle orta sosyo-ekonomik düzeyde ve çekiciliğin zayıflıkla bağlantılı kabul edildiği, endüstrileşmiş toplumlarda görülen psikiyatrik bir sorundur.

Yeme Bozukuğunda çok fazla tetikleyici etmen tanımlanmıştır. Bunlar, Anoreksiya Nervoza’da; gebelik dönemine ilişkin sorunlar, çocukluk çağı beslenme ve uyku sorunları, aşırı kaygılı ebeveynler, obsesif-kompülsif özellikler ve mükemmeliyetçiliktir. Bulimia Nervoza için ise; zayıflama çabası, çocukluk çağı obezitesi, ailede obezite varlığı, alkolizm, erken ergenlik, eleştirilere duyarlılık, cinselik, menstruasyon döneminden iğrenme, yer ve ortam değişikliği, cinsel kötüye kullanım ve aile içi uyumsuzluklardır.

Anoreksiya Nevroza (AN): Enerjinin aşırı kilo kaybına yol açacak düzeyde sınırlı alınmasıdır. Birey beklenenin altında vücut ağırlığına sahip olmasına rağmen, vücut ağırlığı kazanmaktan ya da şişman biri olmaktan aşırı korkması nedeniyle hekime başvurabilir. Ayrıca birey, vücut ağırlığını ya da biçimini algılamada bozukluk ile vücut ağırlığının düşük olmasının ciddiyetini inkâr etmesi sebebiyle de ailesinin ya da çevresinin gözlemleri ve teşvikiyle de başvuruda bulunabilir.

Anoreksiya yaşayan bireylerde ikna etme süreci uzun olduğu için tedavi sabırla yürütülmelidir. Bu tedavi; besinlere ve bozulmuş beden algısına karşı olan duygu ve düşünceleri değiştirme, bireyin normal vücut ağırlığına ulaşmasını sağlama, bu durumun ve algının uzun süre korunabilmesine yönelik olmalıdır.

Bulimiya Nevroza (BN): Tekrarlayan aralıklarla tıkınırcasına yeme nöbetleri görülebilmektedir. Bununla birlikte karakterize olan, aynı zamanda aşırı miktarda besin tüketme ve yeme dürtüsü denetimi eksikliğinin yeme nöbetlerine eşlik ettiği durumdur. Birey vücut ağırlığı kazanımını önlemek için isteyerek besini dışarı atma örneğin; kusma, laksatif, diüretik, lavman ya da diğer ilaçları kötüye kullanma, diyet, aşırı egzersiz gibi olumsuz davranış şikâyetleri ile başvurabilir.
Tedavi sürecinde hastalara bilimsel beslenme eğitiminin verilmesi, besin ve beslenmeyle ilişkili yanlış inanç ve algıların silinmesi sağlanmalıdır. Beslenme eğitimi; vücut ağırlığının düzenlenmesi, enerji dengesi, diyet ve vücut ağırlık kontrolü ile ilişkili yanlış anlamalara açıklık getirilmesini, kusma ve laksatiflerin etkisi gibi bileşenlerin fiziksel sonucunu içermelidir.

Ortoreksiya Nevroza (ON): Sağlıklı beslenme takıntısı olarak tanımlanmakla birlikte, kişinin yaşantısına müdahale eden doğal besin tüketme takıntısıdır. Bireylerin beslenme alışkanlıklarındaki bu takıntı, tüketilen yemeğin miktarıyla değil, kalitesiyle ilgilidir. Bireyler besin satın alma esnasında ürünlerin ambalajlarını çok uzun süre incelemekte, incelediği ürünün içerisinde kanserojen madde, hormon, boya, katkı maddesi olup olmadığına çok fazla önem verme şikâyetiyle gelebilmektedirler. Ayrıca bu kişilerde, yalnız ve toplumdan izole yaşama isteği, başkalarının beslenmesini sürekli eleştirme, depresyon, anksiyete, stres ve mükemmeliyetçi eğilimler gibi şikâyetler de görülmektedir. Yapılan çalışmalarda da ON ve obsesif- kompülsif bozukluk arasında ilişkilendirme görülmektedir.
Bu rahatsızlığın tedavisinde kişi öncelikle hastalığını kabul etmelidir. Beslenme uzmanı, psikolog ve psikiyatristten oluşan bir ekipten yardım almalı, spontan yeme alışkanlığının tekrar kazanılması sağlanmalıdır. Bunlara ek olarak, egzersiz, aile ve arkadaşlar ile daha çok vakit geçirme önerilebilir.

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu (TYB, Binge eating): Kişinin, kısa bir zaman içerisinde, benzer koşullarda ve benzer sürede, çoğu kişinin yiyebileceğinden daha fazla miktarda yemek yemesidir. Kişi yemek sırasında yediklerinin miktarını kontrol edememesi ve yemeyi durduramaması şeklinde kontrol kaybı hissi şikâyetleri ile başvurabilir.

TYB’yi BN’den ayıran özellik de düzenli olarak yineleyen tıkınırcasına yeme ataklarının olmasıdır.
Bu rahatsızlığın tedavisindeki primer amaç, tıkınırcasına yeme ataklarının önlenmesi ve yanlış beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesidir. Tıkınırcasına yeme bozukluklarında bireyin uzmanlardan yardım alarak kendi kendine kontrol mekanizması geliştirmeleri sağlanmalıdır.

Bize Ulaşın