Biyolojik Testler

Kan ve İdrar (TIT) Testleri

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinde Psikometrik testlerin yanı sıra Kan ve İdrar tahlilleri de yapılmaktadır.

HEMATOLOJİ TAHLİLLERİ: Hemogram (Tam Kan Sayımı), Miyoglobin Tahlili, Sedimentasyon Tahlili, Seroloji Tahlili, Troponin Tahlili, 

BİYOKİMYA TAHLİLLERİ: Açlık ve Tokluk Kan Şekeri, Üre, Kreatinin, Kolesterol, Trigliserit, HDL, LDL, AST (SGOT), ALT (SGPT), Fosfor, Kalsiyum, Ürik asit, Total protein, Albumin,Total Bilirübin, Direkt Bilirübin, Amilaz, CK, CK-MB, Sodyum, Potasyum, Demir, ASO, CRP, RF, Klorür

KAN PIHTILAŞMA TAHLİLLERİ: D-Dimer Testi, Ptz: Protrombin Zamanı Testi, Aptz: Aktive Parsiyel Tromboplastin, Kanama Zamanı Testi, Pıhtılaşma Zamanı Testi, Fibrinojen Testi

HORMON TAHLİLLERİ: T3: Total T3 Testi, T4: Total T4 Testi, FT3: Serbest T3 Testi, FT4: Serbest T4 Testi, TSH: Tiroid-Stimulating Hormon (Tiroid Uyarıcı Hormon), E2: Estradiol, ß-HCG: Beta Human Chorionic Gonatdotropin, FER: Ferritin Testi, B12: Vitamin B12 Testi, FOL: Folik Asit Testi, Testosteron, DHEA-SO4: Dehidro Epi Androstendion-sülfat, 17-alfa-OH-P: (17-alfa-hidroksi-progesteron)

HEPATİT TAHLİLLERİ: HbsAg Testi, Anti-Hbs Testi, Anti-HAV IgM Testi, Anti-HAV Total Testi, HbeAg Testi, Anti-HBe Testi, Anti-HIV Testi, Anti-HCV Testi

İMMÜNOLOJİ TAHLİLLERİ: Kompleman tahlilieri (C3,C4), İmmünglobulin tahlilleri (IgG, IgA, IgM)

Ayrıntılı bilgi ve randevu: 0 216 912 17 00


 

Bize Ulaşın