DENVER

Denver, 0-6 yaş arası çocuklarda gelişimsel değerlendirme amaçlı kullanılan bir tarama testidir. Testin gerekli görüldüğü durumlarda belirli aralıklarla gelişimin takibi amacıyla tekrarlanması önerilir. Test, çocuğun kişisel-sosyal, ince motor, dil ve kaba motor alanlarındaki gelişimini inceler.

Bize Ulaşın