Transmanyetik Uyarım Tedavisi (TMU) (TMS)

Yapılan araştırmalarda duygu, düşünce ve davranışlarımızı yönlendiren beynimizdeki bir takım aktivite değişikliklerin psikiyatrik hastalıklara neden olduğu görüşü öne sürülmüş ve eğer bozulmuş aktivite düzeylerinde değişiklik yaparsak hastalıkların tedavi edilebileceği fikri  17. yüzyıldan beri tartışılmaya başlamış ve araştırmacıların bu fikri TMU tedavisinin keşfedilmesini sağlanmıştır. Aslında Osmanlı tarihine de bakarsak Fatih sultan Mehmet döneminde yaşamış olan tıp bilgini Şerafettin Sabuncuoğlu ruhsal hastalıklarda önce bitkilerle tedavi et, onlar fayda etmezse başına sıcak uygula, o da fayda etmezse daglama yap ama başına değdirme diyerek belki de TMU tedavisinin temellerini atmış olabilir.

Transmanyetik uyarım (TMU) tedavisi ile elektirik akımı verilmeden beyinde  elektromanyetik dalgalar oluşturularak  işlevi bozulmuş fonksiyonların yeniden işlevsel hale gelmesi için uygulanan bir yöntemdir. TMU da saçlı deri üzerine bir elektro manyetik bobin  tutularak beyinde elektromanyetik bir akım oluşturulur.  TMU’nun etkili olabilemesi için uygulama yeri, frekansı ve şiddeti önemlidir. Hastalara 5-30 dk arasında belirlenen sıklık ve şiddette 10-30 seans arasında TMU uygulanır. TMU tedavisi başladıktan sonra ortalama 2 hafta içinde şikayetlerde  gözle görülür düzelme sağlanır bazı hastalar da yaklaşık 1 yıl sonra idame tedavi gerekebilir. Son yıllarda teknolojini gelişmesi ile PET, SPECT ve MR gibi beyin görüntüle araçlarının keşfi işlevi bozulmuş beyin bölgelerinin saptanmasında büyük katkı sağlamıştır. TMU özellikle psikiyatrik hastalıklara neden olan beyin bölgelerine spesifik uygulama imkanı sunduğu için bazı hastalarda etkili olduğu kanıtlanmıştır. TMU’nun ciddi bir yan etkisi olmadığı düşünülmekle beraber nadiren geçici baş ağrısı ve çok nadiren epilepsi nöbetini tetiklediği bildirilmiştir.

TMU hangi hastalıklarda uygulanır ?

  • Depresyon,
  • Anksiyete Bozuklukları,
  • Bipolar Bozukluk (İki Uçlu Bozuluk),
  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu,
  • Obsesif-Kompulsif Bozukluk (Kompulsif Davranışlara Yönelik),
  • Psikosamatik Bozukluklar,
  • Baş Ağrısı / Migren,
  • Kulak Çınlaması (Tinnitus) gibi alanlarda da uygulanabilmektedir.

TMU ne zaman tercih edilmeli ?

Depresyon tedavisinde eğer iki farklı etki mekanizmasına sahip ilaç yeterli doz ve süre kullanılmasına rağmen yeterli cavep alınamıyorsa tedaviye dirençten söz edilir.

Tedaviye dirençli hastalarda;

1-Kullandığımız antidepresan ilaca farklı gruptan ilaçlar ekleyerek bir süre daha bekleyebiliriz.

2-Elektrokonvulsif tedavi (EKT)

3-Transmanyetik uyarım tedavisini tercih ederiz.

Tedaviye dirençli hastalarda EKT’ye alternatif olarak TMU düşünülebilir.

TMU’nun dezavantajları nelerdir?

Baş ağrısı( 1-2 saat sürer)

Epilepsi nöbetini tetikleme (çok nadiren)

TMU’nun avantajları nelerdir ?

Hamile ya da emziren kadınlarda ve kalp rahatsızlığı bulunan hastalarda güvenle kullanılır.

TMU tedavisinin yaşlı hastalarda ciddi bir yan etki göstermediği de saptanmıştır.

TMU’nun etkisi ilaç tedavilerinden daha hızlı başlar.

TMU uygulamasında elektroşok tedavisinden farklı olarak bilinç kaybı meydana gelmez.

Hastanın hastaneye yatması, anestezi ve ağrı kesici alması gerekmez.

Yan etkisi neredeyse yok denecek kadar azdır. (Birkaç saat süren başağrısı ve epilepsi geçirme ihtimalini çok nadiren arttırır.)

Yapılan çalışmalar neticesinde psikotik belirtili depresyon vakalarında EKT’nin TMS den daha etkili olduğu ancak psikotik olmayan depresyon vakalarında EKT ve TMS’nin  etkinliği eşit saptanmıştır.

Bize Ulaşın