Alzheimer Hastalığı

Alzheimer hastalığı şu anda dünyada 65 yaşından sonra en sık görülen demans çeşididir. Bu hastalıkta önce bozulan beyin işlevi ‘bellek’ olup hafıza, düşünce ve davranış problemlerine yol açar. Yaşanan problemler zamanla ilerler ve günlük faaliyetleri etkileyecek kadar kötüleşebilir. 

Bu hastalığın nedenleri kesin olarak bilinmemekle birlikte kalıtsal faktörler, beyinde protein birikimi, beyin hücrelerinin ölümü, sinirsel iletimin bozulması, ilerleyen yaş, geçmişte yaşanan depresyon, kalp krizi, tansiyon ve kolesterol yüksekliği gibi damar hastalıkları ile ciddi kafa travmaları sayılabilecek risk faktörleri arasındadır.

Alzheimer hastalığının belirtileri arasında; günlük hayatı etkilemeye başlayan unutkanlık, plan yapma ve problem çözmede sorunlar yaşanması, daha önce bilinen ve yapılan işleri yapmada zorlanma, zaman ve yer ile ilgili karışıklıklar, görüntüleri anlamada ve birbiriyle ilişkilendirmede  zorluklar yaşanması, konuşma ve yazmada kelime bulma zorlukları, eşyaları yanlış yerleştirme, karar vermede güçlük yaşama, sosyal faaliyet ve yükümlülüklerden uzaklaşma,  kişilik değişiklikleri vb. yer almaktadır. 

Her ne kadar günümüzde kesin bir tedavisi olmasa da, hastalığın ilerlemesi yavaşlatılarak yaşanan problemler azaltılabilir. Hastanın yaşam kalitesini arttırmak ve ortaya çıkan psikolojik sorunlarla başa çıkabilmek adına birtakım tedaviler geliştirilmiştir. Erken dönemde tanı konulup tedaviye başlanılması hastalığın progresyonunu yavaşlatmak için çok önemlidir.
 

Bize Ulaşın