Migren

Ataklar halinde ortaya çıkan, 4-72 saat süren, genellikle tek taraflı, şiddet, sıklık ve süre açısından farklılık gösteren, mide bulantısı, kusmanın eşlik ettiği, ışık ve sese karşı hassasiyetin görüldüğü bir başağrısı sendromudur.  Toplumumuzda migrenin en çok görüldüğü yaş grubu 30-39 olarak bulunmuştur ve tüm baş ağrılarının %30-35’ini migren baş ağrıları oluşturmaktadır. Migren ataklarında ağrı genellikle zonklayıcı tarzdadır, aktivitelerle şiddetlenebilir. Sıklıkla şakaklarda ve bazen göz veya gözün arkasında yerleşir. Hormonların aktif olduğu genç yaşlardaki kadınlarda görülme sıklığı erkeklerin üç katına ulaşmaktadır.


Ağrı ve ataklarla gelen hastaların şikayetleri doktor tarafından değerlendirildikten sonra klinik olarak tanı konulmaktadır. Tedavide birinci koşul, tetikleyici faktörleri tanımak ve bunlardan önlenebilir olanlardan kaçınmaktır. Uygun tedavi ile hastalar migren ataklarından kurtulabilirler. 
 

Bize Ulaşın