Klinik Psikolog Ayşegül Nezor

Mesleki İlgi Alanları

 • Oyun Terapi
 • Depresyon
 • Okul Çağı Problemleri ve Sınav Kaygısı
 • Kaygı Bozuklukları
 • Boşanma Sürecinde Ebeveyn Desteği
 • Yeme Bozuklukları

Klinik Psikolog Ayşegül Nezor

Klinik Psikolog


Mesleki İlgi Alanları

 • Oyun Terapi
 • Depresyon
 • Okul Çağı Problemleri ve Sınav Kaygısı
 • Kaygı Bozuklukları
 • Boşanma Sürecinde Ebeveyn Desteği
 • Yeme Bozuklukları

Ayşegül Nezor, 2018 yılında Maltepe Üniversitesi İngilizce Psikoloji lisans eğitimini tamamlamıştır. Hemen ardından Yüksek lisans eğitimine başlamış ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimi devam ederken, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ve aileleri ile çalışmıştır. Prof Dr. Kültegin Ögel ve Uzm. Psk. Kinyas Tekin editörlüğünde olan Ruhsal Sorunlar Hakkında “Ne Yapmalıyım?” adlı kitaba katkıda bulunmuştur. Çalışmalarında öncelikli olarak Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımıyla çalışmakta ve Oyun Terapisini kullanmaktadır.

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar (TODAP) ve Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Çalışmaları

Nişantaşı Psikiyatri Kliniği, Asistan Psikolog,

2019 Ayça Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Psikolog, 2018

Özel Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, Gönüllü Stajyer Psikolog

Boyner Genel Merkez, Stajyer Psikolog

 • Meachine Learning

Görev: Veri toplama, veri girişi ve veri düzenleme

 • Attıtudes of Females and Males Agaınst Betrayel
 • The Changing Role of the Fatherhood

SOYAÇ ( Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar ) için Psikososyal Destek

Sağlık Çalışanları ve COVID-19 Tanısı Almış Kişilerin Çocuklarına Online Psikolojik Destek

Denver II ( Gelişimsel Tarama Envanteri )
MOXO Dikkat ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi
MMPI ( Minnesota Çok yönlü Kişilik Envanteri Uygulama )
Cattel Zeka Testi
Agte Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Bender Gestalt Testi,
Metropolitian Okul Öncesi Olgunluk Testi
S.D Porteus Labirentler Testi
Frostig Gelişimsel- Görsel Algı Testi
Peabody Resimli Kelime Tanıma Testi
Kent Egy Testi
Çizim Testleri (Bir Ev Çiz Testi, Bir Ağaç Çiz Testi, Bir İnsan Çiz Testi, Bir Aile Çiz Testi)
   

Borderline Kişilikte Kendini Yaralama ve İntihar Girişimleriyle Çalışmak - Klinik Psikolog Merve Tarhan, 2021

Yeme Bozuklukları Temel Eğitimi- Psikolog Dr. Feyza Bayraktar,2021

Yeme Bozuklukları İleri Düzey Eğitimi- Psikolog Dr. Feyza Bayraktar,2021

Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi- Prof. Dr. Kültegin Ögel, 2020

Diyalektik Davranış Terapisi Eğitimi- Doç. Dr. Elif Çelebi, 2020

Bilişsel Davranışcı Terapi’nin Çocuk ve Ergenlerde Görülen Depresif Bozukluklarda Uygulanması Eğitimi- Psikolog Dr. Başak Demiriz, 2020

Disosiyatif Kişilik Bozukluğu Terapi Eğitimi - Prof. Dr. Medaim Yanık,2020

Çocuklarda Korku ve Kaygı Çalışma Teknikleri - Amos Danışmanlık, 2020

Aile Sistemleri Eğitim-  Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Babayiğit, 2020

Çocuk Odaklı Danışmanlık Becerileri Eğitimi- Klinik Psk. Çağla Tugba Selveroglu,2020

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi- Psikolog Dr. Birgül Emiroğlu,2020

Çocuk ve Ergen Danışmanlığında Yaratıcı Tekniklerin Kullanımı, Uzm. Psk. Selçuk Tokaç, 2019

Çocuk ve Ergen Terapisinde Aile Terapisinin Entegrasyonu- Uzm. Psk. Selçuk Tokaç, 2019

Her aşamada bağımlılığa etkin yaklaşım- İstanbul Bağımlılık Sempozyumu, 2018

Bipolar Bozukluğunda Terapötik Müdahaleler- Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2017

Çocuk İstismarına Sağlıklı Müdahale Eğitimi, İnsan Bilimleri Derneği ve PsikoLogos Bilimsel

Araştırmalar Merkezi, 2016

Bize Ulaşın