Burcu Oğuzdoğan

Mesleki İlgi Alanları

  • Çocuklarda davranış problemleri
  • Okul sorunları
  • Öfke yönetimi ve kaygı bozuklukları
  • Ergenlerde alkol ve madde kullanımı

Burcu Oğuzdoğan

Klinik Psikolog / Çocuk - Ergen


Mesleki İlgi Alanları

  • Çocuklarda davranış problemleri
  • Okul sorunları
  • Öfke yönetimi ve kaygı bozuklukları
  • Ergenlerde alkol ve madde kullanımı

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunu Klinik Psikolog Burcu Oğuzdoğan Çocuk Ergen Ruh Sağlığı alanında uzmanlaşmıştır.

Çalışmaları

Yüksek Lisans (2015-2017)
* İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çocuk/Ergen Alt dalı
* Ortalama 3.97/4.00 – Sosyal Bilimler Enstitüsü Fakülte 3.lüğü derecesi

Üniversite (2010-2015)
* Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Ortalama 3.67/4.00 –Yüksek Onur derecesi & Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Turhan Oğuzkan özel ödülü

Lise (2005-2010)
* Atatürk Anadolu Lisesi (Aydın-Türkiye)
Ortalama: 93.82/100 – 3.lük derecesi

* İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi (Eylül 2016- )
* YDY Danışmanlık-Güzel Günler Polikliniği, Staj (Eylül 2016- )
* Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Alkol ve Madde Bağımlılığı Birimi (AMATEM), Staj (Temmuz 2015- Eylül 2015)
* Özel Levent Terakki Vakfı Okulları Orta Okul Rehberlik Servisi, Staj (Eylül 2014 – Haziran 2015)
* Öğrenci Asistanlığı, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (Şubat 2015-Haziran 2015)
* Angels Down Friends, Bükreş-Romanya Danışman ve Psikiyatr asistanı (Mayıs 2014 – Ağustos 2014)

* Temel Bağımlılık ve Bağımlılık Danışmanlığı Sertifika Programı (Mayıs 2017)
* Terapötik Tanı Görüşmesi-Yankı Yazgan (Mayıs 2017)
* Borderline Çocuklarla Çalışma-İnci Vural (Nisan 2017)
* Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Zemininde Gelişen İkincil Sosyal Fobi-Dr.Ahmet Koyuncu (Mart 2017)
* Okullarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu- Yankı Yazgan (Mart 2017)
* Çocuk İstismarı ve Çocuğun Korunma Hakkı-Seda Akça Bilen (Şubat 2017)
* Psikodinamik Terapide Bağlanma ve Zihinselleştirme Prensipleri- Geoff Goodman (Ocak 2017)
* Çocuk İstismarı ve İhmaline Bütüncül Yaklaşım- Tolga Dağlı (Aralık 2016)
* Savaşın Çocuk Gelişimine Etkileri-Dr. Bilge Selçuk (Aralık 2016)
* Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Hakkının Korunması ve Sağlanması İçin Yapılması Gerekenler- Işıl Bağatur (Kasım 2016)
* Toplumsal Travma ve Ruh Sağlığı-Ayten Zara (Kasım 2016)
* Çocuklar, Teknoloji Kullanımı ve Aileler- Yudum Akyıl (Kasım 2016)
* Çocuklarda Psikiyatrik Yönlendirmeler- Dr. Nesli Keskinöz Bilen (Ekim 2016)
* Otizm spektrum bozukluklarında (Asperger bozukluğu olgularında) ailelerle çalışma (Anne baba eğitimi programı)- Dr. Özlem Sürücü (Ekim 2016)
* Çocuk Psikoterapisinde Anne-Babalarla Çalışma - Virna Gülzari
* Otizm ve Klinikteki uygulamaları Dr. Bennett Leventhal ve Dr. Young Shin Kim
* Transaksiyonel Analiz Eğitimi (Kasım 2014-Ocak 2016)
* 1. Ulusal Şiddet ve Travmayı Önleyici Çalışmalar Kongresi –Ayten Zara
* ’’İyi bir teoriden daha pratiği yoktur’’ Mentalization (Zihinselleştirme) nedir ve nerede kullanılır? Dr.Dickon Bevington (Anna Freud Centre) (Mart 2016)
* I. Farkındalık (Mindfulness) Terapisi Sempozyumu-Bağımlılıkta Farkındalık Terapisi Atölye Çalışması- Kültegin Ögel (Mart 2016)
* Türkiye’de Çocuk İşçiliği Sorunu–Suriye’den gelen mülteciler sonrası mevcut durum ve çözüm önerileri
* Travma mağduru çocuklarla çalışmak: Tanı ve Tedavi- Doç. Dr. Sumru Bilge-Johnson
 3.Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi
 Çocuk Resmi Yorumlama Atölye Çalışması, S. Armağan Köseoğlu
 Flört Şiddeti, Ayşe Gür Turaboğlu
 Oyun, İlişki ve Zihinselleştirme, Nihal Yeniad Malkamak
 Theraplay. Şeyma Çavuşoğlu, Aslı Candan
 Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi, Kültegin Ögel
 Bilinçli Farkındalık Eğitimi, Zümra Özyeşil
 Mutluluk ve İyi oluş için Pozitif Teknoloji Uygulamaları, Gökçe Bulgan
 Uluslararası “Grow Projesi Eğitici Eğitimi” , Romanya (Mayıs 2014 – Ağustos 2014)

* Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği - IV (WÇZÖ-IV) – (Türk Psikologlar Derneği)
* Wechsler Okul Öncesi Çocukları için Zeka Ölçeği - IV (WPPSI-IV) v Denver II Gelişimsel Tarama Testi – (Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği)
* Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-Revised (WÇZÖ-R)
* Wechsler Yetişkinler için Zeka Ölçeği-Dördüncü Sürüm (WAIS-IV)
* CNS Vital Signs Nörobilişsel Tarama Bataryası (CNS-VS)
* Bender-Gestalt Görsel-Motor Algı Testi-2
* Çizim Testleri (Bir Ev Çiz Testi, Bir Ağaç Çiz Testi, Bir İnsan Çiz Testi, Bir Aile Çiz Testi)
* Çocuklar için Algı Testi (C.A.T)
* Tematik Algı Testi (T.A.T)
* Raven Renkli Progresif Matrisler Testi
* Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Kelime Testi (Tifaldi)
* Oyuncak Öykü Tamamlama Testi

* TMS World
* Microsoft Office Programları
* SPSS

* Proficiency Sınavı- Boğaziçi Üniversitesi (Ocak 2011)
* YDS:73.75 (Nisan 2015)

* Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Projeleri- Etkililik Değerlendirme Asistanı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) (Şubat 2015- )
* ESN- Erasmus Öğrenci Ağı, Boğaziçi Üniversitesi (Aralık 2011-Kasım 2013)
* BUSOS- Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü (Kasım 2010- Aralık 2012)
* Üsküdar Selami Ali Gençlik Merkezi Etnik farklılıklar Projesi (Şubat 2014-Haziran 2014)
* ISOM-İstanbul Özürlüler Merkezi Beyoğlu-İstanbul Engelli Bireylerin Engelsizliği Projesi
* IAC World Conference organizasyon takımı (Ekim 8-11 2013)

Bize Ulaşın