Dil ve Konuşma Terapisti Burçin Mutlu

Mesleki İlgi Alanları

 • Sesletim(Artikülasyon) ve Fonolojik Bozukluklar
 • Akıcılık Bozuklukları(Kekemelik-Hızlı Bozuk Konuşma)
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Otizme Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Edinilmiş Dil Bozuklukları (Afazi)
 • Motor Konuşma Bozuklukları(Apraksi- Dizarti)
 • Dudak Damak Yarıklığına Bağlı Konuşma Bozuklukları
 • Disleksi
 • İşitme Engeline Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Genetik Sendromlara Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • ALS, Parkinson, Alzheimer, Demans vb. Görülen Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Ses Bozuklukları
 • Yutma Bozuklukları

Dil ve Konuşma Terapisti Burçin Mutlu

Dil ve Konuşma Terapisti


Mesleki İlgi Alanları

 • Sesletim(Artikülasyon) ve Fonolojik Bozukluklar
 • Akıcılık Bozuklukları(Kekemelik-Hızlı Bozuk Konuşma)
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Otizme Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Edinilmiş Dil Bozuklukları (Afazi)
 • Motor Konuşma Bozuklukları(Apraksi- Dizarti)
 • Dudak Damak Yarıklığına Bağlı Konuşma Bozuklukları
 • Disleksi
 • İşitme Engeline Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Genetik Sendromlara Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • ALS, Parkinson, Alzheimer, Demans vb. Görülen Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Ses Bozuklukları
 • Yutma Bozuklukları

Dil ve Konuşma Terapisti Burçin Mutlu, lisans eğitimini T.C Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca çeşitli kurumlarda staj yaparak deneyim kazanma ilkesini benimsemiş olan Burçin Mutlu, Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji bölümü, Biruni Hastanesi, Avrupa Özel Eğitim, Yurdagül Anaokulu, İstanbul Dil ve Konuşma Merkezi ve alanında uzman dil ve konuşma terapistlerinin yanında stajlar yapmıştır. Lisans bitirme projesini ‘’Kordektomili hastalarda ses terapisinin etkililiği’’ üzerine yapmıştır. Şu an Hacettepe Üniversitesin'de Dil ve Konuşma terapisi üzerine Tezli Yüksek Lisans yapmaktadır.

Birçok farklı konuda alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen eğitim ve seminerlere katılmıştır ve halen teorik ve pratik bilgilerini zenginleştirmek için güncel eğitim programlarını takip etmektedir.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi'nde Dil ve Konuşma Terapisti olarak görev yapmaktadır.

Lisans: Biruni Üniversitesi – Dil ve Konuşma Terapisi
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans (Devam Ediyor)

Diğer Eğitimler:

Medipol Üniversitesi- Prompta Giriş: Teknik Eğitimi
ETEÇOM
TEDİL ve TODİL sertifika programı
DIR 101 Floortime Programına Giriş
LSVT sertifikası
Kekemelik Terapisi: Yaşa Özgü Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Analiz
Okul Öncesi Dönemde Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapi
Okul Çağı Dönemde Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapi
Kekeleyen Bireylerde Biliş ve Davranış Terapisi Aracılığıyla Biliş ve Duygu Analizi
Ergen ve Yetişkinlerde Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapisi
Ses Terapisi Teknikleri
Yetişkinlerde Konuşma Apraksisi
Yetişkinlerde Dizartri Değerlendirmesi
Yeni Başlamış Kekemelik Vakalarında Yol Haritası
Klinik Vokoloji Kursu

Yurt Dışında Aldığı Eğitimler:

CS Worthing – Summer School İn England Haziran- Ağustos 2011

Seminer ve Kongreler

2019- X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi
2017- 9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi
2016- 8.Uluslararası Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi
2016-6.Uluslararası ”Cerebral Palsy” ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi

Projeler:

Haydi Oyuna Otizm
Kordektomili Hastalarda Ses Terapisinin Etkililiği

Katıldığı Program:

Derya Baykal ile Gülümse programı

Bize Ulaşın