Dr. Rümeysa Alaca / Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı

Mesleki İlgi Alanları

 • Bebek çocuk ve ergenlerde kaygı bozuklukları 
 • Bebek çocuk ve ergenlerde depresyon
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu 
 • Otizm spektrum bozuklukları 
 • Çocuklarda konuşma gecikmesi
 • Çocuklarda davranış problemleri
 • Ergenlik dönemi problemleri
 • Çocuklarda yeme - uyku problemleri 
 • Tik bozuklukları 
 • Obsesif kompulsif bozukluklar
 • Alkol-madde bağımlılığı

Dr. Rümeysa Alaca / Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı

Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı


Mesleki İlgi Alanları

 • Bebek çocuk ve ergenlerde kaygı bozuklukları 
 • Bebek çocuk ve ergenlerde depresyon
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu 
 • Otizm spektrum bozuklukları 
 • Çocuklarda konuşma gecikmesi
 • Çocuklarda davranış problemleri
 • Ergenlik dönemi problemleri
 • Çocuklarda yeme - uyku problemleri 
 • Tik bozuklukları 
 • Obsesif kompulsif bozukluklar
 • Alkol-madde bağımlılığı

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 – 2013.
Dicle Üniversitesi - Çocuk ve Ergen Psikiyatri - Tıpta Uzmanlık 2013 - 2018.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – Erişkin Psikiyatri Rotasyon Eğitimi 12,2015 – 09,2016.
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yataklı Kliniği – 02,2017 – 11,2017. 
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi 11,2017 – 02,2018.
 

Çalışmaları

 • 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi – 2014.
 • İnönü Üniversitesi 6. Psikoterapi Yaz Okulu, Sosyal Fobinin Bilişsel Davranışçı Terapisi, 2014, Malatya.
 • İnönü Üniversitesi 7. Psikoterapi Yaz Okulu, Yeme Bozukluklarının Bilişsel Davranışçı Terapisi 2015, Malatya.
 • EMDR ( Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve  Yeniden İşlemleme) 1. Modül Eğitimi – 2016, İstanbul.
 • 22. Ergen Günleri Kongresi – 2017, İstanbul.
 • Kabul Kararlık Terapisi (ACT) Giriş Seminerleri ve Çocuk ve Ergenlerde ACT Atölye Çalışmaları – 2017, İstanbul.
 • İnönü Üniversitesi 11. Psikoterapi Yaz Okulu, Yas Sürecine Farklı Yaklaşımlar, 2019, Malatya.
 • 1.    Uluslararası Bebek, Çocuk, Ergen Psikoloji Kongresi, 2020, İstanbul. 
 • Pandemi ve Sonrasında Okul Fobisi ve Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı – 2020, İstanbul.
 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik Eğitimi, Türkiye Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Derneği, 2020 

 • Sentetik Kannabinoid Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerde Yürütücü Fonksiyonların Değerlendirilmesi ve Opiyat Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerle Karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2018.
 • Examining the levels of BDNF and cortisol in children and adolescent victims of sexual abuse--a preliminary study. Comprehensive Psychiatry 2015. 
 • Evaluation of the Relationship between Brain-Derived Neurotropic Factor Levels and the Stroop Interference Effect in Children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Nöropsikiyatri Arşivi 2016. 
 • The Levels of Cortisol, Oxidative Stress, and DNA Damage in the Victims of Childhood Sexual Abuse: A Preliminary Study.  J. Clin Psychiatry 2016. 
 • Cortisol and Brain-Derived Neurotrophic Factor Levels Prior to Treatment in Children With Obsessive-Compulsive Disorder. J. Clin Psychiatry 2016.  
 • Oxidative Stress and DNA Damage in Untreated First-Episode Psychosis in Adolescents. Neuropsychobiology 2016. 
 • Prevalence of Childhood Affective disorders in Turkey: An epidemiological study, J. Affect Disord 2018.
 • The prevalence of childhood psychopathology in Turkey: a cross-sectional multicenter nationwide study (EPICPAT-T). Nord J Psychiatry 2019.
 • Turner Sendromu ve Kleinfelter Sendromunda Psikolojik Sorunlar, Çocuk Ergenlerde Gonad Hastalıkları Kitabı, Orient Yayınları 2019.
 • Tip 1 Diabetes Mellitus ve Diabulimia, Çocuk ve Ergenlerde Diabetes Mellitus Kitabı, Orient Yayınları 2019.
Bize Ulaşın