Dr. Öğr. Üyesi Selin Birgül Baran / Psikiyatri Uzmanı

Mesleki İlgi Alanları

 • Aile ve Çift Terapileri
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Depresyon, Anksiyete
 • Psikoterapiler (Bilişsel Davranışçı, Şema)
 • Akupunktur, Akupunktur Moxa ve Kupa Kapama (Cupping)
 • Spor Psikolojisi
 • Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dr. Öğr. Üyesi Selin Birgül Baran / Psikiyatri Uzmanı

Psikiyatri Uzmanı


Mesleki İlgi Alanları

 • Aile ve Çift Terapileri
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Depresyon, Anksiyete
 • Psikoterapiler (Bilişsel Davranışçı, Şema)
 • Akupunktur, Akupunktur Moxa ve Kupa Kapama (Cupping)
 • Spor Psikolojisi
 • Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dr. Selin B. Baran 1974 yılında doğdu.
Liseyi Bartın Lisesi’nde okudu.
Tıp eğitimini 1990-1996 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı.
1997-2000 yılları arasında Bartın 3 No’lu Sağlık Ocağı’nda pratisyen hekim olarak çalıştı.
2000-2005 yılları arasında psikiyatri uzmanlık eğitimini Bezmi Alem Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi’nde tamamladı.
2001-2003 yılları arasında CETAD Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 3 Modül eğitimini tamamladı.
Bu dönemde Prof. Dr. Arşaluys Kayır ile birlikte vajinismus grup terapilerinde yardımcı terapist olarak çalıştı.
2002-2005 yılları arasında İlişki Psikoterapileri Enstitüsü’nde Aile ve Çift Terapileri eğitimi aldı.
2002-2003 yılları arasında Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapi kursuna katıldı.
2006-2010 yılları arasında TDV 29 Mayıs Hastanesi’nde, 2010-2011 yılları arasında Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalıştı.
2011-2014 yılları arasında Hong Kong Üniversitesi’nde Geleneksel Çin Tıbbı ve Klinik Akupunktur Diploma progamını tamamladı.
2014 yılında Çin Hangzhou TCM Hastanesi’nde Akupunktur, Moksa ve Kupa Tedavisi stajı yaptı.
2014-2015 yılları arasında Hong Kong Üniversitesi Space Kliniğinde Prof. Qin Aiping ile birlikte psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda Akupunktur tedavisi üzerine çalıştı.
2015 yılında Beykent Üniversitesi Psikoloji A.D. da Yardımcı Doçent Doktor olarak öğretim üyeliğine atandı.

Dr. Selin Birgül Baran, 2001-2004 yılları arasında Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneğinin (CETAD) düzenlediği Cinsel İşlev Bozuklukları Eğitim Modülleri Programını tamamlayan ilk 13 kişiden biridir. O zamandan günümüze cinsel işlev bozuklukları alanında terapist ve eğitmen olarak çalışmalarına devam etmektedir.  

 

 

Çalışmaları

Türkiye Psikiyatri Derneği
Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği

Uğurad I, Günenç S, Su Ö, Atılganoğlu U, Acar B, Solmaz M. Dermatolojik Hastalıklarda Anksiyete ve Depresyon. 38. Ulusal psikiyatri kongresi, Antalya, 2002
Günenç S, Uğurad I, Su Ö, Atılganoğlu U, Acar B, Güzelhan Y, Arıkan M. Psikosomatik Faktörlerle İlişkili Dermatolojik Hasta Gruplarında SCL-90 ile Psikolojik Belirtilerin Karşılaştırılması, 38. Ulusal psikiyatri kongresi, Türkiye, Marmaris, 2002
Solmaz M, Uğurad I, Günenç S, Saygılı S. Konversiyon Bozukluğu Tanısı ile Kliniğe Yatırılan Hastaların Psikiyatrik Açıdan Değerlendirilmesi, 39. Ulusal psikiyatri kongresi, Antalya, 2003
Uğurad I, Solmaz M, Arıkan M, Güzelhan Y, Öztürk M, Günenç S. Bir Olgu Dolayısıyla Boğulma Fobisi, 5.Bahar Sempozyumu, Belek, 2001
Solmaz M, Uğurad I, Günenç S, Saygılı S. Psikiyatriste Acı Süpriz; Tardiv Distonili Bir Olgu. 39. Ulusal psikiyatri kongresi, Antalya, 2003
Kadın Depresyon Hastalarında Cinsel İşlevlerin ve Evlilik İlişkilerinin Araştırılması ve Karşılaştırılması, Uzmanlık Tezi, 2005

Troid Hastası Olan ve Olmayan Kişilerde Kişilik Özellikleri, Stres ve Yaşam
Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi, 2016, Aysu Can
Çocukluk çağı travmalarının kişilik özellikleri ve psikopatolojik durum üzerine etkisi ,2016,Merve Kılıç Nurkan
Cinsel tutumların evlilik uyumuna ve cinsel işlev bozukluklarına etkisi,2016,Ebru Soydaş
Yetişkin bireylerin sosyotropik-otonomik(bağımlı-özerk) kişilik özelliklerinin, algılanan duygusal istismar seviyeleri ve takıntılı olma düzeyleri ilişkisi,2016,Gözde Seçkiner
Kanser Hastası Olan Kişilerin Bağlanma Stillerine Göre Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi, 2016,Meltem Demir
Evlilik Biçimleri Açısından Evlilik Uyumu, İlişkilerde Yükleme Tarzları Ve Psikolojik Dayanıklılık Değişkenlerinin İncelenmesi,2016,Gülşah Gül
Psikolojik Dayanıklılık ve Kişilik Özelliklerinin Alkol Kullanımına Etkisi,2016,Tuğba Dağlı
Çocuğu olan evli ve evli olmayan bireylerin mutluluk ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin incelenmesi,2016,Sıdıka Ceren Şaşmaz

XIV IFTA World Family Therapy Congress,IFTA 2005,İstanbul
39th Annual Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapy (EABCT) ,2009.Dubrovnik,Croatia
23rd ECNP Congress, 2010, Amsterdam, The Netherlands
The 19th European Congress of Psychiatry, EPA 2011, Vienna Austria
8th International Congress of Cognitive Psychotherapy (ICCP) 2014,Hong Kong

Bize Ulaşın