Klinik Psikolog Esra Ceco

Mesleki İlgi Alanları

 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları (Panik Atak, Sağlık Kaygısı, Sınav Kaygısı, Sosyal Kaygı)
 • Öfke Kontrol Sorunu
 • İlişki Problemleri
 • Yeme Bozuklukları
 • Travma
 • Bipolar Bozukluk
 • Fobiler (Uçak, Hayvan, Vapur, Kalabalık, Kapalı Mekân, Yutma, Kan Fobisi)
 • Özgüven
 • Motivasyon geliştirme
 • Mükemmeliyetçilik
 • Erteleme davranışı

Klinik Psikolog Esra Ceco

Klinik Psikolog


Mesleki İlgi Alanları

 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları (Panik Atak, Sağlık Kaygısı, Sınav Kaygısı, Sosyal Kaygı)
 • Öfke Kontrol Sorunu
 • İlişki Problemleri
 • Yeme Bozuklukları
 • Travma
 • Bipolar Bozukluk
 • Fobiler (Uçak, Hayvan, Vapur, Kalabalık, Kapalı Mekân, Yutma, Kan Fobisi)
 • Özgüven
 • Motivasyon geliştirme
 • Mükemmeliyetçilik
 • Erteleme davranışı

Esra Ceco, psikoloji lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle Yeditepe Üniversitesi’nde tamamlamış, Okan Üniversitesi klinik psikoloji lüksek lisans programının yetişkin alt dalından Dr.Psikolog Işıl Çoklar danışmanlığında yazdığı “Yakın Partner Şiddetine Maruz Bırakılan Kadınlarda Travma Sonrası Büyüme ve Psikolojik İyi Oluş” konulu teziyle mezun olarak klinik psikolojide uzmanlığını almıştır.

Seanslarda danışanlarının ihtiyaçlarına göre Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, EMDR, Varoluşçu ve Psikodinamik psikoterapilerden beslenerek terapi planı oluşturmakta, mesleki gelişimi için süpervizyonlarına ve psikanalitik psikoterapi ekolünde bireysel terapi sürecine devam etmektedir. Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden aldığı eğitim ile Rorschach Testini uygulamaktadır. Eleştirel psikoloji, varoluşçu felsefe, insan hakları, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın çalışmaları, hukuk, sinema, edebiyat alanlarıyla ilgilenmektedir.

2012 aralık-2018 mart arasında Adalet Bakanlığı’na bağlı psikolog olarak ceza ve tevkif evlerinde suça yönelen/itilen bireylerle çalışmış, 2018 mart ve 2019 temmuz arasında Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü kadrosunda öğretim elemanı olarak yer almış ve bir sivil toplum örgütünde çocuk koruma ekibi sorumlusu olarak mülteci ve sığınmacılarla çalışmıştır. Halen insan hakları savunuculuğu yapan sivil toplum örgütlerinde gönüllü çalışmalar yapmaktadır. Toplumsal Dayanışma için Psikologlar (TODAP) ve EMDR Türkiye Derneği üyesidir. Varoluşçu Akademi’de Varoluşçu Psikoterapi eğitimine devam etmektedir.  

Psikoterapi çalışmalarını 2019 yılından beri Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde sürdürmektedir.

Çalışmaları

 • Diyalektik Davranışçı Terapi Becerileri Eğitimi, Doç.Dr.Klinik Psikolog Elif Çelebi

 • Dışavurumcu Sanat Terapisi Teknikleri Eğitimi, Sanat Psikoterapileri Derneği

 • Emdr I – Davranış Bilimleri Enstitüsü

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Ve Süpervizyonu- Dr.Emel Stroup

 • Travma Müdahale Yöntemleri Eğitimi, Travma Çalışmaları Derneği

 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Dr.Nevin Dölek  

 • Bibliyoterapi Ve Yazın Terapisi, Dr.Hüseyin Fırat  

 • Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi, Prof.Dr. Kültegin Ögel  

 • Samba (Sigara, Alkol, Madde Bağımlılığı) Grup Çalışması Eğitimi, Prof.Dr. Kültegin Ögel, Adalet Bakanlığı  

 • Öfke Kontrol Grup Çalışması Eğitimi, Adalet Bakanlığı  

 • 0-18 Yaş Aile Eğitim Programı Eğitimi, Adalet Bakanlığı

 • Rorschach Testi ve Projektif Testlere Kuramsal Giriş Eğitimi, Prof.Dr. Tevfika İkiz

Bize Ulaşın