Klinik Psikolog Esra Ceco

Mesleki İlgi Alanları

 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları (Panik Atak, Sağlık Kaygısı, Sınav Kaygısı, Sosyal Kaygı)
 • Öfke Kontrol Sorunu
 • İlişki Problemleri
 • Yeme Bozuklukları
 • Travma
 • Bipolar Bozukluk
 • Fobiler (Uçak, Hayvan, Vapur, Kalabalık, Kapalı Mekân, Yutma, Kan Fobisi)
 • Özgüven
 • Motivasyon geliştirme
 • Mükemmeliyetçilik
 • Erteleme davranışı

Klinik Psikolog Esra Ceco

Klinik Psikolog


Mesleki İlgi Alanları

 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları (Panik Atak, Sağlık Kaygısı, Sınav Kaygısı, Sosyal Kaygı)
 • Öfke Kontrol Sorunu
 • İlişki Problemleri
 • Yeme Bozuklukları
 • Travma
 • Bipolar Bozukluk
 • Fobiler (Uçak, Hayvan, Vapur, Kalabalık, Kapalı Mekân, Yutma, Kan Fobisi)
 • Özgüven
 • Motivasyon geliştirme
 • Mükemmeliyetçilik
 • Erteleme davranışı

Esra Ceco, Psikoloji lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle Yeditepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programının yetişkin alt dalından “Yakın Partner Şiddetine Maruz Bırakılan Kadınlarda Travma Sonrası Büyüme ve Psikolojik İyi Oluş” konulu teziyle mezun olarak klinik psikolojide uzmanlığını almıştır. Yetişkinlere yönelik Bilişsel Davranışçı psikoterapi ve EMDR uygulamaktadır. Süpervizyonuna ve bireysel terapi sürecine devam etmektedir. Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden aldığı eğitim ile Rorschach Testini uygulamaktadır. 2012-2018 yılları arasında Adalet Bakanlığı’na bağlı psikolog olarak özel/dezavantajlı gruplarla çalışmıştır. Ardından Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü kadrosunda araştırma görevlisi olarak yer almıştır. Toplumsal Dayanışma için Psikologlar (TODAP) ve EMDR Türkiye Derneği üyesidir.

Psikoterapi çalışmalarını Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde sürdürmektedir.

Çalışmaları

▪ Sanat Terapi Teknikleri Eğitimi, Sanat Psikoterapileri Derneği ▪ EMDR I - Emre KONUK , supervisors Şirin ATÇEKEN, Emre KONUK

▪ Travma Müdahale Yöntemleri Eğitimi, Travma Çalışmaları Derneği

▪ Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Dr.Nevin Dölek ▪ Bibliyoterapi ve Yazın Terapisi, Dr.Hüseyin Fırat ▪ 1.Düzey Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi, Prof.Dr. Kültegin Ögel ▪ SAMBA (Sigara, Alkol, Madde Bağımlılığı) Grup Çalışması Eğitimi, Prof.Dr. Kültegin Ögel, Adalet Bakanlığı ▪ Öfke Kontrol Grup Çalışması Eğitimi, Adalet Bakanlığı ▪ 0-18 Yaş Aile Eğitim Programı Eğitimi, Adalet Bakanlığı ▪ Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ve 84 saat süpervizyon (Supervisor Dr.Emel STROUP, MS kapsamında) ▪ Rorschach Testi ve Projektif Testlere Kuramsal Giriş Eğitimi, Prof.Dr. Tevfika İKİZ, Projektif

 • Diyalektik Davranışçı Terapi Becerileri Eğitimi, Doç.Dr.Klinik Psikolog Elif Çelebi

 • Dışavurumcu Sanat Terapisi Teknikleri Eğitimi, Sanat Psikoterapileri Derneği

 • Emdr I – Davranış Bilimleri Enstitüsü

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Ve Süpervizyonu- Dr.Emel Stroup

 • Travma Müdahale Yöntemleri Eğitimi, Travma Çalışmaları Derneği

 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Dr.Nevin Dölek  

 • Bibliyoterapi Ve Yazın Terapisi, Dr.Hüseyin Fırat  

 • Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi, Prof.Dr. Kültegin Ögel  

 • Samba (Sigara, Alkol, Madde Bağımlılığı) Grup Çalışması Eğitimi, Prof.Dr. Kültegin Ögel, Adalet Bakanlığı  

 • Öfke Kontrol Grup Çalışması Eğitimi, Adalet Bakanlığı  

 • 0-18 Yaş Aile Eğitim Programı Eğitimi, Adalet Bakanlığı

 • Rorschach Testi ve Projektif Testlere Kuramsal Giriş Eğitimi, Prof.Dr. Tevfika İkiz

Bize Ulaşın