Klinik Psikolog Gökhan Ergür

Mesleki İlgi Alanları

 • Depresyon
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Post Travmatik Stres Bozukluğu
 • Sosyal Anksiyete
 • Dikkat Eksikliği
 • Öğrenme Güçlüğü

Klinik Psikolog Gökhan Ergür

Klinik Psikolog


Mesleki İlgi Alanları

 • Depresyon
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Post Travmatik Stres Bozukluğu
 • Sosyal Anksiyete
 • Dikkat Eksikliği
 • Öğrenme Güçlüğü

Üniversite eğitimine İstanbul Bilim Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde Ergür üç dönem boyunca Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğrenci Temsilciliği yapmıştır. Sonrasında yüksek lisans eğitimini ”Şiddet İçerikli Bilgisayar Oyunu Oynayan İkinci Kademe Öğrencilerinin Saldırganlık Eğilimlerinin ve Benlik Saygı Düzeylerinin İncelenmesi” başlıklı teziyle İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji alanında tamamlamıştır. Üniversite eğitimleri sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniği, Balıklı Rum Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Florya Doğa Koleji ve T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Çocukları Vakfı‘nda stajlarını sürdürmüştür.  POEM Psikoloji’de çocuk ve ergen terapisti olarak görev yapmıştır

Doktora çalışmasına Yakın Doğu Üniversitesi’nde devam eden Ergür şu an özel bir kurumda psikolojik danışma ve rehberlik birimi zümre başkanlığı yapmakta ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi‘nde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.
 

Çalışmaları

 • İstanbul Bilim Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
 • İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji
 • Yakın Doğu Üniversitesi Doktora (Devam Ediyor)

 • CAS (Cognitive Assessment System, İstanbul Üniversitesi)
 • PASS Bilişsel Müdahale Programı (Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin, İstanbul Üniversitesi)
 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Türk Psikologlar Derneği)
 • WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği, Türk Psikologlar Derneği)
 • Gelişimsel Değerlendirme Testleri
 • Kognitif Fonksiyon Testleri (Psikolojik Testler Derneği) uygulayıcı sertifikasına sahiptir.
 • Bilişsel-Davranışçı Terapi (Hakan Türkçapar, POEM Psikoloji)
 • Narrative (Öyküsel) Terapi (Dulwich Center, POEM Psikoloji)
 • Deneyimsel Oyun Terapisi (Norton Byron & Norton Carol)
 • Ölüm ve Yas Terapisi (Hakan Ertufan, KİM Psikoloji)
 • Motivasyonel Görüşme Teknikleri (Kültegin Ögel)

 • Şiddet İçerikli Bilgisayar Oyunu Oynayan İkinci Kademe Öğrencilerinin Saldırganlık Eğilimlerinin ve Benlik Saygı Düzeylerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi)
 • Üzüntüden (Profil Kitap, Şiir, 2016)
 • İnsaniyet Namına (Profil Kitap, Deneme, 2019)
Bize Ulaşın