Klinik Psikolog Miray Korucu Keskin

Mesleki İlgi Alanları

 • Çocuk ve Ergenlerde Kaygı/Anksiyete Bozuklukları 
 • Çocuk ve Ergenlerde Depresyon
 • Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
 • Çocuk ve Ergenlerde Kriz ve Yas Danışmanlığı
 • Beslenme ve Yeme Sorunları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Çocuk ve Ergenlerde Uyum Problemleri
 • Sınav Kaygısı
 • Davranış Bozukluğu
 • Oyun Terapisi

Klinik Psikolog Miray Korucu Keskin

Klinik Psikolog


Mesleki İlgi Alanları

 • Çocuk ve Ergenlerde Kaygı/Anksiyete Bozuklukları 
 • Çocuk ve Ergenlerde Depresyon
 • Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
 • Çocuk ve Ergenlerde Kriz ve Yas Danışmanlığı
 • Beslenme ve Yeme Sorunları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Çocuk ve Ergenlerde Uyum Problemleri
 • Sınav Kaygısı
 • Davranış Bozukluğu
 • Oyun Terapisi

Klinik Psikolog Miray Korucu Keskin, 2013 yılında Ab bölümünden İzzet Baysal Üniversitesi mezun olmuş, 2020 yılında Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji okullarında eğitimde psikolojik gidişe gidişiniz tezi ile tamamlanmıştır.

Çalışma sınavı Şubat 2014 – Eylül 2015 arasında; okul eğitiminde hizmet veren özel bir kurumda müdürü olarak görevlendirilmiş/so eğitim programı sorumlusu olarak, eğitime yönelik rehberlik, okul eğitimi eğitimi programı kapsamında okul eğitimi öğretmenliği projesini yürütür.

Ocak 2018 – Mart 2022 içinde Türkiye Koruyata çocuklarını ve ailelere psikoterapi ve seyir, çocukları'nı ve iyilik yolundan devam ettirecek ek olarak çocuk denetimini gerçekleştirmiştir.

Türk Psikologlar Derneği, Travma Çalışmaları Derneği, EMDR Türkiye Derneği üyesidir.

Klinik Psikolog Miray Korucu Keskin, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi'nde Klinik Psikolog olarak görev yapmaktadır.

eğitimler

 • 2014-2020 Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yetişkin Modülü-Tezli
 • 2018-2013 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümü
 • Eylül 2012- Şubat 2013 Marie Curie Sklodowska University - Erasmus Programı
 • 15-16-17 Mart 2022 Kriz, Travma ve Yas Danışmanlığı Eğitimi - Dr. Nevin Dölek
 • Mayıs 2021 Triple P Olumlu Anne Babalık Programı (Çocuk ve Ergen) Hümanist Büro
 • 4-5-13 Temmuz 2020 EMDR I. Düzey Temel Eğitimi (Çocuk ve Ergen) Ümran Korkmazlar Fide Danışmanlık Merkezi
 • 19—22 Temmuz 2018 EMDR I. Düzey Temel Eğitimi Klinik Psikolog Emre KONUK Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • 2017-2019 Şema Terapi Temel Eğitimi Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak  Şema Terapi Enstitüsü
 • 21 Ekim-13 Ocak 2014 Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi Klinik Psikolog Birgül Emiroğlu Oyun Terapileri Derneği     
 • 10 Mart-14 Nisan 2014 (6 Hafta)  Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi II. Modül Rebeca Chow Oyun Terapileri Derneği
 • 2017-2018 Tematik Algı Testi (TAT) -  Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • Rorschach Testi ve Projektif Testlere Kuramsal Giriş Eğitimi Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama Eğitimi Dr. Songül Bozkurt ve Dr. Nursen Oral Türk Psikologlar Derneği
 • Çocuk Değerlendirme Testleri Dr İlkiz Altınoğlu Dikmeer Türk Psikologlar Derneği

Projeler

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ANKA Çocuk Destek Programı Etki Değerlendirme Projesi - Proje Asistanı 
Bize Ulaşın