Uzman Psikolog Özge Kalkan

Mesleki İlgi Alanları

  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
  • Anksiyete Bozuklukları
  • Depresyon
  • Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
  • Bilişsel ve Davranışçı Terapiler

Uzman Psikolog Özge Kalkan

Uzman Psikolog


Mesleki İlgi Alanları

  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
  • Anksiyete Bozuklukları
  • Depresyon
  • Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
  • Bilişsel ve Davranışçı Terapiler

Özge Kalkan, lisans eğitimini 2016 yılında tam burslu olarak öğrenim gördüğü İzmir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yüksek şeref öğrencisi olarak tamamlamıştır. Tam burslu olarak öğrenim gördüğü İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı yüksek lisans programından “Madde Bağımlılığında Travmatik Yaşam Olayları Sıklığı ve İlişkili Bellek Sorunları” başlıklı tez çalışması ile “Uzman Psikolog” derecesini almıştır. 

2017 yılından itibaren Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi AMATEM Servisi ve Erişkin Polikliniği’nde çalışmalarını sürdürmektedir. Mesleki ilgi alanları arasında alkol/madde bağımlılığı, ruhsal travma, depresyon ve anksiyete bozuklukları varken en sık kullandığı terapi yöntemleri Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma Terapisi (EMDR) ve grup terapileridir. 
Terapi süpervizyonlarını Prof. Dr. A. Tamer Aker ve Prof. Dr. Önder Kavakçı’dan almakta olup, halen de süpervizyon sürecine devam etmektedir.  

Eğitim ve mesleki yaşamı boyunca çeşitli alanlarda gönüllülük yapmıştır. Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı’nda bir süre gönüllü projelerde yer almıştır. Aynı zamanda Elazığ Depremi sonrası sahada gönüllü olarak çalışmıştır. 

Bunların yanı sıra bağımlılık alanında Prof. Dr. Kültegin Ögel’in yürüttüğü pek çok projede proje asistanı olarak çalışmakta olup, çeşitli kongre ve bilimsel toplantılarda seminer ve workshoplar düzenlemiştir.

Çalışmaları

2016-devam Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi
2016-devam Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı- Psikososyal Destek

• Sözel Farkındalığın Yokluğunun Dikkatsiz Körlük
Görevi Üzerindeki Etkisi (Deneysel Psikoloji dersi kapsamında, 2015)
• Türkiye Ulusal Televizyon Kanallarında Program İçerikleri (2012-2015)
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. N. Ekrem Düzen
Görev: Veri toplama, veri girişi ve veri düzenleme
• Üniversite Öğrencilerinde Kişilik Özellikleri ile Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzları İlişkisi (2013)

A Common Monitoring and Evaluation Framework for Mental Health and Psychosocial Suppport in Emergency Settings, Field Test Version. Inter-Agency Standing Committee (IASC) Reference Group for Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings, 2017.

Alwan, A., Saraceno, B., Saxena, S., 2010.Ruh Sağlığı Eylem Programı Yeni Müdahale (Yaklaşım) Rehberi (mhGAP),1.Versiyon, Dünya Sağlık Örgütü(Ö. Kalkan, E.Önder, Çev.)İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.

2013 Altop, E., Azizoğlu, A., Boydak, M. M. ve Kalkan, Ö. (2013).
Üniversite Öğrencilerinde Kişilik Özellikleri ile Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzları İlişkisi. (19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi)

• Nöropsikolojik Testler Eğitimi
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ, 2018
( Wechler Bellek Testi, Semantik akıcılık ve harf akıcılığı testleri, Stroop Test,
Wisconsin Kart İşleme Testi, Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi, Benton Yüz Tanıma
Testi, Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Boston Adlandırma Testi, WAİS İkili
Benzerlikler Testi, İz Sürme Testi)

• Moxo Dikkat Performans Testi Uygulayıcı Eğitimi, 2018

• Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimi / DABATEM, 2017
Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları: Panik Hastalık, Agorafobi ve Sosyal Kaygı
Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları: Travma Sonrası Stres Hastalığı
Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları: Obsesif- Kompülsif Hastalık
Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları: Yaygın Kaygı Hastalığı ve Depresyon
•Temel Bağımlılık ve Bağımlılık Danışmanlığı Sertifika
Programı- İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, 2017

• 2. Travma Sempozyumu (Nisan 2017)
Türk Psikologlar Derneği; Travma, Afet ve Kriz Birimi/
İstanbul
• Açık Üniversite Konferansları: Terör ve Ruhsal Travma (Şubat, 2017)
İstanbul Bilgi Üniversitesi / İstanbul
• Suriyeli Hekimlerin Uyum Eğitimi ( Aralık, 2016)
Sağlık Bakanlığı / İstanbul
• Ruh Sağlığı Eylem Programı Yeni Müdahale Rehberi Eğitici
Eğitimi (Aralık, 2016)
Dünya Sağlık Örgütü / İstanbul
• Nöropsikolojik Testte Psikometrik Değerlendirme: Stroop
Testi TBAG Formu ( Temmuz, 2015)
20. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi / Gaziantep
• İzmir Psikoloji Günleri ( Mayıs, 2015)
Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Günleri /İzmir
• Yaşlanma ile Değişen Bilişsel Süreçler ( Haziran, 2014)
19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi /Samsun
• Travmatik Stres Semptomlarının Tedavisinde EMDR (Temmuz,2013)
18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi /İzmir

Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği
Türk Psikologlar Derneği

Bize Ulaşın