Prof. Dr. M. Emin Önder / Psikiyatri Uzmanı

Mesleki İlgi Alanları

  • Kişilik bozuklukları

Prof. Dr. M. Emin Önder / Psikiyatri Uzmanı

Psikiyatri Uzmanı, Danışman Hekim


Mesleki İlgi Alanları

  • Kişilik bozuklukları

2011 yılında Psikiyatri Profesörlüğü ünvanını alan M. Emin Önder, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Çalışmaları

1962 – 1967 Antalya İnönü İlkokulu
1967 – 1973 Burdur Lisesi
1974 – 1980 Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesi
2
1980 – 1982 Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi
1986 – 1991 Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Uzmanlığı
1987 – 1988 Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü
Yüksek Lisans Özel Öğrencisi
1991 Gazi Üniversitesi Farmakoloji AD Doktora Öğrencisi.
1994 Üniversite Doçentliği
1996 Gazi Üniversitesi Farmakoloji AD Doktora Yeterliliği
Tez Konusu: Fluoksetinin kronofarmakokinetik özelliği.
2001- 2011 Psikiyatri Profesörü, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

1982 – 1986 Ordu Perşembe Merkez Sağlık Ocağı Hekimi (Mecburi hizmet)
1983 – 1985 Sivas 48. Piyade Alayı Tabibi
1986 Muğla-Datça Sağlık Merkezi Hekimi
1986 – 1991 Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri KliniğiAsistanı
1991-1999 Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri KliniğiUzmanı
2001–2006 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Başkanlığı
1999- 2011 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Öğretim Üyesi
2011-Halen Emekli

1987 Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği Üyeliği
1994 Farmakoloji Derneği Üyeliği
1995–2002 Türkiye Psikiyatri Birliği Derneği Kurucu ve halen Türkiye Psikiyatri Derneği
Yönetim Kurulu Üyeliği
1996 Nöropsikiyatri Derneği Üyeliği
2002 Şizofreni Dostları Derneği Üyeliği

1992 ERO Cinsel Yaşam Ansiklopedisi Yayın Kurulu Üyeliği
1993 3P Dergisi Türkiye’de Ruh Sağlığı Hizmeti Veren Kurumların Değerlendirilmesi Ek Sayısı Editörlüğü
1993 3P Dergisi “Psikofarmakoloji’94” Ek Sayı Editörlüğü
1993–2005 Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji (3P) Dergisi Yayın Yönetmeni
1994 Türk Psikiyatri Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği
1995 3P Dergisi “Etik’in Işığında Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji” Ek Sayısı Editörlüğü
1996 Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği; Anksiyete Bozuklukları (7–9 Nisan 1996 Manavgat -Antalya). Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı
1997 Psikiyatri Derneği; Bahar Sempozyumları 1 (23-26 Nisan 1997 KemerAntalya). Düzenleme Kurulu Genel Sekreteri
1997 Bahar Sempozyumları 1 Sempozyum Kitabı Editörlüğü
1998 Psikiyatri Derneği; Bahar Sempozyumları 2 (29 Nisan–3 Mayıs 1998, Side-Antalya). Düzenleme Kurulu Genel Sekreteri
1998 Bahar Sempozyumları 2 Sempozyum Kitabı Editörlüğü
1999 ML Oftalmaloji Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği
1999 Psikiyatri Derneği; Bahar Sempozyumları 3 (27 Nisan-2 Mayıs 1999, Belek-Antalya). Düzenleme Kurulu Genel Sekreteri
1999 Bahar Sempozyumları 3 Sempozyum Kitabı Editörlüğü
2000 Klinik Psikiyatri Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği
2000 Anadolu Psikiyatri Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği
2000 Türkiye Psikiyatri Derneği; Bahar Sempozyumları (26–30 Nisan 2000, Kemer-Antalya) Düzenleme Kurulu Genel Sekreteri
2000 3P Dergisi Deprem ve Psikiyatri Ek Sayısı Editörlüğü
2000 Psikolojik Travma Yazıları Editörlüğü
2000 Bahar Sempozyumları 4 Sempozyum Kitabı Editörlüğü
2001 Bağımlılık Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği
2001 Cumhuriyet Dönemi Psikiyatri Dizini Editörlüğü
2001 Bahar Sempozyumları 5; Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı- Dünya Psikiyatri Birliği Bölgesel Toplantısı (24–29 Nisan 2001, KemerAntalya).
Düzenleme Kurulu Genel Sekreteri
2002 3P Dergisi (Noradrenerjik Sistem ve Reboksetin) Ek Sayı Editörlüğü
2002 Şizofreni Günleri II Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği
2002 Bahar Sempozyumları 6; Türkiye Psikiyatri Derneği YıllıkToplantısı Düzenleme Kurulu Sekreteri
2002 Bahar Sempozyumları 6; Sempozyum KitabıEditörlüğü
2003 3P Dergisi “Bipolar Bozukluk ve Ketiapin” Ek Sayı Editörlüğü
2003 Psikeart-Popüler Bilim ve Sanat- Dergisi Editörlüğü
2003 39.Ulusal Psikiyatri Kongresi (14–19 Ekim 2003) Düzenleme Kurulu Başkanlığı
2003 39.Ulusal Psikiyatri Kongresi KitabıEditörlüğü
2003–2006 Ruhsal Travma Toplantıları (Ulusal RTT1 Kocaeli, 2003) (Ulusal RTT2, İstanbul, 2004) (Uluslararası RTT3, İstanbul 2005) (Ulusal RTT4, İstanbul,
2006) Düzenleme Kurulu Başkanlığı
2004 KOÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri AD “İkinci Evimiz” Gündüz Hastanesi Projesi ve Türkiye’deki ilk Gündüz hastanesinin yaşama geçirilmesi
2007 Uluslararası Travma Toplantıları 5,İstanbul Düzenleme Kurulu Üyeliği
2007-halen Psike Dergisi Yayın Yönetmeni
2009-Halen Psikeart Dergisi Yayın Yönetmeni
2012 1.Psikeart Günleri/Düzenleme Kurulu Başkanlığı İstanbul
2012 İnternational Psychological Travma Meetings. November 30 th-December 2,2012, Düzenleme Kurulu Üyeliği

1996 Akbıyık Dİ, Önder E, Gökkurt E, Sümbüloğlu V. “Genel Sağlık Anketi: Üç ayrı
puanlama yöntemine göre geçerlik ve test-tekrar test güvenirlik” isimli araştırma ile 3P
Dergisi En İyi Üçüncü Araştırma Teşvik Ödülü almıştır (1996).
1999 Akbıyık DI, Mendel EG, Önder ME, Cording C.Almanya da yaşayan Türkler de
“göçmen olmanın“ depresyon ve somatik semptomlar üzerine etkisi adlı araştırma 6.
Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresinde Prof. Dr. Rasim Adasal Araştırma ödülü almıştır.
2001 Tural Ü , Coşkun B, Önder E, Çorapçıoğlu A, Yıldız M, Kesepara C, Karakaya I,
Aydın M, Erol A, Torun F, Aybar G., “Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)
belirtilerinin ön belirleyicileri” isimli poster bildirisi 37. Ulusal Psikiyatri Kongresinde
“Türkiye Psikiyatri Derneği Araştırma Ödülü” ile ödüllendirilmiştir.
2003 Önder E, Tural Ü, Kırımlı GY, Kurdoğlu S, Erdoğan S, Aker T, Kılıç C, Boşgelmez
Ş, Cerit C, Özten E, Gökbakan M, Yıldız M., “Depremden 3 yıl sonra travma sonrası
stres bozukluğunun görülme sıklığı ve görülmesini etkileyen faktörler” isimli poster
bildiri ile VII. Bahar Sempozyumlarında “Türkiye Psikiyatri Derneği Araştırma Ödülü”
ile ödüllendirilmiştir.
2003 Tural Ü, Önder E, Akansel G, Aker T, Boşgelmez Ş., “Travma Sonrası Stres
Bozukluğu (TSSB) olan hastaların tanı ve tedavi aşamalarında travmanın tekrar
yaşantılanması sırasında fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) ile beyin
aktivasyonunun sinir gelişim faktörleri ve gen ekspresyonu arasındaki ilişkilerin
değerlendirilmesi” isimli araştırma projesi VII Bahar Sempozyumlarında “Türk
Psikiyatri Derneği Araştırma Projesi Destek Ödülü” ile ödüllendirilmiştir (2003).
2004 Önder E, Tural Ü, Aker T, Kılıç C, Gökbakan M, Özten E, Boşgelmez Ş., “Travma
sonrası stres bozukluğunun Marmara Depreminden 5 yıl sonra görülme sıklığı:
Epidemiyolojik bir çalışma” isimli araştırma projesi VIII. Bahar Sempozyumlarında
“Türkiye Psikiyatri Derneği Araştırma Projesi Destek Ödülü” ile ödüllendirilmiştir
(2004).
2004 Tural Ü, Çorapçıoğlu A, Boşgelmez Ş, Köroğlu G, Duman C, Önder E., “A double
blind, placebo-controlled trial of folic acid addition in fluoxetine for treatment of
obsessive-compulsive disorder” başlıklı çalışması ile 17th European College of
Neuropharmacology (ECNP) Kongresinde “ECNP Travel Award” ile
ödüllendirilmiştir (2004).

A) BASILMIŞ YAYINLAR
Önder ME, Fidaner H, Şahin AR, Tan D. Nöroleptik malign sendrom. Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1990; 30: 31–34.
Önder ME, Şahin AR, Fidaner H, Tan D. Nöroleptik malign sendrom tedavisinde elektrokonvülsif tedavi. Türk Psikiaytri Dergisi 1990; 1: 203–204.
Önder ME, Şahin AR, Fidaner H, Tan D. Bir devlet hastanesi psikiyatri kliniğine nöroleptik malign sendrom görülüşü ve bunu etkileyen faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi 1990; 1: 249–254.
Önder ME, Şahin AR. NMS ile letal katatoni arasındaki farklılıkların gözden geçirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi 1990;1: 249–254
Önder ME. Serum kreatin fosfokinaz ve psikoz. Türk Psikiyatri Dergisi 1991;2: 224–228.
Önder ME, Fidaner H, Bitlis V, Şahin AR. Pozitif ve negatif belirtili şizofreni ve kreatin fosfokinaz. Türk Psikiyatri Dergisi 1992; 3: 31–34.
Önder ME, Bitlis V, Fidaner H, Arıhan G. Her iki cinste intramusküler klorpromazin ve serum fizyolojik uygulamasının serum CPK düzeylerine etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 1992; 3: 261–265.
Önder ME, Şahin AR. Türkiye'de psikiyatrinin bugünü. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1993;1:64–71
Tek C, Önder ME, Duruarı Ş.İşkence sonrası görülen ruhsal belirtiler. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1993;1(Ek.3):26–30.
Dilbaz N, Bitlis V, Önder ME, Fidaner H, Duman T, Tan D. Sistemik Lupus Eritamatozis‘de nöropsikiyatrik görünüm: Olgu sunumu ve gözden geçirme. Türk
Psikiyatri Dergisi;1993;4:120–125.
Önder ME, Dilbaz N. Serotonin ve reseptörlerinin psikiyatrik bozukluklardaki önemi. 3P Dergisi 1994;2:61–65.
Dilbaz N, Önder ME. Yeni bir antidepresan: Venlafaksin. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2(Ek.1): 81–88
Önder ME, Dilbaz N. Agresyonda psikofarmakolojik tedavi.3P Dergisi 1994;2(Ek.1) : 60–75.
Tek C, Önder ME. Depresyonun psikofarmakoljik tedavisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2(Ek.1): 40–53.
Önder ME, Çelikel B, Dilbaz N, Şenol S. Negatif ve pozitif belirtili şizofren hastalarda kan grupları. Düşünen Adam 1994; 7: 15–17.
Önder ME, Cihan R,Şenol S. Katatoni, nöroleptik malign sendromun bir habercisi olabilir mi: Bir olgu sunumu. Türk Psikiyatri dergis 1994; 5: 291–294.
Dilbaz N, Önder ME, Şenol S. Şizofreni ve affektif bozukluk tanısı olan hastalarda humoral immünite. Türk Psikiyatri Dergisi 1994; 5: 217–220.
Şenol S, Önder ME, Özalp E. Konversiyon belirtisi olarak körlük: Bir olgu sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi 1994;5: 291–294.
Önder ME, Fidaner H, Fidaner C. Serum CPK düzeyleri saptanan şizofreni tanısı alan hastalarda negatif ve pozitif belirtilerindeğerlendirilmesi. Nöropsikiyatri Arşivi
1994; 31: 137–141.
Görpelioğlu S, Önder ME. Elektrokonvülsif tedavinin serum kreatin fosfokinaz ve kardiyak izoenzimler üzerindeki etkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 1994; 142–145.
Dilbaz N, Önder ME. Anksiyete bozukluklarının psikofarmakolojik tedavisi. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2(Ek.1): 60–75.
Önder ME. Antihipertansif ilaçların davranış üzerine etkileri. MN Doktor 1994; 2: 310–312.
Akbıyık İD, Önder ME. Ruh sağlığı hizmetlerinde ulaşım yolları ve sorunlar. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1995; 3: 44–49.
Önder ME, Beştepe E. Obsesif kompulsif bozuklukta farmakolojik tedavi. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1995; 3(Ek.2): 22–28.
Önder ME. Psikofarmakoloji: Gelecek şimdi mi başlıyor. MN Farmakoloji ve Tedavi 1995; 1: 45– 46.
Güz H, Önder ME. Alkol bağımlılığının farmakolojik tedavisi. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4(Ek.2): 37-43.
Akbıyık Dİ, Önder ME, Gökkurt E, Sümbüloğlu V. Genel Sağlık Anketi: üç ayrı puanlama yöntemine göre geçerlik ve test-tekrar test güvenirlik. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4: 91–99.
Önder ME. Nöroleptik malign sendrom. İzmir Psikiyatri Sürekli Yayınları 1996; 4: 556–56
Önder ME, Tüzer V, Tüzer T. Nöroleptik ilaçlar: etkinlikleri ve sınıflandırılmaları. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4(Ek.4): 5–12.
Güz H, Önder ME. Duygudurumla ilişkili bir geç diskinezi olgusu. Türk Psikiyatri Dergisi 1998; 9: 139–143.
Önder ME. Depresyonun psikofarmakolojik tedavisindeki yenilikler. Hipokrat 1998; 74: 32– 43.
Önder ME, Küçükada K. Mirtazapinin farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1998; 6 (Özel sayı.1): 10–13.
Önder ME. Serotonin ve atipik antipsikotik ilaçlar. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1998; 6(Özel sayı.2): 5–9.
Önder ME, Küçükada K. Şizofreni ve dopamin. Şizofreni dizisi 1999;2:45–47. Araştırma Grubu. Madde kullanıcılarının özellikleri: Türkiye'de çok merkezli bir
araştırma. 3P Dergisi 1999; 7(Ek1): 5–43.
Araştırma Grubu. Madde kullanıcılarının özellikleri: Türkiyede çok merkezli bir araştırma (2.Aşama). 3P Dergisi 1999;7(Ek.4):5–40.
Önder ME. Şizofreni ve katekolaminler. Şizofreni Monografları 2000;3:124–143.
Önder ME. Şizofreni ve serotonin. Şizofreni Monografları 2000;3:144–152.
Önder ME, Okay T. Glutamaterjik sistem ve şizofreni. Şizofreni Monografları 2000;3:153–163.
Önder ME, Kısa C. Fosfolipidler: Şizofrenide membran hipotezi. Şizofreni Monografları 2000;3:164–170.
Önder ME, Kısa C, Çıngı AD. Kolesistokinin. Şizofreni Monografları 2000;3:171–177.
Akbıyık DI, Mendel E6, Önder ME, Cording C.Almanya da yaşayan Türkler de “göçmen olmanın“ depresyon ve somatik semptomlar üzerine etkisi Kriz Dergisi 2000 ;7 (2):25-29
Tural Ü, Açıkgöz Ç, Önder ME. Adenozin ve şizofreni. Şizofreni Monografları 2000; 3:178–184.
Önder ME, Tural Ü. Travmaya biyolojik yanıt. Psijkolojik Travma Yazıları 2000;3:6–19.
Akdemir A, Önder ME. Travmanın biyolojisi. 3P Dergisi 2000;8(Ek.1):5–8
Önder ME, Tural Ü. Travma sonrası stres bozukluğunun farmakolojik tedavisi. 3P Dergisi 2000;8(Ek.1):47–52.
Beştepe E, Tüzer U., Tüzer T., Aydemir Ç., Önder ME. Psikiyatrik, psikosomatik hasta ve kontrol grubunda aleksitimi: Karşılaştırmalı bir çalışma. 3P Dergisi; 2000;
8: 177- 183.
Evren C., Ögel K., Tamar D., Önder ME, Çakmak D. Eroini damar yoluyla kullanan ve kullanmayanlar arasındaki özelliklerin karşılaştırılması. Türkiye’de Psikiyatri 2000; 2:
121- 127.
Tural Ü, Önder E. “Psikiyatrik belirtiler ve frontal-subkortikal döngüler”, Nöropsikiyatri Arşivi, 38, 24–31 (2001).
Tural Ü ve Önder E., “Geri dönüşümlü monoamin oksidaz – A inhibitörleri (RIMA) farmakolojisi”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 4, 5-11 (2001).
Tural Ü, ve Önder E., “Depresif bozuklukların tedavisinde moklobemid kullanımı”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 4, 12-16 (2001).
Önder E. ve Tural Ü. “Alzheimer hastalığının farmakolojik tedavisi”, 3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 9, 281–288 (2001).
Yüksel, G, Tural Ü ve Önder E. “Psikiyatrik belirtilerle seyreden bir Wilson hastalığı olgusu”, 3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi,9, 311–314 (2001).
Tural Ü ve Önder E, “Glutamaterjik sistem, N-metil D-Aspartik Asit Reseptörleri ve Depresyon”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 5, 30–34 (2002).
Torun F, Önder E, Torun S, Tural Ü, ve Şişmanlar ŞG, “Montgomery-Asberg depresyon derecelendirme ölçeği Türkçe versiyonunun özgüllüğü ve duyarlılığı”, 3P Psikiyatri
Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi,10, 229–234 (2002).
Torun F, Önder E, Torun S, Tural Ü, Şişmanlar ŞG, “Montgomery-Asberg depresyon derecelendirme ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği”, 3P Psikiyatri Psikoloji
Psikofarmakoloji Dergisi, 10, 319–330 (2002).
Gökbakan M, Aker T, Önder E, Sanrılı bozukluklar. Psikeart; 1, 1–24 (2003)
Yıldız M, Önder E, Tural Ü, Balta H.İ. ve Koçalım N, “Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlerin psikotik bozukluklar ve tedavisine yönelik tutumları”, Türk Psikiyatri Dergisi, 14,106–115 (2003).
Memik NÇ, Tural Ü ve Önder E., “Ketiapin ile ilişkili olan sinus yaşikardisi: İki vaka sunumu”. 3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 11, 235–239 (2003
Yıldız M, Tural Ü, Kurdoğlu S. ve Önder E, “Şizofreni Rehabilitasyonunda Aile ve Gönüllülerle Yürütülen Bir Kulüp-Ev Denemesi”, Türk Psikiyatri Dergisi, 14, 281–287 (2003).
Önder E. ve Tural Ü., “Faster response in the depressive patients treated with fluoxetine alone than in combination with buspirone”, J Affect Disord, 76, 215-219 (2003).
Tural Ü ve Önder, E., “Fluoxetine once every third day in the treatment of major depressive disorder”, Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 253, 307-312 (2003).
Gürkan, Y., Yıldız, T., Ü. Tural, Önder, E., Solak, M., Toker, K., Elektrokonvulzif tedavi remifentanilin tiyopental dozu, konvulziyon süresi ve hemodinamik yanıta etkisi. Türk
Anestezi Reanimasyon Derneği Dergisi, 32, 269–273 (2004).
Tural Ü, Coşkun, B., Önder, E., Çorapçıoğlu, A, Yıldız, M., Kesepara, C., Karakaya, I., Aydın, M., Erol, A., Torun, F., Aybar, G. “Psychological Consequences of the 1999 Earthquake in Turkey”, J Trauma Stress 17:451-9 (2004).
Yaluğ İ, Ü. Tural, Kırmızı Alsan E, Önder E., “Nöroleptik Malign Sendrom: Bir olgu nedeniyle gözden geçirme”. 3P Dergisi 13, 115–118 (2005).
ÖY Öç, ŞG Şişmanlar, B Ağaoğlu, Ü Tural, E. Önder, “Anne-Babalarında Ruhsal Bozukluk Olan Çocukların Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi”. Klinik Psikiyatri Dergisi 2006; 9(3):123–130.
Önder E, Tural Ü, Aker T,“A comparative study of fluoxetine, Moclobemide, and Tianeptine in the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder Following an Earthquake” Eur Psychiatry, 21, 174–179 (2006).
Önder E, Tural Ü., Aker T, Kılıç C, Erdoğan S. “Prevalence of Psychiatric Disorders Three Years after the 1999 Earthquake in Turkey: Marmara Earthquake Survey (MES)”, Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 41, 868-874 (2006).
Dilbaz N, Karamustafaoğlu O, Oral T, Önder E, Çetin M. Psikiyatri polikliniğine başvuran şizofreni hastalarında tedaviye uyumun ve uyumu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Klinik Psikofarmakoloji, 7:28-32 (2007)
Önder E, Tural U, Gökbakan M. Does Gabapentin Lead to Early Symptom Improvement in Obsessive-Compulsive Disorder? Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 258:319 – 23 (2008)
Ü. Tural, Onder E. “Clinical and pharmacologic risk factors for Neuroleptic Malignant Syndrome and their association with death” Psychiatry Clin Neurosci, 64: 79-87 (2010).
Ü. Tural, Onder E., Aker T. Effect of Depression on Recovery from PTSD. Community Ment Health J 2012; 48(2):161-6.

B. ANSİKLOPEDİ YAYINLARI
Önder ME. Kıskançlık ve psikiyatri. ERO Cinsel Yaşam Ansiklopedisi. İstanbul: Boyut Yayınevi, 1992.
Önder ME. Kadınlar ve depresyon. ERO Cinsel Yaşam Ansiklopedisi. İstanbul: Boyut Yayınevi, 1992.
Önder ME. Kadın ve annelik. ERO Cinsel Yaşam Ansiklopedisi. İstanbul: Boyut Yayınevi, 1992.
Önder ME. Bilinçaltının dili: Rüyalar. ERO Cinsel Yaşam Ansiklopedisi. İstanbul: Boyut Yayınevi, 1992.

C. KİTAP
Jenkins SC, Hansen MR. Pocket Reference for Psychiatrists. Önder ME (Çeviri Editörü).
Psikiyatristler için cep kılavuzu. Ankara: Compos Mentis Yayınları, 1996.
Wise MG, Rundel JR. Consultation Psychiatry. Önder ME (Çeviri Editörü) Konsultasyon Psikiyatrisi. Ankara: Compos Mentis Yayınları, 1997.
Mezzich JE, Kleinmann A, Fabrega H, Parron DL. Culture and Psychiatric Diagnosis: A DSM-IV
Perspective. Önder ME, Tüzer V (Çeviri Editörleri). Kültür ve Psikiyatrik Tanı: DSM
IV Bakış Açısıyla. Ankara Compos Mentis Yayınları, 1997.
Doğruer Z, Göka E, Önder ME. Yeni (Atipik) Antipsikotik İlaçların Kullanım Rehberi. İstanbul, 1999.
Tural Ü ve Önder E, “Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Farmakolojik Tedavisi”, Psikolojik
Travma ve Sonuçları, eds. T. Aker ve E. Önder,121–132, 5 US Yayınları, İstanbul, 2003.
Önder ME ve Tural Ü, “Travmaya Biyolojik Yanıt”, Psikolojik Travma ve Sonuçları, Eds. T. Aker
ve E. Önder, 35–42, 5 US Yayınları, İstanbul, 2003.
Önder ME ve Tural Ü, “Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Tedavi Kılavuzu”, Anksiyete Bozuklukları Tedavi Kılavuzu, ed. R. Tükel, 189–219, Türkiye Psikiyatri Derneği
Yayınları, Ankara, 2004.
Tural Ü, Aker T, Önder E “Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Patogenezi”, Anksiyete Bozuklukları, ed. R. Tükel, 405–422, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, 2006.
Önder ME ve Tural Ü, “Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Farmakoterapisi”, Anksiyete Bozuklukları, ed. R. Tükel, 423–446, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara,
2006.
Önder ME ve Alkın T, “Psikofarmakoloji”.İstanbul: Art yayıncılık, 2012 (baskıda).
Önder ME. Panik atağının görüldüğü ruhsal bozukluklar. İstanbul: Say yayıncılık ,2012 (baskıda)

I) BİLDİRİLER
Önder ME, Şahin AR, Fidaner H. Bir devlet hastanesinde nöroleptik malign sendrom görülmesini etkileyen faktörler. 25. Ulusal Psikiyatri ve Nöroloji Bilimler
Kongresi. Mersin, 1989. Serbest Bildiri.
Önder ME, Fidaner H, Tan D. Nöroleptik malign sendrom: üç olgu sunumu.25. Ulusal Psikiyatri ve Nöroloji Bilimler Kongresi. Mersin, 1989. Serbest Bildiri.
Önder ME, Mutlu E, Bitlis V, Fidaner H. Serum kreatin fosfokinaz . MBPRS ve psikoz.
27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Antalya, 1991. Serbest Bildiri.
Şahin AR, Önder ME, Mutlu E, Küçükkömürcü Ş, Fidaner H, Tan D. Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği'ne yatan hastaların tanı, yatış süresi ve sosyodemografik özellikleri.27.
Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Antalya, 1991. Serbest Bildiri.
Önder ME, Mutlu E, Fidaner H, Tan D. Psikotik hastalar ile kontrol gruplarının serum CPK düzeylerinin karşılaştırılması. 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Antalya,
1991. Serbest Bildiri.
Önder ME, Mutlu E, Fidaner H, Tan D. Bir psikiyatri kliniğine yatarak tedavi gören hastaların başvurma yollarının incelenmesi. 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi.
Antalya, 1991. Poster Bildiri.
Önder ME, Mutlu E, Fidaner H, Tan D. Minör fiziksel anormallikler ve şizofreni. 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Antalya, 1991. Poster Bildiri.
Mutlu E, Küçükkömürcü Ş, Şahin A, Önder ME, Fidaner H, Tan D. Bir psikiyatri kliniğine yatarak tedavi gören hastaların intihar girişimleri yönünden
incelenmesi. 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Antalya, 1991. Poster Bildiri.
Küçükkömürcü Ş, Şahin AR, Önder ME, Mutlu E, Fidaner H, Tan D. Psikiyatri kliniğine yatan hastaların aile özellikleri.27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Antalya,
1991. Poster Bildiri.
Önder ME, Mutlu E, Tan D. Psikotik hastaların serum CPK düzeyleri. 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Antalya, 1991. Poster Bildiri.
Önder ME, Bitlis V, Fidaner H, Arıhan G. The effects of intramusculer injection of chlorpromazine on serum creatin phospokinase level in men and women. 1st
İnternational Symposium of Psychopharmacology. Güllük, 1991. Poster Bildiri.
Önder ME, Şahin AR, Fidaner H, Arıhan G. The evulation of eleven cases of neuroleptic malignant syndrome report in Turkey. 1st İnternational Symposium of "
Psychopharmacology. Güllük, 1991. Poster Bildiri.
Önder ME, Fidaner H, Fidaner C. Serum CPK pozitif ve negatif belirtileri tarama ölçeğinin değerlendirilmesi. 28. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi.
Ankara, 1992. Poster Bildiri.
Soygür H, Arıhan G, Önder ME, Kaptan K, Palaoğlu Ö, Ayhan İH. Clozepine via family intervention program in the treatment of resistant chronic schizophrenia. Campaign
on schizophrenia. Campaign on Schizophrenia 1995. Florence, 10- 12 March 1995. Poster Bildiri.
Ünal AI, Önder ME. Şizofreni tedavisinde Melperon etkinliğinin değerlendirilmesi. 32.
Ulusal Psikiyatri Kongresi. Ankara, 25–28 Eylül 1996. Poster Bildiri.
Doğan S, Önder ME. Ankara Numune Hastanesi'ne gönderilen adli vakaların değerlendirilmesi. 32. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Ankara, 25–28 Eylül 1996. Poster Bildiri.
Akbıyık Dİ, Önder ME, Gökkurt E, Sümbüloğlu V. General health questionnaire: validity for three scoring methods and test-retest reliability. X. World Psychiatry Congress. Madrid, 1996. Poster Bildiri.
Beştepe E, Önder ME, Cihan R, Tüzer V, Yılmaz Ç, Temiz H. Psikiyatrik, psikosomatik hasta ve kontrol gruplarında aleksitimi: karşılaştırmalı bir çalışma. 33. Ulusal
Psikiyatri Kongresi. Antalya, 1-4 Ekim 1997. Sözel Bildiri.
Cihan R, Önder ME, Beştepe E, Çelikel B. Psikosomatik bir hastalık olan esansiyel hipertansiyonda aleksitimi. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Antalya, 1–4 Ekim 1997. Poster Bildiri.
Yücel A, Önder ME. Negatif ve pozitif belirtili şizofreni hastalarında IgG ve IgM antikardiyolipin otoantikor düzeyleri. Bahar Sempozyumları 1 Kitabı.
Ankara: Psikiyatri Derneği Yayınları, 1997: 62–63.
Okyay AK, Önder ME. Tip I ve tip II diabetli hastaların yaşam kalitesi, yeti kaybı ve depresyon bulgularına ilişkin özellikleri. Bahar Sempoyumları 2 Kitabı. Ankara:
Psikiyatri Derneği Yayınları, 1998: 64–65.
Küçükada K, Önder ME. Alkol bağımlısı evli ereklerde benlik, eş ve anne algılamaları.
Bahar Sempoyumları 2 Kitabı. Ankara: Psikiyatri Derneği Yayınları, 1998: 65- 67.
Akbıyık Dİ, Önder ME. Somatic symptoms in depression. 9th Congress of Association of Eurpean Psychiatrists. Copenhagen, 20–24 September 1998. Poster bildiri.
Beştepe E, Önder ME, Tüzer V, Aydemir Ç, Ay M, Cihan R, Temiz H. 20 soruluk toronto aleksitimi skalasının güvenilirlik ve geçerliliği.
Çeşme-İzmir, 29 Eylül–3 Ekim 1998. Poster Bildiri.
Vedin-Temiz H, Aydemir Ç, Önder ME. Özkıyım girişimi ile acile başvuran vakalarla major depresyon tanısı almış hastaların karşılaştırıldığı bir çalışma.
35.Ulusal Psikiyatri Kongresi . Trabzon, 6-12 eylül 1999. Sözel Bildiri.
Önder E, Tural Ü., “Majör depresif bozukluğun tedavisinde fluoksetin etkinliğinin, buspiron veya passiflora inkarnata ile güçlendirilmesi”, 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, 147-148, İstanbul, 2001.
Yıldız M, Tural Ü., Kurdoğlu S, Önder E, “Şizofreni rehabilitasyonunda aile ve gönüllülerle yürütülen bir kulüp-ev denemesi”, 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi Program ve Kongre
Bildiri Özetleri Kitabı, 150-151, Marmaris, 2002.
Torun F, Önder E, Torun SD, Tural Ü., Şişmanlar ŞG, “Montgomery-Asberg depresyon derecelendirme ölçeği geçerlik ve güvenilirliği”, 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi
Program ve Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, 212-213, Marmaris, 2002.
Öç ÖY, Şişmanlar ŞG, Ağaoğlu B, Tural Ü, Önder E, “Ruhsal hastalığı olan anne babaların çocuklarındaki ruhsal bozuklukların değerlendirilmesi: bir ön çalışma”, 13. Ulusal
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, 87, Ankara, 2003.
Önder E, Tural, Ü, Kırımlı GY, Kurdoğlu S, Erdoğan S, Aker T, Kılıç C, Boşgelmez Ş, Cerit C, Özten E, Gökbakan M, Yıldız M, “Depremden 3 yıl sonra travma sonrası stres
bozukluğunun görülme sıklığı ve görülmesini etkileyen faktörler” 7. Bahar Sempozyumları Özet Kitabı, 174–176, Antalya, 2003.
Memik NÇ, Tural, Ü, Önder E, “Ketiapin ile ilişkili olan sinus yaşikardisi: İki vaka sunumu”, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 387–389, Antalya, 2003
Yıldız M, Önder E, Tural Ü, Balta HI, Koçalım N. “General practitioners’ attitudes towards psychotic disorders and their treatment in primary health care system in Turkey”, 16th
the European College of Neuropsychopharmacology Congress, Prague, Abstract Book, European Neuropsychopharmacology, 13, S446, Amsterdam, 2003.
Önder E, Tural Ü, Aker T. “A comparative study of fluoxetine, moclobemide, and tianeptine in the treatment of PTSD”, 16th the European College of Neuropsychopharmacology Congress, Prague, Abstract Book, European Neuropsychopharmacology, 13,S366, Amsterdam, 2003.
Tural Ü, Aker T, Önder E, Yüksel G, Kılıç C, Özten E, Cerit C. “PTSD and comorbid depression after the Marmara Earthquake; An Epidemiological Study”, 4 th International Congress on Disaster Psychiatry. Approaches to Disaster Psychiatry: Good Science or Good Intentions, Miami, Programme Book, Miami, 2004.
Tural Ü, Çorapçıoğlu A, Boşgelmez Ş, Köroğlu G, Duman C, Önder E., “A double blind, placebocontrolled trial of folic acid addition in fluoxetine for treatment of obsessive-compulsive disorder”, 17th Congress of the European College of Neuropsychop harmacology,Stockholm,European Neuropsychopharmacology,14, S307
(2004)

II) PANEL, KURS, KONFERANS SUNUMLARI
Önder ME. Cerrahi girişimlere psikiyatrik yaklaşım . Ankara Numune Hastanesi
Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursları: Medikal Konsultasyon.
Ankara, 17-19 Nisan 1995.
Önder ME. Posttravmatik stres bozukluğunun farmakolojik tedavisi. Ankara Numune Hastanesi
Anksiyete Bozuklukları Sempozyumu. Manavgat-Antalya, 7-9 Nisan 1996. Panel
Konuşması.
Önder ME. Şizofreninin klinik belirtileri. Ankara Numune Hastanesi Şizofrenide Yeni Ufuklar
Sempozyumu. Ankara, 1996. Panel Konuşması.
Önder ME. Psikososyal ve siyasal açıdan şiddet. IV. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu. Adana, 7-9
Mayıs 1997. Panel Konuşması.
Önder ME. Antidepresan ilaçların kronofarmakokinetik özellikleri. Bahar Sempozyumları 1.
Antalya, 23–26 Nisan 1997. Panel Konuşması.
Önder ME. Atipik antipsikotikler ve serotonerjik sistem. VI. Anadolu Psikiyatri Günleri.
Erzurum, 10–14 Aralık 1997. Panel Konuşması.
Önder ME. Yayıncılık etiği. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Antalya, 1-4 Ekim 1997. Panel
konuşması
Önder ME. Şizofrenide tedavi seçenekleri. 2. Gazi Günleri. Belek-Antalya 2–5 Nisan
1998. Panel Konuşması.

Önder ME. Psikiyatri uzmanlık eğitimi: Kurumlara genel bir bakış. Bahar sempozyumları
2. Side- Antalya, 29 Nisan–3 Mayıs 1998. Forum Konuşması.
Önder ME. Psikofarmakolojik ilaç etkileşimleri. IV. Uluslararası Farmakoloji Sempozyumu.
İstanbul, 26–28 Ekim 1998. Panel Konuşması.
Önder ME. Serotonin ve şizofreni. II. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. İstanbul, 12-
14 Kasım 1998. Panel Konuşması.
Önder ME. Türk psikiyatrisinde makale yazma ve yayınlama. Bahar Sempozyumları 3.
Antalya, 27 Nisan-2Mayıs 1999. Panel konuşması.
Önder ME. Gençlerin madde ve madde kullanımına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi.
35. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Trabzon, 6–12 Eylül 1999. Panel konuşması.
Önder ME. Cumhuriyet Dönemi Psikiyatri Dizinin ışığında Türkiye’de psikiyatri: Dünden bu güne.
Bahar Sempozyumları 3. Antalya, 27 Nisan - 2 Mayıs 1999. Panel konuşması.
Önder ME. Antidepresan ilaçların eş zamanlı kullanımı. Bahar Sempozyumları 4. Antalya, 26-30
Nisan 2000. Panel konuşması.
Önder ME. Travmanın biyolojik sonuçları. 9.Anadolu Psikiyatri Günleri.
Edirne, 13–17 Haziran 2000. Panel konuşması.
Önder ME. Psikofarmakolojinin dünü ve yarını. 9. Anadolu Psikiyatri Günleri.
Edirne, 13–17 Haziran 2000. Panel konuşması.
Önder ME. Plasebo ve ilaç araştırmaları. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
Antalya, 3–7 Ekim 2000. Panel konuşması.
Devrimci-Özgüven H, Rezaki M, Önder ME. 1. Psikiyatri Eğitimi Çalışma Grubu”Sürekli Psikiyatri
Eğitimi” toplantısı raporu ve öneriler. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Antalya, 3–7
Ekim 2000. Rapor sunumu.
Önder ME. Hekim-Endüstri İlişkisi. Bahar Sempozyumları – VI.
Antalya, 25–29 Nisan 2002(Panel).
Önder ME. Na valproat ve ikincil haberciler. 39.Ulusal Psikiyatri Kongresi.
Antalya, 14- 19 Ekim 2003(Panel).
Önder ME. Depremden üç yıl sonraki TSSB epidemiyolojik çalışması. 39. Ulusal
Psikiyatri Kongresi. Antalya, 14–19 Ekim 2003 (Panel).
Önder ME. Şizofreni, antipsikotik ilaçlar ve nörotenjin. Bahar Sempozyumları, Antalya
2003(Panel).

Önder ME. 1999 Marmara depreminden sonra ruhsal hastalıkların toplumda yaygınlığı.
40. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kuşadası, 28 Eylül – 3 Ekim 2004(Panel).
Önder ME. TSSB tedavisinde antidepresanlar. Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları.
İstanbul, 1–4 Aralık 2005 (Panel).
Önder ME. Dirençli depresyon olgularında farmakolojik tedavi yaklaşımları. Bahar
Sempozyumları IX. Antalya 2005 (Panel).
Önder ME. Deprem sonrası psikolojik sorunlar. 3. İstanbul ve Deprem Sempozyumu.
İstanbul, 9–10 Haziran 2005(Panel).
Önder ME. Anksiyete bozuklukları ve GABA’erjik sistem. Bahar Sempozyumları X.
İstanbul 2006(Panel).
Önder ME. Antipsikotik ilaç kullanan şizofreni hastalarının tedavi uyumunu etkileyen
faktörler. Bahar Sempozyumları – X. İstanbul, 2006 (Panel).
Önder ME. Anksiyete bozukluklarında kanıta dayalı farmakolojik tedavi seçenekleri;
Klinik deneyim ile ne ölçüde örtüşüyor. MSS Akademisi.
Antalya, 2–3 Aralık 2006(Konferans).
Önder ME. Şiddet gösteren hastaya yaklaşım.
Gazi Günleri. Kıbrıs, 6–9 Nisan 2007 (Panel).
Önder ME Benzodiazepine use in anxıety dısorder.4 th Screntific Congress of Anxiety.
Hammamet-tunisia,9–13 march 2005 (panel)
Önder ME. OKB tedavisinde glutamaterjik ve GABA’erjik ilaçlar denenebilir mi?
12.Ergen Günleri. İstanbul, 14–17 Kasım 2007(Panel).
Önder ME. Nörotrofik mekanizmalar ve duygudurum dengeleyicileri, 2.Ulusal
Psikofarmakoloji Kongresi. İstanbul, 21–24 Haziran 2007 (Panel).
Önder ME Gebelikte psikotrop ilaç kullanımı.
Psikofarmakoloji Günleri. Antalya, 2009 (Konferans).
Önder ME Depresyonda tanı, tedavi ve takip Depresyon Sempozyumu İzmit,2009 (kurs)
Önder ME Psikotik bozukluklar. Yeditepe Üniversitesi 5.Tıp Öğrenci kongresi.
İstanbul, 23–25 Nisan 2010 (konferans)
Önder ME Duygudurum dengeleyicisi olarak antikolvülsanlar. Türk Nöropsikiyatri
Derneği 5.Nöropsikiyatri Günleri,23–24 Mart 2012,İstanbul (Panel)
Önder ME İnsan Halleri. İstanbul Modern, İstanbul, 6 Mayıs 2012 (Panel)
Önder ME Stigma ve ruhsal bozukluklar 1. Psikeart Günleri
İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi,23–24 Mayıs 2012 (Panel)

E. TEZ
Önder ME : Psikotik hastalar ile kontrol grupların serum kreatin fosfokinaz
Düzeylerinin karşılaştırılması. Uzmanlık Tezi.
Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Hastanesi. Ankara, 1991.
Önder ME : Fluoksetinin kronofarmakokinetik özelliği. Doktora tezi.
Gazi Üniversitesi Farmakoloji. Ankara, 1996.

Bize Ulaşın