Uzm. Dr. Tuğba Türk Adıyaman / Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı

Mesleki İlgi Alanları

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Kaygı Bozuklukları
 • Tik Bozuklukları
 • Öğrenme bozuklukları
 • Otizm Spektrum Bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı hastalığı)
 • Çocuk ve Ergenlerde Davranış Problemleri
 • Dışa Atım Bozuklukları (idrar ve dışkı kaçırma)
 • Depresyon
 • Ekran (bilgisayar- telefon ) bağımlılığı
 • Zeka gerilikleri
 • Konuşma gecikmesi
 • Çocuk ve Ergenlerde Alkol -Madde kullanımı

Uzm. Dr. Tuğba Türk Adıyaman / Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı

Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı


Mesleki İlgi Alanları

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Kaygı Bozuklukları
 • Tik Bozuklukları
 • Öğrenme bozuklukları
 • Otizm Spektrum Bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı hastalığı)
 • Çocuk ve Ergenlerde Davranış Problemleri
 • Dışa Atım Bozuklukları (idrar ve dışkı kaçırma)
 • Depresyon
 • Ekran (bilgisayar- telefon ) bağımlılığı
 • Zeka gerilikleri
 • Konuşma gecikmesi
 • Çocuk ve Ergenlerde Alkol -Madde kullanımı

Kasım 2021 tarihi itibariyle Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinde çalışmakta olan Uzm. Dr. Tuğba Türk Adıyaman uzmanlık eğitimini 2013-2017 yılında İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde tamamlamıştır. Burada görev yaptığı sürede Çocuk psikiyatrisi polikliniği, Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) ve yataklı çocuk ve ergen psikiyatrisi servislerinde hekimlik yapmıştır. 2018- 2020  yıllarında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde mecburi hizmetini yapmış,  bu süreçte poliklinik hekimliğinin yanında Yüksek Güvenlikli Adli  Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servisi’ nin hekimliğini yürütmüştür. 2020-2021 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğinde görev yapmıştır.

Çalışmaları

Eğitimler:

 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi: 2006-2012
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Eğitimi: T.C Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 2013-2017
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitim Programı, H. Türkçapar, BDPD, 2015
 • BDBD Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitim Programı, V. Görmez, 2021

Tez–Makaleler :

 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde alt üriner sistem belirtilerinin değerlendirilmesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2017
 • Prevalence of Childhood Affective disorders in Turkey: An epidemiological study  J Affect Disord 2018 Oct 1;238:513-521   doi: 10.1016/j.jad.2018.05.014
 • The prevalence of childhood psychopathology in Turkey: a cross-sectional multicenter nationwide study (EPICPAT-T) Nord J Psychiatry 2019 Feb;73(2):132-140. doi: 10.1080/08039488.2019.1574892.


Katıldığı Diğer Eğitimler ve Seminerler:

 • Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları Ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi- Şimdi Ve Yaşamboyu Versiyonu ‘Yapılandırılmış Görüşme Teknikleri’ Kursu ( K-sads), Türkiye Çocuk Ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Nisan 2016
 • Psikodinamik Kuramlar Kursu, Türkiye Çocuk Ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Ocak -Nisan 2016
 • Klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları Programı, AkademiKA İleri Düzey İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi, Aralık 2016
 • Travma ve İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR Uygulamaları Kursu, Doç. Dr. Burhanettin Kaya
 • Pandemi İle İlişkili Sorunlara Yaklaşımda Çocuk Psikiyatristinin Terapi Alet Çantası Eğitim Programı, TC Sağlık Bakanlığı- BDPD, Mayıs 2020
 • Pandemi ve Sonrasında Okul Fobisi ve Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı, Haziran 2020
 • EMDR’ nin Temel Özellikleri ve Çocuk Ergenlerde Kullanımı Workshop, Haziran 2020
 • DEHB Ebeveyn Eğitimi Uygulayıcılığına Giriş, Prof Dr. Eyüp Sabri Ercan, 2020


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
Bize Ulaşın