Uzman Psikolog Zehra Olcay Tuna

Mesleki İlgi Alanları

 • Alkol - Madde ve Davranışsal Bağımlılıklar
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Travma ve İlişkili Bozukluklar
 • LGBTQ+

Uzman Psikolog Zehra Olcay Tuna

Uzman Psikolog


Mesleki İlgi Alanları

 • Alkol - Madde ve Davranışsal Bağımlılıklar
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Travma ve İlişkili Bozukluklar
 • LGBTQ+

İstanbul Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümünü ve Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Yüksek Lisans programını bitirdi. Prof. Dr. Kültegin Ögel’in asistanlığını yaptığı sırada Yeniden Derneği bünyesinde pek çok projede yer aldı. Kadınlara ücretsiz psikolojik destek sunan bir projede psikolog olarak yer aldı. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Bağımlılık Danışma ve Eğitim Merkezi’nde psikolog olarak (BADEM) çalıştı. Halen Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi psikolog olarak görev yapmaktadır.
Çalışma alanları arasında bağımlılık, travma, kaygı bozuklukları gibi başlıklar yer almaktadır. Klinik uygulamada;  Mindfulness Temelli Terapiler, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Terapisini kullanmaktadır.

Çalışmaları

 • Kilit Mülteci Gruplara Yönelik Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Farkındalık Eğitimi, 2020
 • Ruh Sağlığı Eylem Planı (Rsep) , Dünya Sağlık Örgütü, 2018
 • Moxo Dikkat Performans Testi Uygulayıcı Eğitimi, Moxo Türkiye, 2017
 • EMDR 1. Düzey eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü    , 2017
 • Farkındalık Terapisi, Kültegin Ögel, 2017
 • Mindfulness Temelli Stres Azaltma – MBSR Programı, Mindfulness, 2017
 • Bağımlılık ile ilgili sorunlara yaklaşımda temel ilkeler, Kültegin Ögel, 2015
 • Motivasyonel Görüşme Teknikleri Kursu-2, Kültegin Ögel, 2015
 • Motivasyonel Görüşme Teknikleri Kursu-1, Kültegin Ögel, 2014
 • SAMBA (Sigara,Alkol,Madde Bağımlılığı Tedavi Programı)Yeniden Derneği, 2014
 • Anksiyete Tuzaklarına Kognitif Davranışçı Terapi Çözümleri    CBT İstanbul, Christine A. Padesky 2014

 

 • 4. İstanbul Bağımlılık Sempozyumu, Bağımlılık Tedavisinde İnternet Temelli Yaklaşım: SambaSoft, konuşmacı. 2019.
 • 13. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Bireysel Standart Bir Psikoeğitim Programı (BİBAP), konuşmacı. 2019. 
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bağımlılık Tedavisinde EMDR Kullanımı, konuşmacı. 2019.
 • 3. İstanbul Bağımlılık Sempozyumu, Bağımlılıkta Nörobilişsel Eğitim. 2019.
 • 4. Mindfulness Sempozyumu, Bağımlılıkta Farkındalık Terapisi. 2019.
 • Boğaziçi Üniversitesi, Bağımlılık Önleme Seminerleri, eğitimci. 2019.
 • 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Kaymayı Önlemede Psikoeğitim Yaklaşımları, 2019.
 • 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Bağımlılıkta Bilişsel Değerlendirme ve Bireysel Psiko-Eğitim” konuşmacı. 2018.
 • 2. İstanbul Bağımlılık Sempozyumu, Bağımlı Aileleri ile Çalışmak. 2018. 
 • 3. Mindfulness Sempozyumu, Bağımlılık ve Mindfulness. 2018.
 • 1. İstanbul Bağımlılık Sempozyumu, Bağımlılık Sorunlarında Kısa Müdahale, konuşmacı. 2018.
 • 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, “Bağımlılıkta Farkındalık (Mindfulness) Terapisi” konuşmacı. 2017.
 • 10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, “Bir Olgu Üzerinden Naltrekson İmpant Tedavi Süreci” konuşmacı. 2016. 
 • Cumhuriyet Kadınları Derneği, Önleme Seminerleri, eğitimci. 2016-2019. (devam etmekte)
 • 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, “Sağlık Hizmetlerinde Kısa Müdahale”, konuşmacı. 2015.

 • Bağımlılıkta EMDR: Flash Teknik, DBE ve Moodist Hastanesi,2019.
 • Moodcog, Sabancı Üniversitesi ve Moodist Hastanesi,2019.
 • BADEM “Benimle Güvendesin” eğitimleri kapsamında ailelere ve gençlere bağımlılık önleme seminerleri (Eğitmen) 2016
 • BADEM “Madde Kullanımı ile Mücadele” eğitimleri kapsamında aile hekimlerine ve rehber öğretmenlere yönelik eğitimler (Eğitmen) 2016
 • SambaSoft, Alkol-madde kullanıcısının bilgilenmesini sağlayan, çevrimiçi (online) çalışan bir psikoeğitim ve kendini izleme programı, proje asistanı 2015.
 • SambaArt, Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Kısa Müdahale, 2015
 • T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Madde Bağımlılığında Yapılandırılmış Psiko-Sosyal Müdahale Eğitimi (SAMBA), (Eğitici Asistanı) 2015

 • Ögel K, Guliyev C, Tuna ZO, Tekin K, Kalkan Ö, Bezek S, Bektaş D. Bağımlılık: İyileşmek için 66 Temel İlke, Moodist Psikiyatri Nöroloji Yayınları. 2020
 • Altıntaş M, İnanç L, Hunca AN, Ektiricioğlu C, Yılmaz N, Tuna ZO, Üney R. Theory of mind, aggression and impulsivity in patients with synthetic cannabinoid use disorders: a case-control study Anadolu Psikiyatri Derg. Year: 2019, Volume: 20, Issue: 3
 • Ögel K, Guliyev C, Tekin K, Tuna ZO, Bektaş D. Bağımlılık Tedavisinde 66 Temel İlke, Moodist Psikiyatri Nöroloji Yayınları. 2018
 • Öztürk M, Ögel K, Evren C, Bilici R. Bağımlılık Tanı, Tedavi, Önleme. Yeşilay Yayınları
 • Ögel K, Bilici R, Bahadır GG, Maçkan A, Tuna O. The effectiveness of the tobacco, alcohol and drug dependence treatment program (SAMBA) on drug users in probation. Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(4): 270-277.
 • Bilici R, Ögel K, Bahadır GG, Maçkan A, Orhan N, Tuna O. Denetimli Serbestlikte Madde Kullanıcılarının Tedavi Sürecini Etkileyen Faktörler: Üç Aylık İzlem Sonuçları. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. 2017.
 • BADEM (Bağımlılık Danışma ve Eğitim Merkezi)-Madde Kullanımı ile Mücadele Aile Rehber Kitapçığı
Bize Ulaşın