Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Yelboğa
Psikiyatri Uzmanı

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Yelboğa

 • Travma ve İlişkili Bozukluklar
 • Karmaşık Travma
 • Disosiyatif Bozukluklar
 • Kaygı Bozuklukları
 • Depresyon
 • Şizofreni
 • Bipolar Bozukluk
 • OKB
 • Psikosomatik Hastalıklar
 • Gebelik, Doğum ve Lohusalık Dönemindeki Ruhsal Bozukluklar

Psikiyatri Uzmanı Dr. Zekeriya Yelboğa, 1973 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da aldı. 2000 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ndeki tıp eğitimini bitirdi. 2010 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlayarak psikiyatri uzmanı Unvanını aldı. 2010-2014 yılları arasında Sivas Askeri Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde çalıştı. 2014-2021 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğinde Doktor Öğretim üyesi olarak çalıştı. GATA Askeri Psikoloji ve Harp Psikiyatrisi BD’denin kuruluşunda görev aldı. Burada travma ve stresörlerle ilgili çeşitli çalışmalar yaptı.

Prof Dr Ülkü Gürışık FRCPsych (Fellow of Royal Psychiatrists, Londra) Psikanalitik psikoterapi süpervizyonu, kurumsal psikanaliz eğitimi ve Psikanalitik grup psikoterapisi eğitimleri, EMDR, Destekleyici psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, NATO Advenced Study İnstitue tarafından düzenlenen eğitimi ve Akılcı Duygulanım Bilişsel Davranışçı Terapi alanlarında terapi eğitimleri aldı.

Meslek hayatının büyük kısmında travma ve stresörlerle ilişkili bozukluklar, panik bozukluk, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, bipolar bozuklukta EMDR terapisi, gebelikte kaygı bozuklukları ve depresyon, kayıp, yas ve ölüm, kanser psikolojisi ve psikiyatrik bozukluklar ve terapileri, şizofreni ve obsesif kompulsif bozukluk alanlarında araştırmalar yapmıştır.

Yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış makaleleri, sözlü ve yazılı sunumları, kitap bölümleri ve psikiyatri ders kitaplarında çevirileri vardır.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Yelboğa Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinde hizmet vermektedir.

 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi, 2000
 • Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, 2010
 • Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde Doktor Öğretim Üyesi, 2014-2021

Terapi Eğitimleri:

 • EMDR
 • Psikanalitik Terapi

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 • Cansu Ulaş, Travmatik geçmişi olan eşik alti belirtileri bulunan bipolar bozukluk tanılı hastalara göz hareketleri ile duyarsizlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) terapisi uygulaması 2017.
 • Rukiye Çınar, Kanser tanısı olan hastaların psikiyatrik belirtilerinde EMDR terapisinin etkinliği 2020

Yurt içinde yayımlanmış kitap içinde bölüm yazarlığı:

 • Z. Yelboğa, Ö Kavakçı, Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanı ve Tedavi Klavuzu. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Yaygınlığı. S, 41-53, TPD Yayınları, Ankara, Nisan 2018.ISBN: 978-605-81674-0-7
 • Ö. Kavakçı, N. Yılmaz, Z. Yelboğa Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar. Akut Stres Bozukluğu. S, 117-135, TPD Yayınları, Ankara, Mart 2019. ISBN: 978-605-81674-2-1
 • N. Yazıhan, Z. Yelboğa, Fizyolojik Psikoloji Davranışın Nörobiyolojik Temelleri (Basımda)
 • Yelboğa, D. Ö. (2022). Psikiyatrik Öyküyü Alma. P. D. Ataseven, D. Ö. Karagöz, D. Ö. Karahan, & D. Ö. Ağadayı içinde, Öykü Alma ve Fiziksel Muayane, Temel Hekimlik Uygulamaları (s. 67).
  N. Yazıhan, Z. Yelboğa, Fizyolojik Psikoloji Davranışın Nörobiyolojik Temelleri

Yayınlar

 • Doruk A, Türkbay T, Yelboğa Z, Çiyiltepe M, İyisoy A, Sutcigil L, Özşahin A. Autonomic Nervous System Imbalance in Young Adults with Developmental Stuttering. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 18: 274-281 (2008).
 • Çelik C, Özdemir B, Özmenler KN, Yelboğa Z, Balıkçı A, Doruk A, Bozkurt A. Efficacy of paroxetine and amitriptyline in combat related posttraumatic stress disorder (PTSD): An open-label comparative study. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 21: 179-185 (2011).
 • Yazıhan N, Yelboğa Z. Tavma sonrası stres bozukluğu hastalarında üstbilişlere ilişkin inançlar:Klinik Psikiyatri Dergisi 2019;22:445-451 DOI: 10.5505/kpd.2018.54154
 • Z. Yelboga, N. Lapsekili, C. Celik, K.N. Özmenler, Abstracts of the 20th European Congress of Psychiatry. Investigation of autonomic response changes to traumatic stimuli in posttraumatic stress disorder using neurovisceral integral model, European Psychiatry, Volume 27, 2012, Page 1.
 • N. Lapsekili, Z. Yelboga, M. Ak, Abstracts of the 20th European Congress of Psychiatry. Screening adult attention deficit hyperactivity disorder in adults diagnosed with substance abuse disorder, European Psychiatry, Volume 27, 2012, Page 1
 • N. Yazıhan, Z. Yelboğa, C. Çelik . Combat Related Nouns and Their Emotional Impressions. The International Neuropsychological Society, The Polish Neuropsychological Society and The Polish Neuroscience Society Joint Mid-Year Meeting, June 30-July 3, 2010 Krakow. Poland
 • Lapsekili, N. & Yelboga, Z. (2014) [Metaphor in Psychotherapy]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 3 (2), 116-125.
 • Lapsekili, N. & Yelboga, Z. Treatment of Flight Phobia (Aviophobia) Through The Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Method: A Case Report. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:168-172.
 • Z. Yelboga, E. Koralı. Psikofarmakoloji ve cinsel işlev (Derleme). Androloji Bülteni, 2015; 65: 189-193
 • Lapsekili, N. Ak, M. Yelboga, Z.. Clozapine Usage in Turkish Society A General Review. FABAD J. Pharm. Sci. 2011; 36:161-165.
 • Türk Toplumunda Klozapin Kullanımı: Bir Gözden Geçirme. N. Lapsekili, M.  Ak, Z. Yelboğa. 48. ulusal psikiyatri kongresi-BURSABir Karmaşık Dissosiyatif Bozukluk- Psödologica Fantastika- Olgusu. Z. Yelboğa, A. Doruk, A. Balıkçı. TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Smpozyumu. 06-08 Mayıs 2009 Ankara
 • Travma sonrası stres bozukluğu, Kaçınma Davranışı: İki olgu, Z. Yelboğa, C. Çelik, B. Özdemir, KN. Özmenler. TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Smpozyumu. 06-08 Mayıs 2009 Ankara
 • Z. Yelboğa, E. Cöngüloğlu, N. Yazıhan. Askeri ortamda stresle mücadele, TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Smpozyumu. 06-08 Mayıs 2009 Ankara
 • N. Aydın, F. Akdeniz, Z. Yelboğa, Ö. Kavakçı, B. Postmontier, L. Butterfield. Gebelik yolunda gitmezse, Gebelik kayıpları ve ruhsal hastalıklar, Cesur yürek: travmatik doğum yaşantılarına rağmen iyileşmeyi sağlamak, Travmatik doğum sonucunda değişen TSSB, Gebelik kayıpları ve doğum travmasının iyileştirilmesinde EMDR kullanımı. 7. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 15-19 Nisan 2015 Antalya.
 • Z. Yelboğa, N. Lapsekili. EMDR’nin klinik kullanımı, 18. Klinik Eğitim Sempozyumu, 23-26 Nisan 2014, Antalya
 • Z. Yelboğa, Önder Kavakçı, Emre Konuk, EMDR ve Kompleks Travma, KDTD 4. Ulusal Kongresi, 5-8 Kasım 2015.
 • M. Ak, N Lapsekili, Z. Yelboğa. Psikoterapide duygu açığa çıkarma paneli, 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 12-16 Kasım Antalya.
 • Ö. Kavakçı, Z. Yelboğa. M. Yazıcı Güleç, N. Yılmaz. Travma ve Dissosiasyon, 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 03-07 Ekim 2017 Bursa.
 • Ö. Kavakçı, Z. Yelboğa. Gebelik ve doğum sonrası dönemde EMDR, 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 03-07 Ekim 2017 Bursa.
 • A. Burak Yaşar, C. Ulaş, Ö. Kavakçı, Z. Yelboğa. Travmanın farklı yönleri, 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 16-20 Kasım 2016 Antalya.
 • Ö. Kavakçı, Z. Yelboğa. DEHB Epidemiyolojisi, 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 16-20 Kasım 2016 Antalya
 • Z. Yelboğa, Travmada Akılcı İlaç kullanımı, 3. EMDR Sempozyumu 3-4 Aralık 2016 İstanbul
 • Z. Yelboğa, Gebelik ve Sonrası psikiyatrik durumlarda EMDR, 3. EMDR Sempozyumu 3-4 Aralık 2016 İstanbul
 • Z. Yelboğa, Terör saldırıları sonrası EMDR Uygulaması, 3. EMDR Sempozyumu 3-4 Aralık 2016 İstanbul
 • Z. Yelboğa, Di̇ssosi̇yati̇f Bozukluklar ve Bağlanma 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 03-07 Ekim 2017 Bursa.
 • Z. Yelboğa, EMDR Konusundaki̇ Kafa Karışıklıkları-Etki̇li̇li̇k, Yararlilik ve Di̇ğerleri̇ 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 02-06 Ekim 2018 İzmir.
 • Ö. Kavakçı, Z. Yelboğa, Kompulsif Cinsel Davranışın Baş Etme Odaklı EMDR İle Tedavisi 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 23-27 Ekim 2019 İstanbul.
 • Z. Yelboğa, R. Çınar, EMDR ve Uzun Süreli Alıştırma (Prolonged Exposure) tedavilerinin birlikte kullanıldığı Bulantı kusma olgusu, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 23-27 Ekim 2019 İstanbul.
 • Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Yelboğa, D., & Büyükbayraktar, Z. Ç. (2021). Psychology and Patient. Forum Ortod, s. 269-77.

Request an Appointment

  Hemen Ara

   
  Hemen Ara  

  WhatsApp

   
  WhatsApp  

  Randevu Talebi

   
  Randevu Talebi  

  Uzmana Sorun

   
  Uzmana Sorun  
  HIZLI RANDEVU TALEP ET

   X
   RANDEVU TALEBİ LABORATUVAR SONUÇLARI
   Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'imw_footer_sticky_bar' not found or invalid function name in /home/moodisth/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307