FMV Işık Üniversitesi

MOODİST Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi olarak FMV Işık Üniversitesi  ile anlaşmamız bulunmaktadır.

Anlaşma ayrıntıları:

  • Üniversite çalışanları ve aktif öğrencileri, çocuk ve erişkin psikiyatrik tanı ve tedavi ile alkol ve madde kullanımı olan hastaların tanı ve tedavilerde %20 indirimle yararlanabilmektedir.
  • Yatan Hasta Kabulü ve Takibi:
    • Hasta kurum tarafından bir üst yazı  ile hastaneye yönlendirilir. Acile başvuran hastalar için üst yazı  24 saat içerisinde hastaneye iletilir.
    • Acil Hastalar için kurum ya da yurt yönetiminin talebi doğrultusunda hastane tarafından özel ambulans tedarik edilir. Bu sürecin sağlıklı  ilerlemesi için, üniversite psikolog ya da psikiyatristinden hasta alınmadan önce görüş  alınacaktır. özel ambulans ücretlidir.
    • Hastane acil servisine getirilen hasta için ilk müdahale acil servis doktoru tarafından yapılacak, müdahale sonrasında hasta veya yakını  hastane ve doldorunun öngördüğü şartları  kabul ettiği takdirde hastaneye yatış  işlemleri yapılacalctır. Söz konusu onayın alınması  süreci ya da onay alınması aşamasına kadar yapılan zaruri tedavi giderleri ile ilgili Kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
Bize Ulaşın