Bağımlı Hastanın Tedavisinde Ailenin Rolü

Bağımlı Hastanın Tedavisinde Ailenin Rolü

Yakınının bağımlı olduğunu öğrenen aileler ilk olarak ne gibi tepkiler vermektedirler?

İlk tepkilerin genellikle kızgınlık, öfke, duygusal yıkım, suçlama ya da suçluluk hissi olduğunu gözlemliyoruz. Aile çocuğuna kızarken, aynı zamanda kendisine de kızarak, “ Nasıl önleyemedik”, “ Bunu bize nasıl yapar” şeklinde hisler içerisine girebiliyor. Kızgınlık ve öfke, zaten sorunlu olan aile ilişkilerini daha da bozarak karşılıklı suçlamalara neden olabiliyor.

Çocuğunun bağımlı olduğunu öğrenen ailenin, yaşadığı çaresizlikle, hayal kırıklığı ve duygusal yıkım yaşaması da aslında çok normaldir. Çünkü onların çocukları için gelecek planları, hayalleri bulunmaktadır. Karşılaştıkları tablo, kendilerine tüm hayallerinin yıkıldığını hissettirmektedir.
Bazı ailelerde ise, sorunu kabullenmeyip, sorun olarak görmeme yolunu seçerek, inkar durumu sözkonusu olabiliyor. Bu aileler, çocuklarının bağımlı olabileceğini düşünmez veya ona bu durumu konduramazlar. Yüzleşmek zor geldiği için de görmezden gelirler. Suçluluk ve utanç duygusuyla kendilerini toplumdan çekerek, konunun duyulmaması için sorunu kendi içlerinde çözmeye çalışırlar. Ancak, soruna kendi içlerinde çözüm bulmaya çalışmak, çoğu zaman mümkün olan bir şey değildir.

Bu süreçte, hasta yakınının bağımlı hastaya yaklaşımındaki yanlışlar tedavi sürecini nasıl etkilemektedir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, aileler çocuklarının bağımlı olduğu duyulmasın diye kendi insyatifleriyle müdahaleler yapmak isterler. Ancak bunun yeterli olmadığını anladıklarında bir uzmana başvururlar. Bazen de çocuklarının tüm isteklerini kaşılayarak kendisine yardımcı olabileceklerini düşünürler ki; bu mümkün bir şey değildir. Bazı aileler ise sadece bağımlıyı suçlayarak sorunun kaynağının o olduğunu düşünürler. Bu yaklaşım yanlış olduğu gibi, tedavide de zorluklara neden olmaktadır.

Bağımlı bireye yaklaşımda aile desteği çok önemli olmakla birlikte, bireye sınır koymak sorumluluk vermek de önemlidir. Burada eş-bağımlılıktan (co addiction) da bahsetmek gerekir. Bağımlı kişi durumdan sadece ailenin sorumlu olduğunu söyleyerek aileyi suçlar. Aile de suçluluk hissiyle sorumlunun kendileri olduğunu düşünüp bağımlının istediği şekilde davranmaya başlar. Hatta bazen maddeyi bile temin edebilir. Bu da bağımlılığın pekişmesine neden olur. Bu durumda eş-bağımlı kişilerde çeşitli psikiyatrik hastalıklar ortaya çıkabilir. Örnek olarak: Uyum bozukluğu, distimi, anksiyete bozukluğu gibi.

Madde kullandığını öğrendiğimiz yakınımıza yaklaşımımız kısaca nasıl olmalıdır?

Madde kullandığını öğrendiğimiz yakınımız karşısında duygularımıza hakim olmalı, sorunun çözümüne odaklanarak ümitsizliğe kapılmamalı ve suçlu aramak yerine sorunun karşılıklı hatalardan ortaya çıktığını bilmeliyiz.

Bu bağlamda sorunu bağımlıyla gerçekçi şekilde konuşmak, çözüm yolları aramak, karşımızdakinin farklı özelliklere sahip olduğunu kabullenmek, onu anladığımızı hissettirmek, sorunun üstesinden gelmek için gerekli olduğu gibi, bağımlıya sorumluluk vermek, kendi sorumluluklarını üstlenmesini sağlamak, sınır ve kurallar koymak da tedavi başarısı için önemlidir. Sınır ve kural koyma baskıcı şekilde değil, konuşarak ve anlaşma yoluyla olmalıdır. Bu anlamda bağımlıyla aile arasındaki çatışmalar çözümlenmeli, önceden uygulanan iletişim şekilleri gözden geçirilmeli ve yapıcı, kaliteli iletişim modelleri geliştirilmelidir.
Alkol madde kullanan bir bağımlı, ailesi durumunu öğrendiğinde neler hissetmektedir?

Çoğu bağımlı, ailesinin durumunu öğrenmesinden kaçınır. Bazıları ise, özellikle de antisosyal kişilik bozukluğu olanlar, bu durumu hiç önemsemez ve sürekli ailelerini sorumlu tutarak suçlarlar. Kişilik bozukluğu olmayanlar ise, suçluluk, utanç hissi duyabilirler. Bu kişiler çeşitli nedenlerden dolayı bağımlı olmuşlardır. Örneğin; aile içi çatışmalar, çevre etkileri, sorunlarla başetmekte zorlanma gibi.

Bütün bağımlılıların vurdumduymaz, umursamaz olduklarını düşünmek doğru değildir. Aileler, bağımlı üyeye karşı önyargılı davranmamalı, çözüm için kendisine destek olmalıdırlar.

Alkol madde tedavisinde aile hekim ve hasta işbirliği nasıl yürümelidir?

Bağımlılık, kişinin kendisini etkilediği gibi aileyi de etkileyerek sosyal sorunlar oluşturan bir hastalıktır. Bağımlılık tedavisine bütüncül yaklaşmak önemlidir. Ailenin tedavi içerisinde olması tedavi başarısını artırmaktadır. Bazı durumlarda aileye psikoeğitim verilmesi yeterliyken, bazen de ailenin bazı üyelerinde farklı psikiyatrik sorunlar (uyum bozukluğu, depresyon, anksiyete) oluşması nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Bu işbirliğine özen göstermeli, aile terapileri yapılmalı, gerektiğinde aileyle de ayrıca görüşülmelidir. Bu görüşmelerde ailenin yaptığı hatalar, aile içi çatışmalar, hastanın davranış şekilleri üzerinde durularak yeni iletişim şekilleri geliştirilmeli, sağlıklı aile bağları oluşturulmalıdır. Aynı şekilde hasta ve aile karşılıklı olarak birbirlerini suçlamalardan vazgeçmeli, birbirlerini anlamaya çalışmalı, herkes tedavi için adım atmalı, sorumluluk almalı ve uygun tedavi hedefleri konulmalıdır.

Öte yandan alkol madde bağımlısı hasta yakınının toplum içinde yaşadıkları zorluklardan da bahseder misiniz? Bu ailelere psikolojik destek almalarını öneriyor musunuz?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bağımlı yakınlarında utanç ve suçluluk duyguları sosyal izolasyona neden olabilir. Bağımlılık toplumda kötü karşılandığı için bir aile üyesinin bağımlı olması, ailede insanlar tarafından eleştirilme, suçlanma veya dışlanma endişeleri yaratır. Bu da o ailenin giderek içe kapanmasına, kendilerini ihmal etmesine neden olur. Halbuki bağımlılıkla uğraşan ailelerin kendi ihtiyaçlarını, hayatlarını gözardı etmemeleri, aktivitelerine devam etmeleri bağımlının tedavisi açısından önemlidir. Bağımlılık tedavisi zorlu bir süreçtir ve zaman alır. Bu süreçte aile fertlerinde yıpranma olabilir; bazen de psikiyatrik hastalıklar gelişebilir. Bu tür şikayetleri olan aile bireylerine danışmanlık verilebileceği gibi bazen de tedavi (ilaç tedavisi veya psikoterapi) gerekebilir.

Bize Ulaşın