Hiçbir İlişki Mükemmel Değildir

Hiçbir İlişki Mükemmel Değildir

Çiftler arasında yaşanan sıkıntıları giderebilmek için bir müdahale gerekir. Ailenin işleyiş biçimini, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkisini ve iletişimini ele alan aile ve çift terapisi bunun için vardır.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi uzmanlarından Dr. Selin Baran sorunlu ilişkilerin çözümüne dair tavsiyelerde bulundu. Dr. Selin Baran şunları söyledi:

“İnsan hayatında en önemli unsurlardan biri ilişkidir. İster eşler arasında ister anne-baba çocuklar arasında olsun, bireyler bu ilişkiden yeterince doyum sağlayamıyorsa yaşamları için bu çok sıkıcı ve dayanılmaz hale gelir. Yaşam kaliteleri düşmeye başlar, problemler baş gösterir.

Hiçbir İlişki Mükemmel Değildir

Aslında hiçbir ilişki mükemmel değildir. Mükemmel ilişki diye bir şeyi aramak da yanlış olur. Ailelerde ve çiftler arasında mutlaka tartışmalar, anlaşmazlıklar olur.

Kimi zaman aileler ve çiftler, var olan bu anlaşmazlıkları problem çözme becerileriyle bir çözüme ulaştırabilirler. Ama bazı aile ve çiftlerde durum farklı ilerler. Bozulan ilişkilerde taraflar sürekli bir tartışma halindedir. Tartışmalar sıklaşır ve süreklilik kazanır. Doğal olarak ilişkiler gittikçe yıpranır, tarafların birbirlerini suçlayıcı davranışları artar, sıklıkla öfke patlamalarının yaşandığı kavgalar olmaya başlar.

Çözüm İçin Dış Müdahale Gerekir

Yaşanan sıkıntıları giderebilmek için bir müdahale gerekir. Ailenin işleyiş biçimini, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkisini ve iletişimini ele alan aile ve çift terapisibunun için vardır. Aile ve çift terapisi bireylerin yaşamlarından ve ilişkilerinden doyum sağlayabilmeleri açısından çok önemli bir yere sahiptir.

Aile ve çift terapistleri her bireye ait sıkıntıları ele alıp, aile sistemi içinde değerlendirip söz konusu problemin oluşumunda, devam etmesinde ya da çözümünde her bir aile üyesinin rolünü anlamaya çalışır. Aile sistemlerinde değişiklik yaparak sorunlara çözüm üretmeye çalışır.

Aile terapisi, aile üyeleri ve çiftler arasındaki iletişimin kalitesini artıran, çatışmaların üstesinden gelmelerinde onlara yardımcı olan, ailenin güçlerini ve sağlamlığını arttırmayı amaçlayan bir terapi çeşididir. Ailenin işleyiş biçimini, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkisini ve iletişimini ele alır.

Aile ve Çift Terapisti İle Nasıl Tartışacağınızı da Öğrenebilirsiniz

Aile ve çift terapisi öncelikle bireylerin kendilerini tanımalarını, eşlerin birbirlerini tanımalarını, geçimsizlik ve huzursuzlukları çözmeyi, aile içi iletişim kalitesini artırmayı, başa çıkma kabiliyetlerini güçlendirmeyi, gerektiğinde tartışmaların nasıl yapılacağını, çocuk ya da ergenlerde görülen uyum sorunlarını minimize etmeyi, evlilik öncesi danışmanlığını ve boşanma süreci sorunlarını çözmeyi hedefler.

Gerek eşiyle gerek çocuklarıyla sorun yaşayan çiftlerin bir aile ve çift terapistine danışmalarını ve sorunlarını vakit geçirmeden çözüme kavuşturmalarını tavsiye ediyoruz.“

 

Bize Ulaşın