İstanbul Bağımlılık Sempozyumu – Bağımlılık Atölyelerinin IV.sü Gerçekleştirildi

İstanbul Bağımlılık Sempozyumu – Bağımlılık Atölyelerinin IV.sü Gerçekleştirildi

Bağımlılık ve ilgili sorunlar son yıllarda ülkemizde giderek artan bir sorun haline geldi. Bağımlılığın önlenmesinde ve bağımlılığa uygun müdahalelerin yapılmasında, alanda çalışan uzmanların bilgi ve becerisi büyük önem taşımaktadır.

Bağımlılık; yeterli bilgi ve beceriye sahip uzmanlar tarafından önlenebilir veya tedavi edilebilir. Farklı disiplinlere yönelik hazırladığımız İstanbul Bağımlılık Sempozyumu Bağımlılık Atölyeleri'nin 4.sü 21-22 Aralık'ta hastanemizde düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu bağımlılık atölyelerine; psikolog, psikolojik danışman, rehber öğretmen, sosyal hizmet uzmanları, emniyet görevlileri, sosyologlar gibi bağımlılık sorunuyla karşılaşan ve alanda çalışan birçok profesyonel ve öğrenci katıldı. Ayrıca Sports TV atölyelere katılarak hem eğitimciler hem de katılımcılarla röportaj gerçekleştirdi. 

Bağımlılığın önlenmesine ve tedavisine toplumsal bir katkı olması dileğiyle, Moodist Hastanesi ve Moodist Akademi paydaşlığında gerçekleştirilen sempozyumda ele alınan konular şöyle idi:


Eş Bağımlılık ve Eş Bağımlılarla Çalışma

Uzm. Psk. Melike Şimşek – Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)

Bağımlıyı Anlamak ve Bağımlı ile Çalışmak

İyileşme Danışmanı Evrim Akbaş – Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)

İyileşme Danışmanı Latif Çıvgın – Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)

Bağımlı Ebeveynlerin Çocukları ile Çalışma

Uzm. Psk. Burcu Oğuzdoğan – Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Bahis Bağımlılığında Tanı ve Tedavi Planı Oluşturma

Uzm. Psk. Kinyas Tekin – Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Bağımlılıkta Kompüterize Nörobilişsel Değerlendirme: MoodCog

Uzm. Psk. Özge Kalkan – Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Uzm. Psk. Begüm Ceren Yüksel – Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Bağımlılık Tedavisinde Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

Doç. Dr. Serdar Nurmedov – Acıbadem Sağlık Grubu

Bağımlılıkta Psikoeğitim

Uzm. Psk. Özge Kalkan – Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Uzm. Psk. Sevinç Bezek – Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Bağımlılık Tedavisinde Relaps Önleme Yöntemleri

Uzm. Dr. Cavid Guliyev – Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

İnternet/Oyun Bağımlılığında Aile ile Çalışma

Uzm. Psk. Kinyas Tekin – Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Bize Ulaşın