İstanbul Bağımlılık Sempozyumu Yapıldı

İstanbul Bağımlılık Sempozyumu Yapıldı

Bağımlılık ve ilgili sorunların ülkemizde giderek artması,
Bağımlılığın önlenmesinde ve uygun müdahalelerin yapılmasında, alanda çalışan Uzmanların bilgi ve becerisi büyük önem taşıması,
Bağımlılığın çok farklı bilim dallarından insanların karşılaştığı bir sorun olması, farklı disiplinlere yönelik bilimsel bir toplantı ihtiyacını doğurmuştur.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi bu ihtiyaca bianen birçok değerli akademisyen, alanında uzman  hekim, psikolog ve meslek erbabın katılımı ile İstanbul Bağımlılık Sempozyumu’nu gerçekleştirdi.

Sempozyum; izleyenlerinin psikolog, psikolojik danışman, rehber öğretmen, sosyal hizmet uzmanları, emniyet görevlileri, sosyologlar gibi bağımlılık sorunuyla karşılaşan ve alanda çalışan tüm profesyonellerden oluşması ile de alanında tek olma özelliğine sahip.

Bağımlılığın önlenmesine ve tedavisine toplumsal bir katkı olması dileğiyle, Moodist Akademi, Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü paydaşlığında gerçekleştirilen sempozyumda ele alınan konular şöyle idi.


Okullarda Bağımlılık Sorununa Yaklaşım
Prof. Dr. Kültegin Ögel
Moodist Psikiyatri Hastanesi Bağımlılık Kliniği Direktörü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Çocuk ve Ergenlerde Bağımlılık Oluşumunda Risk Faktörleri
Prof. Dr. Mücahit Öztürk
Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı

Ruhsal Travma Olgularına Yaklaşımda Temel İlkeler
Prof. Dr. A. Tamer Aker
Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Medikal Direktörü ve İstanbul Bilgi Üniverstesi Öğretim Üyesi

Bağımlılıkta Görüşme Teknikleri
Prof. Dr. Figen Karadağ
Psikiyatri ve Bağımlılık Uzmanı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Bağımlılık İlişkisi
Prof. Dr. Işık Karakaya,
Moodist Psikiyatrisi ve Nöroloji Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Kadın ve Bağımlılık
Doç. Dr. Rabia Bilici
Psikiyatri Uzmanı. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi, Amatem Kliniği Şefi

Aşkın Metafiziği: Aşk ve Bağımlılığın Acı Tatlı Serüveni
Doç. Dr. Elif Mutlu
Psikiyatri Uzmanı. Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Teknoloji Bağımlılığı Nerede Başlıyor? Teknoloji Kullanımı ve Bağımlılığını Ayıran Çizgiler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dinç
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımlılıkta Hangi İlaçları, Ne İçin ve Ne Zaman Kullanıyoruz? Hekim Olmayanlar İçin İlaç Bilgisi
Uzm. Dr. Cavid Guliyev
Psikiyatri Uzmanı. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Kliniği Sorumlu Hekimi

Bağımlılığa Eşlik Eden Ruhsal Sorunların Saptanması ve Uygun Müdahale
Uzm. Psk. Ceren Koç
Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği

Bağımlılıkta Bütünü Görerek Uygun Müdahale Yapmak
Prof. Dr. Kültegin Ögel
Moodist Psikiyatri Hastanesi Bağımlılık Kliniği Direktörü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Bahis Bağımlılığında Tanı ve Yaklaşım
Uzm. Psk. Kinyas Tekin
Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Travma Perspektifinden Bağımlılık Vaka Sunumu
Uz. Psk. Alagün Belce Bahşi
Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Sigara Tedavisinde Farklı Yaklaşımlar ve Akupunkturun Yeri
Yrd. Doç. Dr. Selin B. Baran
Psikiyatri Uzmanı. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Bağımlılıkta Sanal Gerçeklik Uygulamalarına Bakış
Psk. Ertuğ Gül, Avcılar Hospital

Bağımlı Ebeveynlerin Çocuklarında Ruhsal Sorunların Tanınması ve Yaklaşımda Temel İlkeler
Uzm. Psk. Burcu Oğuzdoğan
Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Bağımlılık Sorunlarında Kısa Müdahale
Bir Bağımlılık Vakası Özelinde; Bağımlılığa Yaklaşım ve Sorunun Seyri

Uzm. Psk. Olcay Tuna, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Kendine Yardım Grupları: Nedir ve Ne Yapıyorlar?
Durdu Bektaş, Moodist Hastanesi Bağımlılık İyileşme Danışmanı

Bize Ulaşın