IV. İstanbul Bağımlılık Sempozyumu - Bağımlılık Atölyeleri

IV. İstanbul Bağımlılık Sempozyumu - Bağımlılık Atölyeleri

Bağımlılık; yeterli bilgi ve beceriye sahip uzmanlar tarafından önlenebilir veya tedavi edilebilir. Bağımlılık multidisipliner bir alandır. Bu nedenle çok farklı bilim dallarından insanların karşılaştığı bir sorundur. Farklı disiplinlere yönelik hazırladığımız İstanbul Bağımlılık Sempozyumu bilimsel toplantısından sonra şimdi de Bağımlılık Atölyeleri ile alanda yapılacak uygulamaları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bilimsel Program

Kayıt

Bu sempozyum; psikolog, psikolojik danışman, rehber öğretmen, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri, emniyet görevlileri, sosyologlar gibi bağımlılık sorunuyla karşılaşan ve alanda çalışan tüm profesyoneller ile öğrencilere yöneliktir.

İstanbul Bağımlılık Sempozyumu;

  • Bahar dönemlerinde bilimsel toplantı, panel ve sunum,
  • Güz dönemlerinde ise atölye, kurs, ve workshop şeklinde planlanmaktadır.

Bağımlılığın önlenmesine ve tedavisine toplumsal bir katkımız olması dileğiyle…

 

IV. İstanbul Bağımlılık Sempozyumu – Bağımlılık Atölyeleri Bilimsel Programı

 

Atölye 1: Eş Bağımlılık ve eş bağımlılarla çalışma

Eğitimci:  Uzm. Psk. Melike Şimşek – Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)

Atölye 2: Bağımlılıkta yerel düzeyde akran temelli önleme yöntemi (MANNE)

Eğitimci: Uzm. Psk. Sema Balık Okutan – Küçükçekmece Belediyesi

Eğitimci: Uzm. Psk. Helin Laçin– Küçükçekmece Belediyesi

Atölye 3: Bağımlıyı anlamak ve bağımlı ile çalışmak

Eğitimci: İyileşme Danışmanı Evrim Akbaş – Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)

Eğitimci: İyileşme Danışmanı Latif Çıvgın – Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)

Atölye 4: Bağımlı Ebeveynlerin Çocukları ile Çalışma

Eğitimci: Uzm. Psk. Burcu Oğuzdoğan – Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Atölye 5: Bahis bağımlılığında tanı ve tedavi planı oluşturma

Eğitimci: Uzm. Psk. Kinyas Tekin – Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Atölye 6: Bağımlılıkta kompüterize nörobilişsel değerlendirme: MoodCog

Eğitimci: Uzm. Psk. Özge Kalkan – Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Eğitimci: Uzm. Psk. Begüm Ceren Yüksel – Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Atölye 7: Bağımlılık tedavisinde kabul ve kararlılık terapisi (ACT)

Eğitimci: Doç. Dr. Serdar Nurmedov – Acıbadem Sağlık Grubu

Atölye 8: Bağımlılıkta psikoeğitim

Eğitimci: Uzm. Psk. Özge Kalkan – Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Eğitimci: Uzm. Psk. Sevinç Bezek – Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Atölye 9: Bağımlılık tedavisinde internet temelli yaklaşım: SambaSoft

Eğitimci: Uzm. Psk. Olcay Zehra Tuna – Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Atölye 10: Bağımlılıkta İyileşme Planının Hazırlanması

Eğitimci: Prof. Dr. Kültegin Ögel – Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi / İstanbul Bilgi Üniversitesi

Atölye 11: Bağımlılık tedavisinde relaps önleme yöntemleri

Eğitimci: Uzm. Dr. Cavid Guliyev – Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Atölye 12: İnternet/Oyun bağımlılığında aile ile çalışma

Eğitimci: Uzm. Psk. Kinyas Tekin – Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

 

Bize Ulaşın