Toplum Ruh Sağlığı Kongresi Gerçekleştirildi

Toplum Ruh Sağlığı Kongresi Gerçekleştirildi

Kongre kapsamında Türkiye’nin ruh sağlığı alanında önde gelen uzmanları, geniş bir katılımla bir araya geldi.

Kongrede, kamu ve özel hastanelerde ruh sağlığı, koruyucu ruh sağlığı ve toplum ruh sağlığı uygulama ve sorunları ele alındı.

Toplum Ruh Sağlığı Kongresi’nde ele alınan konu başlıkları şöyle idi:

 • Bağımlılıkta Eş Tanılar ve Yaklaşım
 • Çocuk Ruh Sağlığında Yataklı Servis İhtiyacı Uygulamaları
 • Kişilik Bozukluklarında Temel Yaklaşımlar
 • Kültürün Psikiyatrik Rahatsızlıklardaki Rolü
 • Nöropsikiyatrik Değerlendirmenin Önemi
 • Özel Tedavi Kurumlarında Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
 • Özel Tedavi Merkezlerinde Psikoterapi Uygulamaları
 • Psikeart: Stigma ve Toplum
 • Psikososyal Boyutu ile Bipolar Bozukluk
 • Ruh Sağlığını İyileştirmeye Yalnızca Ruh Sağlığı Çalışanları Yetmez
 • Ruhsal Travma Alanında Güncel Yaklaşımlar
 • Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği
 • Toplum Ruh Sağlığı Perspektifinden Kadına Bakış

Kongrede ayrıca

 • Bilişsel ve Davranışçı Terapiler
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Kısa Süreli Dinamik Psikoterapiler
 • Psikiyatrik Rehabilitasyonda Sanat Terapilerinin Kullanımı
 • Transaksiyonel Analiz başlıklarında workshoplar düzenlendi.

Kongrede bilgi ve birikimlerini dinleyenlere aktaran

 • A. Tamer Aker, Prof. Dr
 • Ada Salaj, Uzm. Dr.
 • Ahmet Tiryaki, Prof. Dr.
 • Alagün Belce Bahşi, Uzm. Psk.
 • Alp Karaosmanoğlu, Uzm. Dr.
 • Arşaluys Kayır, Prof. Dr.
 • A. Asil Budaklı, Uzm. Dr.
 • Ayhan Kalyoncu, Prof. Dr.
 • Ayşen Coşkun. Prof. Dr.
 • Burak Toprak, Uzm. Dr.
 • Burcu Oğuzdoğan, Uzm. Psk.
 • Bülent Coşkun, Prof. Dr.
 • Cavid Guliyev, Uzm. Dr.
 • Deniz Büyükgök, Uzm. Psk.
 • Dilşen Özden, Sos.
 • Fahriye Oflaz, Doç. Dr.
 • Funda Özden, Hem.
 • Gül Oban Dikeç, Yar. Doç. Dr.
 • Gülmisal Erdoğan, Uzm. Dr.
 • Hakan Duman, Uzm. Psk.
 • Işık Karakaya, Prof. Dr.
 • Işın Baral Kulaksızoğlu, Prof. Dr.
 • Kaan Kora, Prof. Dr.
 • Kemal Sayar, Prof. Dr.
 • Kültegin Ögel, Prof. Dr.
 • M. Emin Önder, Prof. Dr.
 • M. Hakan Türkçapar, Prof. Dr
 • Neslihan Turan, Psk.
 • Nur Metin Korkmaz, Uzm. Psk.
 • Nurhan Eren, Doç. Dr.
 • Öget Öktem Tanör, Prof. Dr.
 • Önder Kavakçı, Doç. Dr.
 • Pervin Sevda Bıkmaz, Uzm. Dr.
 • Pınar Üretmen, Dr.
 • Selin Birgül Baran, Uzm. Dr.
 • Serdar Nurmedov, Uzm. Dr.
 • Sibel Çakır, Prof. Dr.
 • Suat Ekinci, Doç. Dr.
 • Ş. Ebru Toksoy, Uzm. Psk. Dan.
 • Şahika Gülen Şişmanlar, Doç. Dr..
 • Timuçin Oral, Prof. Dr.
 • Zehra Olcay Tuna, Uzm. Psk.
 • Zümra Atalay, Doç. Dr.’a 

teşekkür ederiz.

Bize Ulaşın