İstanbul Bağımlılık Sempozyumu – Bağımlılık Atölyeleri

İstanbul Bağımlılık Sempozyumu – Bağımlılık Atölyeleri

Bağımlılık ve ilgili sorunlar son yıllarda ülkemizde giderek artan bir sorun haline geldi.
Bağımlılığın önlenmesinde ve bağımlılığa uygun müdahalelerin yapılmasında, alanda çalışan uzmanların bilgi ve becerisi büyük önem taşımaktadır.

Bağımlılık; yeterli bilgi ve beceriye sahip uzmanlar tarafından önlenebilir veya tedavi edilebilir. Bağımlılık multidisipliner bir alandır. Bu nedenle çok farklı bilim dallarından insanların karşılaştığı bir sorundur. Farklı disiplinlere yönelik hazırladığımız İstanbul Bağımlılık Sempozyumu - Bağımlılık Atölyeleri yılda 2 kez düzenlenmektedir.

Bu sempozyum; psikolog, psikolojik danışman, rehber öğretmen, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri, emniyet görevlileri, sosyologlar gibi bağımlılık sorunuyla karşılaşan ve alanda çalışan tüm profesyoneller ile öğrencilere yöneliktir.

İstanbul Bağımlılık Sempozyumu;

  • Bahar dönemlerinde bilimsel toplantı, panel ve sunum,
  • Güz dönemlerinde ise atölye, kurs, ve workshop şeklinde planlanmaktadır.

Bağımlılığın önlenmesine ve tedavisine toplumsal bir katkımız olması dileğiyle…

İstanbul Bağımlılık Sempozyumu Yapıldı

II. İstanbul Bağımlılık Sempozyumu Yapıldı

İstanbul Bağımlılık Sempozyumu – Bağımlılık Atölyelerinin IV.sü Gerçekleştirildi

Bize Ulaşın